KONZULTACE PRO RODIČE

Dne 13.6.2017 od 15,45 h. proběhnou konzultační hodiny.

Rodiče mají možnost diskutovat s paní učitelkami o pokrocích jejich dítěte, řešit individuální otázky.