Tochovický zpravodaj

O dění ve školce si můžete přečíst v Tochovickém zpravodaji, do kterého svými příspěvky pravidelně přispíváme.

Do čtení nejnovějšího vydání se můžete pustit pod tímto odkazem:

https://www.tochovice.cz/e_download.php?file=data/editor/71cs_2.pdf&original=Zpravodaj%20I_2020.pdf