Upozornění k placení školného

Prosíme rodiče, aby si upravili příkazy k úhradě k placení školného. V měsíci květnu nebudeme vybírat školné, poměrná část byla převedena z měsíce března, kdy byla MŠ uzavřena. Platbu si nastavte až od června, kdy bude opět školné vybíráno standardním způsobem.

Děkujeme.