Divadelní představení "Průzkumníci v Africe" - 18. 9 2019

Ve čtvrtek jsme byli ve školce v divadle. Jmenovalo se to výlet do Afriky. Nejvíce se mi líbila žirafa, kterou bolel krk. Dali jsme jí obklad. Byly tam i opice a zebra, která nevěděla, jestli je černobílá nebo bíločerná. Potkali jsme i černouška, který pracoval až do večera, aby měl jídlo pro sebe a malé brášky. Někteří házeli kostičkami do košíku.                                               A. Brychtová 3. ročník