Informace k zahájení provozu školy

http://www.zstochovice.cz/file_download/262