Organizace školního roku 2017/2018

I. třída             1. r.        tř. učitelka                 Mgr. Zdeňka Zikmundová

II. třída            2. a 3. r.  tř.učitel                    Mgr. Jiří Sladovník

III. třída           4. a 5. r.  tř. učitelka                Pavla Léblová

Ostatní vyučující:        Miroslava Šounová, Mgr. Jana Vostrovská