Projekt "Poznáváme samosprávu naší obce" 16. 10. 2019

Ve středu 16. října jsme se vydali za panem starostou na Obecní úřad v Tochovicích. Měli jsme tam domluvenou besedu. Ptali jsme se ho na různé zajímavosti. Zajímalo nás třeba, jaké akce se budou v Tochovicích konat, kolik obyvatel se narodilo nebo zemřelo a třeba i to, jak se letos bude oslavovat posvícení. Bavilo mě to tam.                        L. Koplíková 5. ročník