Projektový den "Chráníme se při živelních pohromách" 24. 10. 2019

24. října se v naší škole konal projektový den nazvaný „Chráníme se při živelních pohromách“. Ráno jsme se rozdělili do družstev. Tentokrát veleli čtvrťáci. V mém družstvu byla kapitánkou moje setra Anežka. Byla tam také Anďa a Anička z první třídy. Po rozdělení jsme šli nejdříve do třídy k panu učiteli a povídali si o požárech a ochraně při nich. Napsali jsme test a podívali se na video. Pak jsme se přesunuli k paní učitelce Zikmundové a učili se orientovat v přírodě. Pracovali jsme s kompasy. Nakonec jsme pracovali u paní učitelky Citerbartové, která nám povídala, jak zabránit autonehodě. Taky jsme tu psali test. Po svačině jsme vyrazili ven na šipkovanou. První tři družstva šla první, značila trasu šipkami, což se mi moc líbilo. Došli jsme až na nádraží a tam sebe i poklad schovali. Zbývající družstva šla po vytyčené trase a hledala nás i poklad. Všichni jsme pak splnili vědomostní úkoly. Také jsme stavěli směrové růžice z listí a to mě moc bavilo. Ve škole byl pak pro nás připravený oběd. Vyhodnocení bylo druhý den a my vyhráli.                        E. Kravarčíková 5. ročník