Projektový den „ Chráníme si svůj život“ 27.10.2009

Dne 27.10. se u nás ve škole konal projektový den s názvem „ Chráníme si svůj život“. Sešli jsme se ve škole v 8 hodin. Pan ředitel zazvonil, sedli jsme si a začali losovat družstva. Já jsem byla kapitánka 5.družstva. Družstev bylo celkem 6. Po losování se šlo na různá stanoviště, vždy po dvou družstvech. Na stanovištích byla topografie, požární ochrana a dopravní výchova s první pomocí. Když jsme byli na posledním stanovišti, tak zazvonil zvon ohlašující požár a všichni jsme se museli evakuovat před školu. Při svačině jsme si opekli špekáčky. Nakonec se konala bojová hra. Dvě družstva šla s panem ředitelem schovávat úkoly a ostatní pár minut počkali a vydali se na cestu. Po bojové hře se šlo na oběd.
Další týden bylo vyhodnocení, moje družstvo bylo první a družstvo Jany B. bylo druhé. Den se mi moc líbil a věřím, že ostatním také.

Adéla Šedivá 5. ročník