Projektový den "Malý cyklista" 26. 9. 2019

26. září jsme měli u nás projektový den „Malý cyklista“. Střídali jsme se na čtyřech stanovištích. U paní učitelky Šounové jsme měli zdravovědu. Tam jsme se učili poskytnout první pomoc třeba v případě, když někdo spadne z kola. Paní učitelka Zikmundová měla výtvarné činnosti. Vytvářeli jsme tam dopravní situace na křižovatce. Lepili jsme z obrýzků a barevných papírů. U paní učitelky Citerbartové jsme poznávali dopravní značky. Každé družstvo se jmenovalo podle nějaké dopravní značky. My byli „hlavní silnice“. Mně se ale z celého projektu nejvíc líbila jízda zručnosti u pana ředitele. Bylo to fajn.                                 E. Macašová 4. ročník