Tochovický obecní "Zdravodaj"

Přikládáme odkaz na nejnovější číslo obecního "Zpravodaje" se školním příspěvkem.

https://www.tochovice.cz/e_download.php?file=data/editor/71cs_2.pdf&original=Zpravodaj%20I_2020.pdf