Volba školního parlamentu - 9. 9. 2019

V pondělí 9. září se konaly ve škole volby zástupců jednotlivých ročníků do "Šklního parlamentu". Zvolení členové K. Macašová, R. Kvirenc, B. Zárubová. E. Macašová a O. Knížek se sešli hned tento den na první schůzce, aby pod vedením paní učitelky Z. Zikmundové projednali plán své práce na následující měsíční období.

Všem zvoleným členům palamentu blahopřejeme.                               

                                                                        Jiří Sladovník