Výzva malotřídních škol

http://www.zstochovice.cz/file_download/324