Zápis do 1. ročníku šk. roku 2018/2019

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V pátek 13. dubna 2018 proběhne v Základní škole v Tochovicích

zápis dětí do 1. třídy školního roku 2018/2019.

Zápis se koná od 13.30 h do 18.00 h.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pokud rodiče uvažují o podání žádosti o odkladu začátku povinné školní docházky svého dítěte, musí do konce dubna podat u ředitele školy žádost podloženou doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.