Zápis do 1.třídy

V pátek 23. ledna 2015 proběhne na Základní škole v Tochovicích zápis dětí do 1. třídy školního roku 2015/2016.

Zápis se koná od 13.30 h do 18.00 h. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, včetně dětí s odloženou školní docházkou. Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.