Změny v organizaci výuky od 18. listopadu

Změny v organizaci výuky od 18. listopadu:
1., 2. a 3. ročník se vrací do školy, ostatní žáci (4. a 5. ročníku) se dál učí doma distančně!

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 11. 11. 2020 vám přinášíme informace o změnách v provozu ZŠ platných od příštího týdne.

Všechny základní školy umožní od čtvrtka 18. 11. 2020 prezenční výuku pro žáky 1. a 2. ročníku. V malotřídních školách se vrací do škol také žáci těch ročníků, které tvoří se žáky
1. a 2. ročníku jednu třídu.  V naší škole se tedy jedná o žáky 3. ročníku. Nebylo by pro ně možné zajistit distanční výuku. Žáci 4. a 5. ročníku budou nadále vzděláváni distančně.

  • Roušky budou v době přítomnosti žáků ve škole povinné i po dobu výuky.
  • Výuka bude probíhat každý den v rozsahu čtyř vyučovacích hodin bez hudební a tělesné výchovy podle upraveného rozvrhu, který rodiče obdrží.

Současně bude pro nastupující ročníky zajištěna školní družina a stravování. Provoz MŠ pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

Předpokládaný návrat dalších žáků do školy bude záležet na rozhodnutí vlády a MŠMT.

                                                                                                                      Mgr. Jiří Sladovník