Změny v organizaci výuky od 25. ledna

Změny v organizaci výuky od 25. ledna 2021:
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • provoz škol v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud,
  • o případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Vysvědčení žákům 4. a 5. ročníku, kteří jsou vzděláváni distančně, bude předáno elektronicky. Předání vysvědčení v listinné podobě se odkládá na dobu, kdy bude škola žákům přístupna pro prezenční docházku.

                                                                                              Mgr. Jiří Sladovník