Změny v organizaci výuky od 30. listopadu

Vážení rodiče,
v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 19. 11. 2020 vám přinášíme informace o změnách v provozu školy platných od 30. listopadu 2020.

Základní školy umožní od pondělí 30. 11. 2020 prezenční výuku pro žáky všech ročníků 1. stupně.

  • Roušky budou v době přítomnosti žáků ve škole povinné jak po dobu výuky, tak během pobytu ve školní družině. Je proto zapotřebí, aby děti měly roušku náhradní k výměně během dne.
  • Výuka bude probíhat každý den, až do odvolání, podle upraveného rozvrhu.
  • V rozvrhu není zařazena řádná tělesná výchova a zpěv. Výuka hudební teorie bude probíhat v půlené hodině vlastivědy a Tv formou vycházek před obědem.
  • Kroužky až do odvolání pracovat nebudou.
  • Oběd se pro žáky 4. a 5. ročníku vydává ve 12.15 h                                                                                  Mgr. Jiří Sladovník