Změny v organizaci výuky od 4. ledna

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 Vám přinášíme informace o změnách v provozu základní školy platných od příštího týdne.

Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku pokračuje prezenční výuka, žáci 4. a 5. ročníku budou vzděláváni distančně.

  • Roušky jsou v době přítomnosti žáků ve škole povinné i po dobu výuky.
  • Výuka bude probíhat každý den v rozsahu čtyř vyučovacích hodin bez zpěvu a tělesné výchovy podle upraveného rozvrhu, který rodiče obdrží.

Současně bude pro nastupující ročníky zajištěna školní družina (v neomezeném provozu) a stravování. Provoz MŠ pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

Předpokládaný návrat dalších žáků do školy bude záležet na rozhodnutí Vlády a MŠMT.                  Mgr. Jiří Sladovník