EU dotace

Naše škola se zapojila do projektu „EU PENÍZE ŠKOLÁM“. Cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.

Název projektu: Inovace školy
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21­.1628
Žádost o finanční podporu z OP VK: 22.12.2010
Zahájení projektu: 1.3.2011
Předpokládaná doba trvání projektu: 30 měsíců

Inovaci a zkvalitnění výuky směřujeme k:

  • čtenářské a informační gramotnosti
  • využívání ICT
  • přírodním vědám

Každé z témat se zaměřuje především na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání ped. pracovníků. Pro realizaci projektu „Inovace školy“ jsme získali finanční částku 465 063,– Kč. Projekt bude realizován v období od 1.3.2011 do 31.8.2013. Zaměřili jsme se na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií. To znamená, že pedagogové tvoří metodické a výukové materiály, které následně ověřují v hodinách, zveřejňují a sdílejí s ostatními pedagogickými pracovníky. V průběhu projektu musí vzniknou určitý počet sad těchto materiálů. Dále se pořizují nové výukové pomůcky jako jsou interaktivní zobrazovače a software. Finanční prostředky také využíváme na rozvoj schopností a dovedností učitelů pracovat s ICT technologiemi.