PODZIM ve školce 2017/2018

  • Opékání buřtíků s rodiči a zpívání s kytarou
  • Hudební pořad ve školce
  • Hrátky ve školce
  • Dovádění venku
  • Kouzelník v MŠ