Projektový den "Poznáváme zvířátka na statku" 25. 6. 2019