1. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti      
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova