1. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka      
Úterý Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova