2. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti      
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova  Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Matematika Prvouka      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova  Dramatická výchova