2. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka      
Úterý Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Matematika Český jazyk      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova  Dramatická výchova