3. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk   Výtvarná výchova  
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Anglický jazyk Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Matematika Prvouka Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova Dramatická výchova