3. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka   Anglický jazyk    
Úterý Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti Výtvarná výchova Anglický jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Matematika Český jazyk Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Dramatická výchova