4. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Přírodověda Vlastivěda    
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk Vlastivěda      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Hudební výchova  Dramatická výchova