4. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Hudební výchova Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Vlastivěda Dramatická výchova