5. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Informatika Hudební výchova Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Dramatická výchova