5. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Přírodověda Vlastivěda    
Středa Český jazyk Matematika Informatika Vlastivěda Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Přírodověda Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Dramatická výchova