POZOR ZMĚNA !!!

Vážení a milí rodiče,

vzhledem ke všem nařízením a opatřením vlády, jsme nuceni adventní program ve školce změnit, a to takto:

 • Vánoční tvoření jsme nuceni ZRUŠIT, ale můžete do MŠ nosit hotové vánoční dekorace, které budou prodávány na jarmarku k příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi. Výtěžek z prodeje bude vložen do pokladny Slůňat a později bude využit k nákupu odměn, pomůcek a hraček pro děti ve školce.

Kdo by chtěl hotové vánoční dekorace do školky přinést,může již tento týden, nejpozději však do pátku 3. 12. 2021.

 • Čertovská nadílka v MŠ 3. 12. 2021 zůstává, je součástí dopoledního programu bez účasti rodičů. Děti si mohou přinést čertovský převlek.

 

 • Vánoční besídku Koťátek i Lvíčat jsme nuceni ZRUŠIT.

 

Velice se omlouváme za vzniklé komplikace. Je nám líto, že ani letos nám není přáno a adventní čas si nemůžeme užít společně s Vámi, ale bohužel není v našich silách vše připravit a zorganizovat tak, jak je dáno aktuálními opatřeními a nařízeními. Věříme, že i tak si adventní čas všichni užijete co nejlépe se svými detičkami, rodinou i přáteli a snad se někdy dočkáme a budeme Vás moci přivítat ve školce se vší parádou.

Děkujeme za pochopení :-)

Drakiáda

VÁNOČNÍ FOCENÍ

Bližší informace viz. leták ZDE.   

!!! Fotíme se 26. 10. !!!

 

 

Schůzka pro rodiče

Informace zde: Schůzka pro rodiče

INFORMACE k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

blíží se konec prázdnin, proto Vám přinášíme informace k zahájení školního roku v odkazech níže.

Sledujte, prosím, webové stránky školy, kde budou informace případně aktualizovány.

Zpravodaj

Pod odkazem níže naleznete nové číslo Zpravodaje, kde je i příspěvek z MŠ

https://www.tochovice.cz/e_download.php?file=data/editor/71cs_1.pdf&original=Zpravodaj%20I_2021.pdf

Zahradní slavnost - !!! ZMĚNA !!!

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na zítřejší den jsme se rozhodli zahradní slavnost přesunout do KULTURNÍHO DOMU v Tochovicích. Čas platí stejný, tj. od 15,00 hod. Sledujte, prosím, webové stránky školy a vyvěsky ve školce z důvodu dalších možných změn.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i tak si odpoledne společně užijeme :-).

 

P.S. Buřtíky můžete vzít s sebou, v případě zlepšení počasí bude i ohýnek.

 

AKCE na ČERVEN

 • 17. 6. 2021 - Výlet: Čechova stodola - do školky se dostavit nejpozději do 8,00 h, s sebou roušky, nějakou dobrůtku, svačinku připraví jídelna, návrat do MŠ na oběd

 

 • 18. 6. 2021 Focení - společná fotka třídy, možnost vyfotit i skupinky (případní zájemci nahlásí paní učitelkám)

VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022 naleznete pod odkazem níže:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Zahradní slavnost

Informace ke slavnosti v odkaze viz. níže:

ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

do pátku 4. 6. 2021 je možné přihlásit Vaše dítě na prázdninový provoz

(termíny otevření již byly zveřejněny).

Přihlášení je ZÁVAZNÉ!!!

Po tomto datu již nebude možné ani dodatečně dítě přihlásit. Volná místa budou nabídnuta rodičům dětí z MŠ Třebsko.

Děkujeme za pochopení.

ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,

zkontrolujte si, prosím, číslo účtu, který máte nastaven na odesílání školného, případně si ho opravte.

Děkuji.

 

 

Informace k provozu

Pod následujícími odkazy naleznete informace k úplatě - Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 5. 2021

(od května - po obnovení provozu MŠ - dochází opět k vybírání školného ve standardní výši)

a k provozu MŠ během hlavních prázdnin - Provoz MŠ o hlavních prázdninách.

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

 

na základě jednání vlády ČR dne 29. 4. 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

V MŠ jde o následující změny:

 • Umožňuje se osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ)
 • Děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3.5. 2021 již povinně netestují
 • Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví

ZÁPIS k PV

V následujícím článku naleznete veškeré informace k zápisu k PV, které budou v případě nutnosti i nadále aktualizovány.

 

Potřebné formuláře k zápisu (od 16. 4. 2021):

!!!  VEŠKERÉ POTŘEBNÉ FORMULÁŘE VYPLNIT ČITELNĚ A NA PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTECH PODEPSAT  !!!

 

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 spolu s výše uvedenými formuláři je stanoven od 3. 5. do 14. 5. 2021 včetně. DODRŽUJTE, PROSÍM, TENTO TERMÍN.

!!! Veškeré další informace pod odkazy viz. níže !!!

 

Pod následujícím odkazem Plakátek - zápis 2021 aktualizovaný naleznete informace k zápisu k PV pro školní rok 2021/2022

Další informace týkající se zápisu k PV:

Školné

Pod následujícím odkazem naleznete oznámení o prominutí úplaty za měsíc duben.

Prominutí úplaty

Pod následujícím odkazem naleznete stanovení úplaty pro příští školní rok, tj. 2021/2022

Stanovení úplaty pro šk. r. 2021/2022

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

níže naleznete informace týkající se provozu MŠ, které vycházejí z jednání Vlády ČR dne 6. 4. 2021 a návazujících opatření.

 • Osobní přítomnost na vzdělávání se týká předškolních dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 • Děti budou rozděleny do neměnných skupin po max. 15 dětech (rodičům bude rozdělení sděleno elektronicky na e-mail)
 • Účast na vzdělávání již zmíněných dětí je podmíněna testováním
 • Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek, případně 1. den příchodu do MŠ a dále dle harmonogramu testování ve škole) neinvazivními Ag testy
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.,a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
 • K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit)
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře, apod.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
 • Zpěv nebude součástí výuky

 

Pod následujícím odkazem naleznete informace k testování zpracovaný MŠMT

Informační leták pro rodiče - testování

Přehled návazných postupů po testování

Další informace MŠMT naleznete pod následujícími odkazy:

 • https://testovani.edu.cz/
 • https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy
 • https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k provozu MŠ, neváhejte se na nás obrátit, rádi s Vámi vše prokonzultujeme. I přes veškerá opatření, která musíme nyní dodržovat, jsme rádi, že se alespoň s některými dětičkami opět shledáme a doufáme, že brzy se k předškolákům budou moci přidat i ostatní.

Kolektiv MŠ

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám sdělili informace k otevření MŠ, které v tuto chvíli máme k dispozici.

 • Počítá se s předběžným datem otevření 12. 4. 2021, jakmile bude znám pevný datum otevření, neprodleně Vás o něm budeme informovat prostřednictvím e-mailu a webových stránek školy
 • Pokud se MŠ otevře v avizovaném datu, bude se týkat pouze předškoláků, tj. dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné
 • Předškoláci budou rozděleni do dvou skupin (1 skupina v oddělení Koťátek, 1 skupina v oddělení Lvíčat) v maximálním počtu 15 dětí na skupinu, tyto skupiny budou neměnné a o rozmístění Vašeho dítěte budete informováni spolu s pevným datem otevření MŠ
 • I nadále bude platit povinné zakrytí dýchacích cest, tj. zaměstnanci školy: respirátor (standardy dle MO MZd), děti: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd
 • Bude nutné testování: 2x týdně antigenní test (1. test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu), nebo 1x týdně PCR test
 • Nutnost častého větrání prostor MŠ
 • V co největší možné míře plánovat výuku do venkovních prostor (zahrada MŠ, venkovní dvůr)
 • Omezení pohybu třetích osob v budově MŠ, tj. rodiče omezí svou návštěvu v MŠ na co nejkratší možnou dobu (jedná se o předání a vyzvedávání dítěte)

V případě nejasností či dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Jakmile budeme mít nové informace k provozu škol, budeme Vás neprodleně informovat.

 

Děkujeme za Vaší spolupráci a doufáme, že v blízké době se vrátí vše do normálu a budeme se na sebe moct usmívat a užívat si školkové dny tak, jak je známe.

 

Za celý kolektiv MŠ přeji hezké Velikonoce plné klidu a zdraví.

S pozdravem Pavla Vitišová

 

 

KOULELO SE, KOULELO… VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

Jaro začalo, i když počasí tomu moc neodpovídá, a s ním k nám kráčí i velikonoční svátky. S nimi se vykutálí malovaná vajíčka i spousta dobrot do bříška.

 Rádi bychom, alespoň trochu, Velikonoce prožili s Vámi. Školka je bez výtvorů dětiček smutná a prázdná, tak nás napadlo, že bychom ji mohli trochu velikonočně vyzdobit a dát jí trochu jarní a hlavně veselý kabátek.

Zkuste doma vyrobit takové vajíčko, které by odolalo případné nepřízni počasí, vyfoťte se s ním, pošlete fotku na školkový e-mail a přijďte ho pověsit na školkový plot u hlavního vchodu (u vrátek). Můžete třeba hned, nebo nejpozději do pondělí 5. 4. 2021.

Určitě tím vykouzlíte nejeden úsměv na tváři kolemjdoucích a školka opět trochu ožije a bude vypadat vesele.

Děkujeme za Vaší spolupráci, těšíme se na Vaše překrásná vajíčka a posíláme velké pozdravy ze školky.

Kolektiv MŠ

Pozvánka

Pod následujícím odkazem https://www.tochovice.cz/…oc/ naleznete pozvánku na zábavnou stezku, kterou vytvořila obec Tochovice.

Přidat se může každý, kdo si chce užít legraci a zároveň protáhnout své tělo na procházce :-)

ZÁPIS k PV

V následujícím článku naleznete veškeré informace k zápisu k PV, které budou v případě nutnosti i nadále aktualizovány.

Později zde naleznete i potřebné formuláře k zápisu (od 16. 4. 2021)

Pod následujícím odkazem Plakátek - zápis 2021 aktualizovaný naleznete informace k zápisu k PV pro školní rok 2021/2022

Další informace týkající se zápisu k PV:

Poděkování rodičům

Pod následujícím odkazem naleznete poděkování za spolupráci v rámci projektu "Pojďte s námi vykouzlit úsměv"

Poděkování

!!! UZAVŘENÍ MŠ, OŠETŘOVNÉ a ŠKOLNÉ !!!

Z důvodu nařízení vlády bude MŠ až do odvolání uzavřena.

Na webových stránkách školy budou zveřejněny informace ke znovuotevření MŠ.

Předškolní dětí mají účast na předškolním vzdělávání povinnou, proto budou postupně vkládány úkoly a náměty ke zpracování. Bližší informace naleznete pod záložkou "Školička"

Potvrzení o uzavření školy k žádosti o ošetřovné už škola nevydává, rodiče vše vyřídí pod následujícím odkazem

https://www.cssz.cz/…emu

 

ÚPLATA za předškolní vzdělávání bude za měsíc březen prominuta, prosím rodiče, aby PLATBU za tento měsíc NEPOSÍLALI !!! Pod následujícím odkazem naleznete celé znění oznámení Prominutí úplaty za PV

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost sdělení pod následujícím odkazem

Oznámení

 

Děkuji, Pavla Vitišová.

KONZULTACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

pod následujícím odkazem Konzultace pro rodiče naleznete informace k online konzultaci.

Pod tímto odkazem naleznete Návod na přihlášení ke konzultaci

Rozpis časů konzultací naleznete NÍŽE, zapsat se však můžete pouze ve školce na nástěnce. Pokud nyní (např. z důvodu nemoci) do školky nechodíte, spojte se s námi telefonicky či elektronicky (e-mail) a vše doladíme na dálku.

Děkuji.

 

 

KARNEVAL

VYCHÁZKA DO LESA

NÁHRADNÍ OBLEČENÍ

Zpravodaj

Pod následujícím odkazem si můžete přečíst nové číslo Zpravodaje

https://www.tochovice.cz/e_download.php?file=data/editor/71cs_2.pdf&original=Zpravodaj%20III_2020%20v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD.pub.pdf

PŘÁNÍČKO K VÁNOCŮM

Vážení a milí rodiče, přátelé školy,

dovolte mi, abych jménem celého kolektivu MŠ popřála krásné a nerušené vánoční svátky, spoustu pohody a radosti, užijte si tento kouzelný čas se svými nejmilejšími a nový rok 2021, nechť Vám přinese jen zdraví, štěstí a samé krásné dny.

Prostřednictvím úschovny jsme si dovolili poslat malý předvánoční dárek v podobě vánoční besídky, kterou si pro Vás dětičky s paní učitelkami připravily. Odměnou jistě budou Vaše rozzářené oči plné radosti, které my letos neuvidíme, ale příští rok si snad vše vynahradíme a besídku si užijeme tak, jak jsme zvyklí.

Krásné Vánoce.

Za kolektiv MŠ Pavla Vitišová.

VÁNOČNÍ BESÍDKA NETRADIČNĚ

Vážení rodiče,  milí přátelé,

aktuální situace nám nedovoluje se sejít v předvánočním čase, trochu si posedět, zamlsat cukroví a hlavně zhlédnout besídku, kterou si pro Vás dětičky připravily.

I tak jsme se rozhodli, že Vás o tuto radost nepřipravíme, vánoční besídku natočíme v rámci našeho každodenního programu a poté Vám ji odešleme přes úschovnu.cz. Nebude to sice takové, ale věříme, že i tak Vás to potěší a odnesete si alespoň malý kulturní zážitek.

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Vážení rodiče, milé děti,

pojďte si s námi hrát a dovádět. Pod následujícím odkazem ADVENTNÍ KALENDÁŘ

nebo pod záložkou "Školička" v článku "Vánoce klepou na dveře" naleznete adventní kalendář s nápady na činnosti v předvánočním období. Kdo bude mít chuť a náladu, může se zapojit.

V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte na školkový e-mail. Zároveň můžete  posílat i fotky z Vašich činností :-)

 

Školička u nás doma

Vážení rodiče,

pod záložku ,,Školička" průběžně vkládáme inspirace a úkoly. Jsou přidávány jako nové články či ke stávajícím článkům, záleží na zaměření.

 

Distanční vzdělávání pro předškolní děti

Pod záložkou "Školička" naleznete informace a potřebné materiály k distančnímu vzdělávání předškolních dětí.

Materiály, které jsou pod tuto záložku vkládány, mohou využívat i rodiče ostatních "nepředškolních" dětí.

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

UZAVŘENÍ MŠ

Podzimní vycházka

Čištění zoubků

Ve třídě Koťátek si děti po obědě mohou čistit zoubky.

V případě zájmu můžete svému děťátku přinést do školky plastový kelímek (nejlépe zespodu podepsaný), zubní kartáček a pastu.

 

Výlet

Výlet

INFORMACE PRO RODIČE k vyšetření v PPP

 • V přiloženém letáčku si můžete přečíst informace k vyšetření v PPP
 • Žádosti k vyšetření ŠKOLNÍ ZRALOSTI bude možné podávat až od ledna 2021, dříve nebudou přijímány

 

Informace pro rodiče - leták PPP

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

Školka v přírodě se týká dětí ze třídy LVÍČAT!!!

!!! INFORMACE PRO RODIČE !!!

Vážení rodiče,

jelikož se na počátku školního roku 2020/2021 nebude konat úvodní schůzka pro rodiče, veškeré důležité informace, které bychom Vám na této schůzce sdělovali, budeme postupně vkládat na webové stránky do tohoto článku.

Rodiče, kteří do kontaktu uvedli svou e-mailovou adresu, dostanou tyto důležité informace i elektronicky. Rovněž budou informace zveřejněny v MŠ. Tímto bych chtěla požádat rodiče, kteří do kontaktu neuvedli svůj e-mail, aby tak ve svém zájmu učinili.

Školkový e-mail: tochovice.ms@seznam.cz

Děkujeme za pochopení.

 

Souhrnné informace k provozu

OS Slůňata

Základní informace

Stravování

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Před vstupem do MŠ

ÚVODNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

Úvodní schůzka pro rodiče naplánovaná na 2. 9. 2020 se konat

NEBUDE !!!

 

Z důvodu možného šíření nemoci Covid-19 bude schůzka zrušena. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách školy, na nástěnkách v MŠ a pokud rodiče uvedli e-mailovou adresu, informace jim odešleme i prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme za pochopení a všem pevné zdraví.

Informace pro rodiče

Pod záložkou "Dokumenty" naleznete informační leták pro rodiče.

Prosíme rodiče, aby upozornili děti, že HRAČKY z domova se do školky nenosí. Děkujeme za pochopení.

PŘEJEME VŠEM DĚTIČKÁM I RODIČŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A VESELÝCH ZÁŽITKŮ :-)

Kolektiv MŠ.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 • Zákonní zástupci dětí z jiných MŠ, kteří mají zájem o prázdninový provoz v MŠ Tochovice, naleznou informace a potřebné formuláře, které je potřeba vyplnit, v záložce "FORMULÁŘE".

 

 • Zákonní zástupci dětí z MŠ Tochovice nic nevyplňují a v případě, že nyní do školky nechodí a mají zájem o prázdninový provoz, telefonicky svou účast nahlásí.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ v MŠ Tochovice bude probíhat tyto týdny:

17. - 21. 8. 2020

24. - 31. 8. 2020

 

Oznámení

Sdělení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

Výsledkovou listinu naleznete ZDE

Upozornění k placení školného

Prosíme rodiče, aby si upravili příkazy k úhradě k placení školného. V měsíci květnu nebudeme vybírat školné, poměrná část byla převedena z měsíce března, kdy byla MŠ uzavřena. Platbu si nastavte až od června, kdy bude opět školné vybíráno standardním způsobem.

Děkujeme.

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

 

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 se za přísných hygienických podmínek opět otevře školka, a to v obvyklém provozu od 6,20 do 16,30 hod.

Rodiče dětí byli telefonicky informováni o znovuotevření MŠ a zároveň tak projevili svůj případný zájem/nezájem o docházku dětí do MŠ. U těch, kteří se rozhodli, že své dítě do MŠ dávat nebudou, z důvodů bezpečnostních opatření nebude možné se v průběhu otevření MŠ dohlásit. Přihlášené děti budou rozděleny do neměnných skupin. Jmenný seznam bude zveřejněn v MŠ po otevření.

Před nástupem do MŠ je nutné vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Bez něj nebude dítěti umožněn vstup do MŠ. Tento formulář si stáhnete (odkaz pod příspěvkem), vytisknete a přinesete do MŠ v den nástupu, popřípadě vyplníte v den nástupu ve škole. V souvislosti s bezpečnostními opatřeními upřednostňujeme donést již vyplněné formuláře z domova. Prohlášení musí být aktuální k datu nástupu, proto i datum vyplnění by měl odpovídat datu, kdy reálně do MŠ nastupujete.

 

V tuto chvíli se na MŠ nevztahuje omezení počtu dětí v rámci třídy/skupiny, avšak je možné že situace se do otevření MŠ ještě změní, proto, prosím, sledujte webové stránky školy, kde budou případné změny zveřejněny.

 

Je nutné, aby byly dodržovány hygienické zásady ve zvýšené míře. Prosíme rodiče, aby dětem připomínali nutnost dodržování hygienických zásad - důkladného mytí rukou, zakrývání úst při kýchání apod.

 

Při vstupu do budovy MŠ si rodiče i děti vydesinfikují ruce. Rodiče musí mít v prostorách MŠ zakrytá ústa i nos a zdržují se zde po nezbytně nutnou dobu (předání dětí, vyzvedávání). Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Pro rodiče jsme zpracovali informační leták (odkaz níže) na základě metodických doporučení MŠMT. Celé znění metodické příručky lze najít na stránkách MŠMT.

 

Děkujeme za ohleduplné chování k sobě navzájem.

 

Informační leták pro rodiče

Čestné prohlášení

Čarodějnické kouzlení aneb školička u Vás doma

Milé dětičky :-),

blíží se čarodějnice a s nimi i kouzelná noc, kdy opékáme buřtíky a dovádíme. Je nám líto, že o letošní čarodějnické řádění ve školce přijdeme. Avšak přicházíme s nápadem, tak si ho pojďte přečíst a pokud se Vám bude líbit, připojte se k nám :-).

Krásné čarodějnice z kouzelné školky v Tochovicích se rozhodly, že si namíchají kouzelné lektvary, které jim dodají sílu i radost. Míchat budou nejrůznější koktejly, jež září všemi barvami. Můžete se k nim přidat a pochlubit se fotkami na e-mail školky. Těšíme se na Vaše recepty i na fotky z Vašeho kouzlení:-)

A takhle vařily a míchaly a kouzlily čarodějnice z tochovické školky :-). Asi to trochu popletly, protože jak sami vidíte, proměnily se v medvídky. Budeme doufat, že kouzlo stačí vyprchat, než se všichni vrátíme do školky :-).

 

Těšíme se na fotky z Vašeho kouzlení :-)

 

Tochovický zpravodaj

O dění ve školce si můžete přečíst v Tochovickém zpravodaji, do kterého svými příspěvky pravidelně přispíváme.

Do čtení nejnovějšího vydání se můžete pustit pod tímto odkazem:

https://www.tochovice.cz/e_download.php?file=data/editor/71cs_2.pdf&original=Zpravodaj%20I_2020.pdf

UPOZORNĚNÍ K ZÁPISU DO MŠ

Pod odkazem níže naleznete aktualizované informace k organizaci zápisu.

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímání

 

Potřebné formuláře k zápisu k vytištění níže:

Žádost k PV

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Čestné prohlášení

Evidenční list A

Evidenční list B

Přihláška A

Přihláška B

 

Prosím rodiče, aby dodrželi termín příjmu žádostí a všech potřebných dokumentů (viz. dokument výše "Informace k zápisu") a neposílali nic dříve. Děkuji.

 

Veškeré informace k zápisu budou vkládány k tomuto sdělení.

Školička u Vás doma

Milé rodiče a dětičky,

jelikož nám situace nedovoluje hrát si spolu ve školce, rozhodli jsme se, že zavítáme k Vám domů prostřednictvím školkových webových stránek. Nabídneme Vám různé hry, pracovní listy, písničky, básničky či výtvarné nápady a budeme se snažit touto cestou Vám přinést alespoň trochu zábavy, rozveselení a vzpomínku na naše školkové dovádění.

Materiály budou vkládány do nové rubriky "Školička", kde bude vše přehledně uloženo. Fotky či videa z Vašeho společného vyrábění či zpívání můžete posílat na školkový e-mail. Hotové pracovní listy můžete po otevření školky přinést a paní učitelky je dětičkám založí do jejich portfolia.

Těšíme se na brzké shledání, s mnoha pozdravy celý tým Vaší školky :-)

Doporučení pro rodiče předškoláků

Co vše musí budoucí prvňáček umět

Úplata v době přerušení provozu MŠ

Uzavření mateřské školy

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání pro šk. r. 2020/2021

Zápis - plakátek 2020

KARNEVAL

ÚPLATA za PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Konzultace pro rodiče

Školka v přírodě

Plavecký výcvik

POZVÁNKA na VÁNOČNÍ besídku

Vánoční tvoření

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

PLÁNOVANÉ AKCE

 • 2. 12. 2019 - Focení vánočního souboru
 • 9. 12. 2019 - Vyšetření očí firmou Prima Vizus

INFORMACE K VÝLETU - Frmapark Soběhrdy

PLÁNOVANÉ AKCE

!!! PŘESUN TERMÍNU VYCHÁZKY !!!

Vzhledem k nepříznivému počasí byla vycházka do lesa přesunuta na

úterý 1. 10. 2019.

Děkuji za pochopení.

VYCHÁZKA

VÝLET - KOVÁŘOV

Úvodní schůzka

V úterý 3. září se od 16,30 h v MŠ uskuteční úvodní schůzka pro rodiče.

PŘEJEME VŠEM DĚTIČKÁM I RODIČŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A VESELÝCH ZÁŽITKŮ :-)

Kolektiv MŠ.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Více informací ZDE:

CYKLO VYJÍŽĎKA

Více informací ZDE:

ŠKOLKOVÝ VÝLET

Více informací ZDE:

DODATEČNÝ ZÁPIS K PV

Výsledky naleznete ZDE: Výsledky dodatečného zápisu k PV

KINO

Více informací ZDE:

POSEZENÍ NA ZAHRADĚ

Více informací ZDE:

 

EXKURZE

Více informací naleznete ZDE:

VÝSLEDKY ZÁPISU K PV

Výsledková listina ZDE: Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání

BESÍDKA

Zveme všechny rodiče i přátele školy na besídku ke "Dni maminek".

Kdy: čtvrtek 23. 5. 2019 od 16,00 hod. ve školce

 

FOCENÍ VE ŠKOLCE

Bližší informace ZDE:

 

Pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na "Ochutnávku zelených potravin".

Bližší informace naleznete na plakátku ZDE:

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V záložce "Formuláře" si můžete stáhnout "Žádost o přijetí dítěte k PV".

Součástí tiskopisu je i příloha pro vyjádření ošetřujícího lékaře, která musí být v DEN ZÁPISU příslušným lékařem vyplněna a potvrzena.

Tiskopis si rovněž můžete vyzvednout v době provozu v MŠ (u paní učitelek).

Ostatní potřebné formuláře budou k vyplnění u zápisu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PV

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 naleznete zde: Kritéria přijímání

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

- plakátek k zápisu ZDE: Zápis 2019

KURZ GRAFOMOTORIKY

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

Termín: 29. 4. - 4. 5. 2019

Cena: 1 900,-

Částka je splatná do konce března. Spolek Slůňata přispívá každému dítěti, které pojede, 200,-

Přihlášku si vyzvedněte u paní učitelek a vyplněnou odevzdejte do 8. 3. 2019.

Během konání školky v přírodě bude pro ostatní dětí zajištěn provoz.

NÁVŠTĚVA MUZEA

V pátek 22. 3. 2019 navštívíme PODBRDSKÉ MUZEUM V Rožmitále pod Třemšínem.

S sebou: batůžek, pití v láhvi

Svačinu zajistí školka. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv.

Sraz ve školce nejpozději do 7,45 h (odjíždíme autobusem v 8,00 h).

Vybíráme vstupné 20,- (Prosím, noste přesnou částku, nebo alespoň drobné mince. Děkuji)

KARNEVAL V MŠ

Ve středu 20. 2. 2019, v rámci dopoledního programu, proběhne v MŠ karneval.

Děti si přinesou karnevalové masky a dobrou náladu :-)

KONZULTAČNÍ HODINY

V úterý 12. 2. 2019 zveme rodiče do školky na konzultační odpoledne.

Přijít můžete v době od 16,00 do 18,00 h.

ZIMNÍ VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY

V pátek 8. 2. 2019, v rámci dopoledního programu, půjdeme na vycházku do lesa za zvířátky.

S sebou: batůžek s malou dobrůtkou pro zvířátka (jablko, mrkev, staré pečivo, seno, ...)

Na vycházce nás bude doprovázet myslivec pan Vrba.

Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv !!!

PLAVECKÝ VÝCVIK

Spolek Slůňata

V níže uvedených souborech naleznete informace od Spolku Slůňata.

Mikulášský balíček

Poděkování rodičům

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V pondělí 10. 12. 2018 v rámci dopoledního programu je pro děti připravena dopravní výchova.

Vstupné bude vybráno dodatečně dle skutečného počtu dětí.

VÁNOČNÍ JARMARK

Prosíme rodiče o pomoc při prodeji na vánočním jarmarku, který se uskuteční v sobotu 8. 12. 2018 od 15,30 h na návsi v Tochovicích. Zájemci se mohou hlásit u paní učitelek.

Děkujeme.

VSTUPNÉ

Vybíráme vstupné na "Vánoční pohádku", kterou děti viděly ve školce 4. 12. 2018.

Vstup: 35,-

Prosíme rodiče, aby nosili přesnou částku, nebo alespoň drobné. Děkuji za pochopení.