ÚNOROVÉ AKCE VE ŠKOLCE

 • DIVADLO v MŠ

V úterý 20.2.2018 (dopoledne) přijede do školky divadlo s pohádkou "Skřítek Nenechálek". Vybíráme vstupné 45,-/dítě.

 

 • VYCHÁZKA KE KRMELCI

V pátek 16.2.2018 (dopoledne) půjdeme na návštěvu za zvířátky do krmelce. Procházkou lesem nás bude provázet myslivec pan Vrba.

S sebou: batůžek, malou svačinku, dobrůtky pro zvířátka (mrkev, jablko, seno, staré pečivo apod.)

Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, celé dopoledne se budeme pohybovat v přírodě.

 

 • KONZULTACE S RODIČI

V úterý 20.2.2018 od 16,00 do 17,30 h proběhnou v MŠ konzultace pro rodiče.

KARNEVAL

Ve středu 7.2.2018 se koná maškarní karneval (v rámci dopoledního programu).

Přichystány budou hry a soutěže a chybět nebude ani taneční muzika :-).

Nezapomeňte na masky a veselou náladu :-)

Vycházka za zvířátky

Ve čtvrtek 25.1.2018 půjdeme na dopolední vycházku ke krmelci.

S sebou: batůžek, malou svačinku, dobrůtky pro zvířátka

!!! Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv !!!

PLAVECKÝ VÝCVIK

Informace k plaveckému výcviku

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE VE ŠKOLCE

 • 5.12.2017 - Mikulášská nadílka v MŠ v rámci dopoledního programu
 • 6.12.2017 - Vánoční tvoření pro rodiče a děti na vánoční jarmark (od 15,30 hod. v MŠ)
 • 8.12.2017 - Dopravní výchova v MŠ v rámci dopoledního programu (od 10,15 hod.)
 • 9.12.2017 - Rozsvícení vánočního stromu na návsi, vystoupení dětí s pásmem písniček a básniček, vánoční jarmark
 • 14.12.2017 - VÁNOCE ve školce - divadlo "Vánoční rybička" (od 9,00 hod.), nadílka od Ježíška, vánoční besídka pro rodiče a přátele školy (od 16,00 hod.)
 • 15.12.2017 - Zdobení stromečku pro zvířátka a promítání pohádky na Džbánku (v rámci dopoledního programu, s sebou batůžek s pitím a malou svačinkou)

PLÁNOVANÉ AKCE

 • 23.11.2017 - Focení souboru "Adventní čas" (9,00 hod. V MŠ)
 • 27.11.2017 - Vyšetření zraku firmou Prima Vizus (10,15 hod. v MŠ)
 • 6.12.2017 - Tvoření vánočních dekorací na prodejní jarmark (15,30 hod. v MŠ)
 • 14.12.2017 - Vánoční besídka pro rodiče (16,00 hod. v MŠ)

KONZULTACE PRO RODIČE

Dne 14.11. od 16,00 do 17,30 hod. budou konzultační hodiny pro rodiče

POLODENNÍ VYCHÁZKA

V pondělí 23.10.2017 se půjdeme podívat k Podtochovickému rybníku na výlov kaprů.

Akce je plánována v rámci dopoledního programu.

!!! Nezapomeňte na VHODNÉ OBLEČENÍ a OBUV !!!

DRAKIÁDA

Zveme malé i velké na drakiádu.

Kdy: Středa 18.10.2017 od 15,00 hod.

Kde: Louka vedle školky.

POSEZENÍ S RODIČI

Zveme všechny rodiče a přátele školy na posezení u ohýnku s opékáním buřtíků a zpěvem u kytar.

Akce se koná v pondělí 25.9.2017 na zahradě MŠ od 16,00 hod.

http://www.i-creative.cz/2012/04/04/stanovani-omalovanky/

Dopolední vycházka do lesa

Ve čtvrtek 21.9.2017 půjdeme na celé dopoledne do lesa.

S sebou:

 • batůžek,
 • pití v láhvi
 • malou dobrůtku (sušenka apod.)
 • pláštěnku
 • vhodné OBLEČENÍ a OBUV

V případě nepříznivého počasí bude vycházka odložena.

Informace

Pod záložkou "Dokumenty" naleznete nový školní vzdělávací program, podle kterého naše MŠ pracuje.

AKCE v měsíci ZÁŘÍ

- 12.9.2017 (ÚT) - Rytmická show v rámci dopoledního programu (8,30 h)

- 14.9.2017 (ČT) - Den otevřených dveří v MŠ (17,00 h)

ÚVODNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

V úterý 5.9.2017 od 16,30 h se uskuteční úvodní schůzka pro rodiče.

Program:

 • Seznámení s personálem školy
 • Seznámení s důležitými dokumenty školy
 • Informace týkající se provozu školy
 • Plánované akce

 

PLÁNOVANÉ AKCE

23.6.2017 - Vyjížďka na kolech v rámci dopoledního programu

29.6.2017 - Dopolední vycházka  (trasa: vlakové nádraží - Horčápsko - školka) - s sebou batůžky s malou dobrůtkou a láhev s pitím

PLÁNOVANÉ AKCE

 • 21.6.2017 - Záchranná služba v MŠ - program pro děti v rámci dopoledního programu (10,45 hod.,vstup 50,-)
 • 28.6.2017 - Rozloučení s předškoláky (16,00 hod., MŠ)

KONZULTACE PRO RODIČE

Dne 13.6.2017 od 15,45 h. proběhnou konzultační hodiny.

Rodiče mají možnost diskutovat s paní učitelkami o pokrocích jejich dítěte, řešit individuální otázky.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - VÝSLEDKY

 

ZŠ a MŠ Tochovice                                                                                       

Tochovice 165

Tochovice 262 72

318 682 709

tochovice.ms@seznam.cz

 

VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2017/2018

Datum konání: 4.5.2017

Registrační číslo

Rozhodnutí

1/2017

 

Přijat

2/2017

 

Přijat

3/2017

 

Přijat

4/2017

 

Přijat

5/2017

 

Přijat

6/2017

 

Přijat

7/2017

 

Přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedne zákonný zástupce osobně v budově mateřské školy na adrese uvedené v záhlaví dokumentu v době provozu, tj. pondělí – pátek 6,30 – 16,00 hod.

PLÁNOVANÉ AKCE


25.4.2017 - Přednáška o zdravé výživě v rámci projektu "Zdravá 5" (9,00 h)

28.4.2017 - Čarodějnický průvod (průvod v kostýmech, opékání buřtíků) (dopolední program)

10.5.2017 - Focení v MŠ (9,00 h)

11.5.2017 -Besídka ke "Dni maminek" v MŠ (16,00 h)

23.5.2017 - Divadlo v MŠ - "Maminčin svátek"

7.6.2017 - Školní výlet ke konci roku - ZOO Plzeň

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PV

 

 

 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Tochovice

Tochovice 76

262 81 Tochovice

IČO: 71007202

E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Tel.: 318 682 754

www.zstochovice.cz

 

Č.j.: 88/2017/ŘZŠ

S.z.: A2-2

 

V Tochovicích 20. 3. 2017

 

Sdělení ředitele školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Tochovice ve školním roce 2017/2018

 

Ředitel ZŠ a MŠ Tochovice, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je od 1. 9. 2010 - 55 dětí.

Termín zápisu je stanoven na 4. května 2017 od 13.00 h do 16.00 h .

 

 1. Zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 2. Dovršení 5 let věku dítěte k 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tochovice
 3. Dovršení 4 let věku dítěte k 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tochovice
 4. Dovršení 3 let věku dítěte k 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tochovice
 5. V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31. 8. 2017 a má trvalé bydliště ve spádové oblasti obce Tochovice
 6. V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti obce Tochovice

 

 

Žádosti o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají do 28. 4. 2017

v budově mateřské školy v Tochovicích 165.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy, nebo velmi nízkého počtu žádostí pro naplnění dvou oddělení školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 6).

 

                                                                                                          Mgr. Jiří Sladovník

 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ Tochovice                                                                      

Tochovice 165

Tochovice 262 81

318 682 709

tochovice.ms@seznam.cz

 

 

ZÁPIS

k předškolnímu vzdělávání do MŠ Tochovice

se koná 4.5.2017 od 13,00 do 16,00 h

 

S sebou: rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

 

 • Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v MŠ Tochovice nebo na webových stránkách školy.
 • Žádosti k přijímání dítěte jsou k vyzvednutí v MŠ Tochovice, řádně vyplněné se odevzdávají zpět nejpozději do 28.4.2017.
 • S účinností od 1.1.2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku) a ještě nezahájil povinnou školní docházku. Předškolní vzdělávání je povinné od 1.9.2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

 

 

ZÁPIS DO ZŠ TOCHOVICE

Dne 21.4.2017 proběhne v ZŠ Tochovice  zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018. Zápis se koná od 13,30 h do 18,00 h.

Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2010 do 31.8.2011 a dětí s odloženou školní docházkou.

S sebou: rodný list dítěte a OP rodiče.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ

ZŠ Tochovice zve 22.3.2017 od 16,00 h všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na prohlídku školy. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

V době konání školy v přírodě, tj. 27. - 31.3.2017, bude omezen provoz v MŠ. Z důvodu personálního zajištění bude provoz v MŠ každý den pouze od 6,30 h do 13,00 h.

DIVADLO

V pondělí 13.3.2017 pojedeme do příbramského divadla na představení ,,Hurá za duchy s Majdou a Petrem".

Vstupné: 50,-

Doprava bude vybírána po celkovém vyúčtování.

!!! Příchod do MŠ nejpozději v 7,45 hod. !!!

Image result for divadlo omalovánky

http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2016/08/divadlo-v-m%C5%A1-ma%C5%88%C3%A1sci.jpg

JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu 27.2. až 3.3.2017 jsou jarní prázdniny.

KARNEVAL

V rámci dopoledního programu budeme mít 22.2.2017 karnevalové řádění :-)

KONZULTACE

Dne 2.2.2017 zveme rodiče na konzultační odpoledne.

Přijít můžete od 15,30 do 17,00 h.

Image result for rodiče a děti omalovánky

PLAVÁNÍ

Plavecký výcvik proběhne v termínu 9.2. - 20.4.2017 (čtvrtky)

AKCE na měsíc LEDEN


24.1.2017 - Vycházka ke krmelci

25.1.2017 - Hudební pořad "Jak se rodí kytara"

 

VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK

V úterý 20.12.2016 půjdeme v rámci dopolední vycházky do lesa za zvířátky, kde budeme zdobit stromečky.

S sebou do batůžku: - navázané jablíčko, mrkev nebo kousek tvrdého chleba

                               - malou sušenku nebo jinou dobrůtku :-)

                               - pití v láhvi

! Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv !

Les, lesní omalovánky | i-creative.cz - Inspirace, návody a nápady pro rodiče, učitele…

Rádi bychom pozvali rodiče a přátele školy

dne 15.12.2016 od 16,00 h do naší školky

na VÁNOČNÍ BESÍDKU.