Splátka zálohy za pobyt žáků ve škole v přírodě

Charitativní sbírka pro OPS "Život dětem"

Vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 4. února 2023

V sobotu 4. 2. vystupují přihlášení žáci na oslavě obecního masopustu. Sejdeme se v 9.50 h v kulturním domě.

Oblečení chlapců: bílé košile a tmavé kalhoty.

Oblečení děvčat: bílé punčochy, halenky nebo trika, školní sukýnku dostanou na místě.

Kluci, kteří hrají medvědy, budou mít kožíšek.

Všichni potřebují vhodnou obuv na tancování.

Projekt "Den se seniory" 6. ledna 2023

6. ledna jsme byli v Domově seniorů v Sedlčanech. Vystupovali jsme tam s vánočním programem o narození Ježíška. Já jsem byl Josef. Seniorům se to vystoupení líbilo. Dali jsme jim sněhuláky.  Oni nám za to dali sladkosti. Cestou zpátky jsme se zastavili na Svaté Hoře v Příbrami. Byla tam Březnická kaple, Pražská kaple a také Plzeňská kaple. Paní průvodkyně nám ukázala místo, kde kdysi začalo hořet. Požár začal u jeskyně. Viděli jsme také stříbrný oltář.  Je tam i pěkný dřevěný betlém.  Vyrostl tam strom, kterému je více než pět set let.  Den jsem si moc užil.  R. Kvirenc 5. ročník

Projekt "Zdravá výživa" 19. ledna 2023

Ve čtvrtek 19. 1. jsme měli projekt Zdravá výživa – zdravý životní styl.  Já jsem byl kapitán družstva č. 1. Začínali jsme v tělocvičně. Byla tam zábava. Potom jsme šli do třídy plnit výtvarný úkol, vytvářeli jsme kompoty. Bavilo mě to. Poslední věc, kterou jsme dělali, bylo vaření.  Moje družstvo vařilo zdravé palačinky. Nakonec se všechna družstva sešla v jídelně na ochutnávku. Byly tam také pomazánky, třeba avokádová. Nebo saláty – zeleninový a ovocný. Moje družstvo skončilo na prvním místě. Den se mi moc líbil.       R.  Kvirenc 5. ročník

Zvýšení ceny stravného od 1. února 2023

Plavecký výcvik ve školním roce 2022/2023

Vánoční besídka 19. prosince 2022

19. 12. bylo vánoční vystoupení v Kulturním domě v Tochovicích. Příběh byl o Marii a Josefovi, kterým se narodil Ježíšek v městě Betlémě. Kromě vystoupení tam byl i vánoční jarmark, kde byly krásné výrobky. Některé jsem vyráběla i já. První šla vystupovat školka a potom my. Vystoupení se nám hodně povedlo. Doufám, že se líbilo i rodičům. Den se mi moc líbil.                                           A. Zárubová 4. ročník

Charitativní sbírka pro "Fond Sidus"

Projektový den "Pekelná škola" - 5. prosince

V pondělí 5. prosince byla ve škole uspořádána čertovská pekelná škola. Všichni šli buď za anděly, nebo čerty. Já byla za anděla. Nejdříve probíhal program ve třídách, kde jsme byli rozděleni po skupinách. Nasvačili jsme se a těšili jsme se dolů ke stromečku. Jako každý rok jsme mu zazpívali koledy a čekali, jestli se nám rozsvítí. Rozsvítil. Potom jsme šli do tělocvičny, kde jsme hráli plno her. Byly docela dost pěkně připravené. Třeba jsme podlézali provaz, hráli na babu, skákali v pytlích atd. Po hrách dorazil anděl s čertem. Ti nám donesli nadílku. Také jsme dostali diplom. Den s pekelnou školou byl mega dobrý.         A. Zárubová 4. třída

Vystoupení žáků u vánočního stromu v Tochovicích 3. prosince 2022

Vystoupení žáků u adventního stromu v Horčápsku 26. listopadu 2022

Připravujeme program k rozsvícení adventního stromu v Horčápsku, které se má konat 26. 11.  od 17.00 h.

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem a beseda v místní knihovně 24. listopadu 2022

24. 11. jsme jeli do Domova důchodců. Když jsme přijeli, mávala na nás babička za oknem. Pak jsme šli do budovy, kde nás zavedli do místnosti, kde jsme se převlékli. Byla jsem zároveň šťastná, ale i nervózní. Začali jsme se řadit a o chvíli později jsme šli na pódium tančit a zpívat. Párkrát jsem se spletla, ale hned jsem se opravila. Potom jsme dali seniorům dárky. Doufám, že se líbily. Přijel si pro nás autobus a jeli jsme do knihovny.                              A. Zárubová 4. ročník

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Rožmitálu do knihovny do oddělení pohádek. Povídali jsme si O pejskovi a kočičce a také O dvanácti měsíčcích. Pak jsme skládali pohádkové bytosti. Hledali jsme poklad. Konečně jsme ho našli. Byly to bonbony. Pak jsme šli do muzea.                                   S. Šimková 3. ročník

Tvoření na vánoční jarmark 24. listopadu

Ve čtvrtek 24. 11. zveme všechny rodiče, aby v čase 16.00 – 18.00 h přišli do školy tvořit vánoční dekorace pro školní jarmark. Akce je náročná na přípravu, proto Vás žádáme o účast. Budeme ovšem rádi, pokud nebudete moci přijít, když pošlete do školy dekorace doma vytvořené.

Jarmark se bude konat 3. 12. při rozsvícení obecního adventního stromu.

Ředitelské volno - 18. 11. 2022

Na 18. 11. 2022 vyhlašuje ředitel školy pro žáky ředitelské volno.

Vystoupení žáků na oslavě posvícení 12. listopadu

Dne 12. 11. jsme byli v kulturním domě v Tochovicích na posvícení. První představení hráli školkáčci. Pak jsme byli na řadě my. Představení se nám povedlo. Na konci jsme dostali velký potlesk od rodičů. Po představení jsem šel na pouť. Jezdil jsem hlavně na autodromu. Potom jsem byl na střelnici. Pak jsem šel domů.                                                                                                                          R. Šverma 4. ročník

Vánoční fotografování

V úterý 15. 11. bude od 8.00 h probíhat vánoční fotografování dětí.

Nabídka fotografií je zveřejněna zde. Fotit se budou jen závazně přihlášení žáci.

Každému dítěti bude zhotovena celá série fotografií za 450 Kč, vy si z ní pak můžete vybrat poloviční za 300 Kč.

Pokud se fotí dvě děti společně, připočítává se příplatek 50 Kč.

Děti můžete závazně přihlásit do 11. listopadu .

Školní projekt "Pojďme do lesa" - 13. října

Ve čtvrtek 13. 10. jsme jeli na výlet na Křivoklát do Střediska lesů ČR. Po příjezdu jsme začali svačit. Potom jsme šli do lesa s lesníkem. Ptal se nás, kolik je tomu lesu let. Pak jsme se my stali stromy a začali jsme růst až do 120 ti let. Dál jsme šli k největšímu stromu – jmenoval se jasan ztepilý. Potom jsme se vrátili do střediska. Sedli jsme si do kruhu a povídali si o zvířatech, co tam měli. Pak jsme plnili s kamarádem úkoly.  Potom jsme si šli koupit vizitku, propisku a měšec.  Ještě jsme šli jednou do lesa a pekli tam špekáčky. Po jídle jsme nasedli do autobusu a vrátili se do školy. Tam náš výlet končil.                                  S. Bilkei 5. ročník

Drakiáda - 12. října 2022

Drakiáda byla super. Moc se mi líbila. Našli jsme obrovitánskou hlavu amura. Můj drak létal trošku na stranu, ale někdy hodně vysoko. Utrhl jsem si pár jablek, moc mi chutnali.      Š. Němeček 3. ročník

Školní projekt "Chráníme své životy v situacích ohrožení" - 25. října

V úterý 25. 10. se konal projekt „Chráníme své životy“. První lekce byla o tom, jak správně zabalit evakuační zavazadlo. Druhá lekce byla o tom, jak správně poskytnout první pomoc. Třetí lekce byla o tom, jak se sám chovat na kole na silnici. Pak jsme šli ven, zkusit si, jak se přenáší zranění lidé. Nakonec jsme házeli míčkem na cíl. Den se mi moc líbil.                                                                                            R. Šum 4. ročník