Vystoupení žáků v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem - 20. února 2024

20. 2. jsme vystupovali v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem s masopustním programem. Tentokrát jsme zpívali hodně známých starých písní, které si s námi lidé v publiku rádi zazpívali.  Bylo znát, že jsme jim tím udělali radost. My jsme na oplátku dostali sladkou odměnu. Myslím, že se nám to povedlo a moc se mi to vystoupení líbilo.

N. Jakešová 3. ročník

V úterý 20. 2. vystupují žáci, kteří účinkovali na masopustním vystoupení v Tochovicích,  v Domově seniorů v Rožmitále p. Tř..  Ze školy odjíždíme v 8.45 h.

Oblečení budou mít žáci stejné jako při vystoupení v Tochovicích:

Chlapci: bílé košile a tmavé kalhoty.

Děvčata: punčochy, bílé halenky nebo trika, školní sukýnku dostanou na místě.

Žáci 1. r., kteří hrají medvědy, budou mít kožíšek.

Všichni potřebují vhodnou obuv na tancování. Oblečení si přinesou nejpozději ve čtvrtek do školy. Po vystoupení absolvují všichni žáci besedu v rožmitálské knihovně. Nezapomenout na svačinu a pití.

Dopravu hradí škola z OP – J. A. Komenský. Návrat do školy plánujeme kolem 12.30 h.

Masopustní projekt "Už jsme se dočkali masopustu" - 16. února 2024

16. 2. jsme měli ve škole projekt „Už jsme se dočkali masopustu“. Ráno, když jsme přišli do třídy, seděl tam pan ředitel, převlečený za klauna a pouštěl nám 15 let staré video o masopustu v Tochovicích. Bylo vidět, kolik bylo tenkrát sněhu touhle dobou. Jako obvykle jsme se rozdělili do týmů, já jsem byl s Vojtou, Páťou, Anetou, Matějem S. V horní třídě jsme měli za úkol nakrestlit masopustní průvod. V dolní třídě jsme luštili křížovky, v tělocvičně jsme házeli míčkem a skákali na skákadlech a naposled jsme šli do kuchyňky, kde jsme připravovali a smažili koblížky. Nakonec všeho byl masopustní průvod v maskách po Tochovicích. Já jsem šel za medvěda. Den se mi líbil.               O. Klement 4. ročník

V pátek 16. 2. se bude konat projektový den „Už jsme se dočkali masopustu“.

Pomůcky: kreslící a psací potřeby, svačina, karnevalový převlek

Vyučování bude končit pro všechny ročníky ve 12.30 h.

Záloha na školu v přírodě - Stará Živohošť 27. - 31. května 2024

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Návštěvní den pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - 20. březen 2024

Vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 3. února 2024

V obci Tochovice se konal masopust. My jsme si přichystali vystoupení a zúčastnili jsme se. Vystupovali jsme v kulturním domě s představením  „Cirkusový masopust". Na začátku masopustní zábavy hráli a zpívali muzikanti. Měli hudební nástroje a a písničky zněly celým sálem. Po nich vystupovaly děti z mateřské školky, naučily se pěkné masopustní písničky a říkanky. Byly v maskách a bylo to roztomilé. Nakonec patřilo podium nám. Já jsem byla srandovní klaun. Vystoupení se nám povedlo. Sklidili jsme potlesk a pochvalu. Po vystoupení jsme mohli jít do průvodu nebo si zasoutěžit v masce. Bylo to moc fajn. Den se mi líbil.                               N. Šoltysová 5. ročník

V sobotu 3. 2. vystupují přihlášení žáci na oslavě obecního masopustu. Sejdeme se ve 13.45 h v kulturním domě.

Oblečení chlapců: bílé košile a tmavé kalhoty.

Oblečení děvčat: punčochy, bílé halenky nebo trika,školní sukýnku dostanou na místě.

Žáci 1. r., kteří hrají medvědy, budou mít kožíšek.

Všichni potřebují vhodnou obuv na tancování.

Pyžamový den - 19. ledna 2024

Celý týden jsme se těšili na pátek. Dočkali jsme se a „Pyžamový den“ začal 19. 1. po druhé vyučovací hodině. Vyrobili jsme hezký lapač snů a skvělou košilku. Ze všech her se mi nejvíce líbila soutěž ve skákání žabáků s polštářkem. Nejvíc jsem se proběhla při podávání polštářků nad hlavami družstva. V soutěži o nejvtipnější noční úbor jsem skončila druhá ze všech. Celkově se naše skupina umístila na prvním místě. O prvním umístění jsme se dozvěděli při vyhodnocení celého projektu. Pyžamový den se mi moc líbil.                                                 A. Zárubová 5. ročník

V pátek 19. 1. se od 10.00 h koná školní projekt „Pyžamový den“. Děti si přinesou pyžamo, do kterého se v průběhu akce převléknou. První dvě hodiny probíhá výuka podle rozvrhu.

Vyučování pro všechny ročníky končí ve 12.30 h.

Plavecký výcvik ve školním roce 2023/2024

Termín:      8. 2. – 25. 4. 2024 (čtvrtky)

Čas:          8.00  - 8.45 hod Autobus odjíždí v 7.15 h od školy.

Vybavení:  plavky, ručník, mýdlo, hřeben (vše v igelitové tašce)

Škola hradí cenu kurzovného i dopravy. Plavecký výcvik je povinný, žák z něj může být uvolněn jen na základě vyjádření lékaře. V tomto případě podají rodiče žádost ředitelství školy o uvolnění dítěte z plaveckého výcviku. Tu si vyžádají u třídního učitele. Je zapotřebí ji podložit lékařským potvrzením. K výcviku je třeba mít také platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka. Toto potvrzení platí dva roky i pro účast žáka ve škole v přírodě. Některé dětí ho má platné z minulého roku.  Žáci, kteří posudek platný nemají, obdrží formulář od třídního učitele a do 31. ledna si zajistí jeho potvrzení u dětského lékaře.

Výlet do Sedlčan a Bukové 11. ledna 2024

Dne 11. ledna jsme jeli do Čechovy stodoly. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Mladší a starší děti. My jsme šli nejdříve vyrábět. Moc se nám to povedlo. Bylo to prase s jitrnicí. To prase se smálo , ale asi by úplně moc nemělo. Pak jsme se přesunuli do stodoly. Zde byl program o masopustu. Byla zde i tradiční masopustní výzdoba. Bylo vidět, že se o masopustu lidé veselili, zpívali, dobře jedli a pili. Potom je čekal 40 dní půst, proto se snažili užít zábavy. Program se mi moc líbil.                K. Macašová 5. ročník

Zase jsme zavítali do Domova seniorů v Sedlčanech. Přijeli jsme sem s nacvičenou pohádkou ,,Čert a Káča". Pěkně nás přivítali a šli jsme do zázemí, kde jsme se mohli občerstvit. Zahráli jsme a zazpívali, zatančili, jak jsme mohli nejlépe. Sklidili jsme potlesk. Lidem se vystoupení líbilo. Přivezli jsme dárečky. Rozdali jsme všechny. Dostali jsme také krásné dárečky, sladkosti.  Pak jsme se vydali do Čechovy stodoly, kde jsme se těšili na masopust. Mohli jsme si vyrobit dáreček ze dřeva. Potom jsme si připomněli co se dělo v období v masopustu. Den jsme si moc užili.                   R. Šverma 5. ročník

Ve čtvrtek 11. 1. vystupují žáci v Domově seniorů v Sedlčanech. Ze školy odjíždíme v 8.00 h.

Oblečení potřebují stejné jako na vánoční besídku. Přinesou si ho už v úterý 9. 1. do školy.  Nezapomenout na vhodné boty k tancování

Po vystoupení se zúčastní výukového programu „Masopust v Čechově stodole“ v Bukové. Oběd je v jídelně odhlášen, protože s návratem počítáme kolem 14.30 h. Je třeba mít proto jídlo a pití na celý den.

Dopravu a vstupné na výukový program hradí škola z projektu ŠABLONY  OP - JAK.

Vánoční besídka 20. prosince 2023

Začal prosinec. Blížili se obchůzky Mikuláše, čerta a anděla. Těšili jsme se na Vánoce a také jsme si ve škole připravovali pohádku „ Čert a Káča“. V pohádce jsme si zahráli a zazpívali celá škola. Připravovali jsme si kostýmy a měli jsme krásné kulisy pekla a zámku. Ve škole se celý prosinec ozývaly písně, koledy a hudba. Pilně jsme nacvičovali. 20. prosince jsme s naší pohádkou a koledami vystupovali v kulturním domě v Tochovicích. Své vystoupení přišli předvést i děti z mateřské školy. Rodiče, babičky a dědové úplně zaplnili sál. Naše škola a školka nabízela krásné vánoční výrobky, které si mohli všichni prohlédnout a zakoupit.

Vystoupení se nám povedlo. Byla tam chybička, ale myslím si, že to diváci nepoznali. Den se nám moc povedl.

N. Gaľová a N. Šoltysová 5. ročník

Projekt "Pekelná škola" 5. prosince 2023

V úterý 5. 12. 2023 se bude konat školní projekt „Pekelná škola“. Děti mohou přijít v čertím nebo andělském převlečení a přinesou si psací a kreslící potřeby.

Projekt končí ve 12.30 h.

5. prosince se u nás ve škole konal projekt „Pekelná škola“. Začali jsme ho v tělocvičně rozdělením do skupin. Potom jsme ve třídách vyráběli čerty a vánoční stromečky. Nakonec jsme se zase sešli v tělocvičně a tam jsme plnili různé úkoly a kvízy. Přišel tam i Mikuláš. Druhý den bylo vyhodnocení. Moje skupina byla na 1. místě. 

                                                                       T. Šimůnková 3. ročník

Návštěvní den ve škole - 21. listopadu

Zveme všechny zájemce na prohlídku prostor školy, která se koná 21. listopadu od 16.30 hodin.

Rozsvícení adventních stromů v Horčápsku a Tochovicích 1. a 2. prosince

Připravujeme program k rozsvícení adventního stromu v Horčápsku., které se má konat 1. 12.  od 17.00 h.

Stejný program předvedou děti v sobotu 2. 12. od 16.00 h v Tochovicích.   

2. prosince v sobotu vystupovala naše škola v Tochovicích u adventního stromu. Padal ale hodně sníh, proto bylo vystoupení v kulturním domě. Diváci nám za něj hodně tleskali. Moc se jim líbilo a mně také. 

                                                               M. Zvěřina 3. ročník           

Sbírka pro "Fond Sidus"

ZŠ a MŠ Tochovice pořádá charitativní sbírku určenou na pomoc dětem s onkologickým onemocněním.

Zakoupením drobných předmětů (záložky, klíčenky, propisky nebo sešitu s nálepkami) v cenách 25, 50, 40, 60 Kč pomůžete při léčení dětských pacientů.

Sbírka probíhá ve dnech 20. – 30. 11. 2023.

Děkujeme za Vaši účast.

Tvoření vánočních dekorací - 23. listopadu

Ve čtvrtek 23. 11. zveme všechny rodiče, aby v čase 16.00 – 18.00 h přišli do školy tvořit vánoční dekorace pro školní jarmark.

Akce je náročná na přípravu, proto Vás žádáme o účast.

Budeme ovšem rádi, pokud nebudete moci přijít, když pošlete do školy dekorace doma vytvořené.

Jarmark se bude konat 2. 12. při rozsvícení obecního adventního stromu. Peníze, které se zde získají, použije Rada SRPŠ na úhradu pobytu žáků ve škole v přírodě.

Vyjádření školy k účasti ve výstražné jednodenní stávce 27. 11. 2023

Pobyt žáků ve škole v přírodě ve Staré Živohošti 27. - 31. 5. 2024

Projektový den "Chráníme své životy v situacích ohrožení" - 14. listopadu 2023

V úterý 14. 11. se koná školní projekt „Chráníme své životy v situacích ohrožení“.

Pomůcky: psací a kreslicí potřeby, svačinu, pití.

Projekt probíhá ve spolupráci se SZŠ v Příbrami.

Projekt končí pro všechny ročníky ve 12. 35 h.

Odpolední kroužky se nebudou konat.

Vystoupení žáků v Domově seniorů v Sedlčanech 9. listopadu 2023

9. listopadu jsme měli naplánovaný výlet do Sedlčan do domova seniorů. Když jsme dorazili, jako první jsme se nasvačili. Měli pro nás nachystané dobroty, jako vždy. Tentokrát byly na stole ořechové rohlíčky a nějaké čokoládové pralinky. Po svačině jsme se chystali na vystoupení, hráli jsme ještě naposledy pohádku „ O Popelce“. Po divadle jsme měli připravené malé dárečky, ty jsme rozdali dědečkům a babičkám. Měli z nich velkou radost, někdo i plakal, snad radostí. Mysleli jsme, že už celý program skončil a my už pojedeme zpět do školy, ale to jsme netušili, že pro nás mají připravené překvapení. Paní, které tam pracují a pečují o staré lidi, měly pro nás připraveného svatého Martina, kerý se nás ptal, jestli jsme zahlédli jeho koníka. Ten nakonec nebyl bílý, ale krásně hnědý. Martin ukázal svou holí do rohu a my se rozběhli na to místo, kde byl schovaný poklad v truhle. Byly to čokoládové penízky, ty nám pak rozdělily paní učitelky. Den se mi moc líbil.                                  V. Tomášková 4. ročník

Vánoční fotografování

Ve čtvrtek 16. 11. bude od 9.00 h probíhat vánoční fotografování dětí. Fotit se budou jen závazně přihlášení žáci.

Každému dítěti bude zhotovena celá série fotografií za 450 Kč, vy si z ní pak můžete vybrat poloviční za 300 Kč.

Pokud se fotí sourozenci společně, připočítává se příplatek 50 Kč.

Děti můžete závazně přihlásit do 13. 11. .