Změny v organizaci výuky od 30. listopadu

Změny v organizaci výuky od 18. listopadu

Zrušení školy v přírodě ve Štědroníně

Projektový den "Podzimní změny v přírodě" - 24. 9. 2020

Ve čtvrtek 24. září se v naší škole konal projektový den nazvaný „Podzimní změny v přírodě“. Ve škole jsme se rozlosovali do družstev a vyrazili k rybníku Džbánek. Tam jsme nejdřív opékali buřty a pak se vydali po naučné stezce, kterou pro nás připravili učitelé. Plnili jsme na ní různé úkoly. Třeba jsme poznávali zvířata, určovali názvy plodů nebo přiřazovali šišky k větvičkám stromů a určovali jejich název. Sluníčko nám svítilo a celý den se mi moc líbil.                  K. Šimůnková 5. ročník

Školní recitační soutěž - 23. 9. 2020

Ve středu 23. září naše škola pořádala recitační soutěž. Všichni žáci recitovali básničky, které se doma naučili. Porota, která se skládala z učitelů naší školy, hodnotila především přednes a výslovnost naučených básní. Ten, kdo svou básničku zarecitoval nejlépe, postupuje do dalšího kola, které se bude konat na Dobříši.                      P. Novák 4. ročník

Provoz školy v prvním školním týdnu

Informace k zahájení šk. roku 2020 - 2021

Rozdělení ročníků do tříd ve školním roce 2020/2021

Informace k zahájení provozu školy

Tochovický obecní "Zdravodaj"

Přikládáme odkaz na nejnovější číslo obecního "Zpravodaje" se školním příspěvkem.

https://www.tochovice.cz/e_download.php?file=data/editor/71cs_2.pdf&original=Zpravodaj%20I_2020.pdf

Výuková videa a online výuka

Úkoly - 5. ročník

Úkoly - 4. ročník

Úkoly - 3. ročník

Úkoly - 2. ročník

Úkoly - 1. ročník

Uzavření školy

Ošetřovné z důvodu zavření školy

Mobilní planetárium - 25. 2. 2020

V úterý 25. února se naše tělocvična proměnila v planetárium. Co mě první překvapilo, byl velký kulatý stan v ní postavený. Vešli jsme do něj, posadili se a sledovali příběh o sluneční soustavě. Planety se zdají, že jsou velmi blízko u sebe, ale ve skutečnosti je to jiné, protože sluneční soustava je opravdu obrovská. Když vše skončilo, tak jsme se fotili. Vše bylo moc pěkné.                V. Šum 5. ročník

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále p. Třemšínem a návštěva Podbrdského muzea- 9. 1. 2020

9. ledna jsme s naší školou navštívili babičky a dědečky v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem. Potěšili jsme je tam pohádkou „O Sněhurce“, ve které jsem hrál krále. Za odměnu jsme měli všichni zdarma vstup do Podbrdského muzea na výstavu o lesmistrovi Karlu Danielu Gangloffovi. Celý výlet byl super.                          V. Šum 5. ročník

Na začátku ledna jsme hráli divadlo v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem. Po našem vystoupení jsme navštívili Podbrdské muzeum. Byla tam výstava o lesmistru Gangloffovi. Dozvěděli jsme se tam, že měl vlastnoručně vyrobenou hůl, která se dala rozložit do židličky. Byly tam vystavené stroje na výrobu šindelů, které vymyslel lesmistr Gangloff. Mohli jsme si postavit vlastní šindelovou střechu. Výstava byla moc zajímavá a líbila se mi.                 K. Šimůnková 4. ročník