Informace k projektu Recyklohraní

Školní recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Naše škola se do něj hned v tento rok zapojila.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení. V naší škole navíc sbíráme i hliníkové obaly. Množství vytříděného odpadu je každému žákovi přepočítáváno na body a na konci školního roku jsou pak všichni zapojení žáci odměněni. Sedm nejlepších z nich získává knižní odměny.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.

V letošním školním roce bude sběr a odvoz drobného elektoodpadu soustředěn do dvou vln. Ta podzimní proběhne od 2. do 6. října, jarní bude včas oznámena.

Žádáme Vás proto, vážení rodiče, abyste drobný elektroodpad (nesbíráme velké spotřebiče) do školy přinášeli jen v určeném týdnu. Odvoz sběru v jiné době nemůžeme zajistit.

Děkujeme Vám a věříme, že naše ekologické aktivity pomohou v dětech vytvořit správný přístup k odpadové problematice.                                                  

                                                                               Jiří Sladovník

Projektový den "Putování s dráčkem Podzimáčkem" 29. září 2023

V pátek 29. 9. se koná školní projekt „Putování s dráčkem Podzimáčkem“

Pomůcky: psací potřeby, svačinu, pití, sportovní oblečení a obutí podle počasí.

První polovina projektu bude probíhat ve škole, druhá v přírodě.

Oběd se pro všechny ročníky vydává ve 12.35 h.

 

Třídní schůzky 6. 9. 2023

Provoz školy v 1. týdnu školního roku 2023/2024

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Informace k organizaci začátku školního roku 2023/2024

Úřední hodiny o hlavních prázdninách

Informace k organizaci konce školního roku

V pondělí 26. 6. nemají žáci 3. až 5. ročníku odpolední vyučování. Oběd se vydává od 11.40 h do 12.30 h, provoz družiny je beze změn.

Ve středu 28. června končí vyučování pro všechny ročníky v 11.40 h.

 

V úterý 27. 6. se koná školní výlet do Husitského. muzea v Táboře. Vstupné i doprava se hradí škola z projektu ŠABLONY III.

Odjezd od školy je v 8.00 h, návrat kolem 15.00 h. S sebou si žáci vezmou sportovní oblečení a obutí podle počasí, batůžek s pitím a jídlem na celý den, menší kapesné a pokrývku hlavy

V hlavní chodbě školy jsme vystavili dětské oblečení, které nikdo nepostrádá. Žádáme rodiče, především malých dětí, aby si vystavené oblečení prohlédli.

 

Učebnice se odevzdávají ve středu 28. 6. . Děti v nich vygumují vpisky a přilepí uvolněné listy. Žákovské knížky a notýsky se odevzdávají také ve středu 28. 6.. V září budou dětem vráceny.

Ve čtvrtek 29. 6. se vysvědčení vydává během 1. vyučovací hodiny.  Žáci si na něj přinesou desky. Předpokládaný čas konce vyučování je 9.15 h. Oběd ani odpolední družina ve čtvrtek není.

Zavěrečná školní besídka - 8. června 2023

Ve čtvrtek jsme hráli pohádku „O Popelce“ na rozloučenou s páťáky. Já měla roli zlé macechy, Dorku hrála Jasmínka, druhou sestru, Kateřinu, Natka, Popelku Anička a otce Rosťa. Role se mi líbila a trému jsem vůbec neměla, i když jsem se bála, že něco zkazím. Během představení se nám vybil jeden mikrofon, proto jsme si museli půjčovat mezi sebou ten druhý a ten se nakonec taky vybil. Na závěr představení jsme dostali velký potlesk.                 V. Knížková 4. ročník

Ředitelské volno - 30. června 2023

Konec práce kroužků

V týdnu od 22. 5. do 26. 5. končí svoji práci kroužky kromě kroužku programování.

Doučování v červnu bude ještě pokračovat.

Vystoupení v Domově seniorů v Sedlčanech 25. května 2023

Ve čtvrtek 25. května jsme jeli do domova seniorů až do Sedlčan. Po příjezdu jsme se šli převléci do tělocvičny. Druháci hráli pohádku „O vajíčku“. Po vystoupení jsme slavili „Den dětí“ se seniory. Na zahradě bylo několik stánků. Hned u prvního jsme dostali dárek až z Itálie. Bylo to čokoládové vajíčko. Pak jsme si mohli vybrat pendreky, lízátka, mandle nebo ořechy v karamelu. Po dobrém obědě nás čekala ještě cukrová vata. Den byl moc hezký.   

                                                                        S. Šimková 3. ročník

Dopravní hřiště 22. května

V pondělí jsme jeli na dopravní hřiště. Psali jsme tam dopravní test. Hodně mě bavil. Měla jsem tam nějaké chyby, ale řidičák jsem dostala. Vyzkoušela jsem si tam práci policisty, který řídí dopravu. Měla jsem zelenou vestu a ukazovala ostatním cyklistům, kdy mohou jet, nebo musí stát. Při zpáteční cestě jsme zjistili, že má vlak 20 minut zpoždění. Den mě moc bavil.                        R. Šimková 4. ročník

Oslava Dne maminek - 11. května 2023

Maminkám k svátku jsme nadělili pohádku „O vajíčku, které šlo do světa“. Hráli ji druháci a my všichni jsme nakonec zazpívali čtyři písničky o maminkách. Po vystoupení jsme dali všem svým maminkám dárek. Ještě před námi vystupovali školkáčci s dopravním pásmem. Bylo to hezké.                       V. Knížková 3. ročník

Třídní schůzka 20. dubna

Splátka doplatku za pobyt žáků ve škole v přírodě

Ukliďme Česko - 19. a 21. dubna

19. dubna se konal v naší škole projektový den „Ukliďme Česko“. Hovořili jsme o třídění odpadu, sledovali video a psali test. Kvůli špatnému počasí byla ale druhá polovina projektu odložena na pátek. Někdo bude uklízet a někdo bude pracovat na pozemku školy.
V pátek 21. Dubna jsme pokračovali. Já jsem vyl se svým družstvem u pana ředitele a uklízeli jsme pozemek školy. Okopávali jsme záhony, uklízeli chodník před školou, vytrhávali jsme z něho mech a plevel. Já jsem ostříhával suché stonky rostlin. Počasí v ten den se vydařilo. Ostatní skupiny po Tochovicích nasbíraly 15 pytlů odpadků. V pondělí 24. dubna ráno proběhlo vyhodnocení celého projektu. Moje družstvo skončilo na 1. místě. Měl jsem radost, že se projekt vydařil.                                                        R. Kvirenc 5. ročník

Projektový den "Den s knihou" 24. 3. 2023

V pátek 24. 3. se bude od 10.00 h konat školní projekt „Den s knihou“ v jehož rámci žáci také navštíví tochovickou knihovnu. Všechny ročníky končí vyučování v ten den ve 12.30 h.

Na začátku projektu „Den s knihou” si mě vybral Jenda z 2. ročníku. Jako první jsme byli v tochovické knihovně. Na začátku jsme si povídali o knihách a spisovatelích. Pak jsme si prohlíželi knihy, já jsem našel největší knihu v knihovně, měla 1563 stran. Celý čas v knihovně rychle utekl. Po návratu do školy jsme malovali a plnili úkoly. V knihovně se mi líbilo.                     V. Strnad 4. ročník

 

 

Velikonoční jarmark 4. dubna 2023

4. dubna se od 16. hodin konal školní jarmark. Konal se na návsi u obecního úřadu. Přišlo na něj hodně lidí, kteří si kupovali výrobky, které jsme vyráběli na velikonočních dílnách a někteří i doma.  Já jsem si koupil jidáše a pomlázku, s kterou jsem v pondělí koledoval. Ještě jsem si koupil květináč s napichovátky. Na jarmarku jsem potkal Ondru, který si také něco kupoval.                                     R. Šverma 4. ročník

Velikonoční tvoření 28. března 2023

V úterý 28. 3. zveme všechny rodiče, aby v čase 16.00 – 18.00 h přišli do školy tvořit velikonoční dekorace pro školní jarmark, který se bude konat 4. a 5. dubna.

Akce je náročná na přípravu, proto Vás žádáme o hojnou účast. Budeme ovšem rádi, pokud nebudete moci přijít, když pošlete do školy dekorace doma vytvořené.