Projekt "Pekelná škola" 5. prosince 2023

V úterý 5. 12. 2023 se bude konat školní projekt „Pekelná škola“. Děti mohou přijít v čertím nebo andělském převlečení a přinesou si psací a kreslící potřeby.

Projekt končí ve 12.30 h.

Odpolední kroužky se nekonají.

Návštěvní den ve škole - 21. listopadu

Zveme všechny zájemce na prohlídku prostor školy, která se koná 21. listopadu od 16.30 hodin.

Rozsvícení adventních stromů v Horčápsku a Tochovicích 1. a 2. prosince

Připravujeme program k rozsvícení adventního stromu v Horčápsku., které se má konat 1. 12.  od 17.00 h.

Stejný program předvedou děti v sobotu 2. 12. v Tochovicích. Vánoční jarmark zde začíná v 16.00 h a vystoupení žáků v 16.30 h.                

Sbírka pro "Fond Sidus"

ZŠ a MŠ Tochovice pořádá charitativní sbírku určenou na pomoc dětem s onkologickým onemocněním.

Zakoupením drobných předmětů (záložky, klíčenky, propisky nebo sešitu s nálepkami) v cenách 25, 50, 40, 60 Kč pomůžete při léčení dětských pacientů.

Sbírka probíhá ve dnech 20. – 30. 11. 2023.

Děkujeme za Vaši účast.

Tvoření vánočních dekorací - 23. listopadu

Ve čtvrtek 23. 11. zveme všechny rodiče, aby v čase 16.00 – 18.00 h přišli do školy tvořit vánoční dekorace pro školní jarmark.

Akce je náročná na přípravu, proto Vás žádáme o účast.

Budeme ovšem rádi, pokud nebudete moci přijít, když pošlete do školy dekorace doma vytvořené.

Jarmark se bude konat 2. 12. při rozsvícení obecního adventního stromu. Peníze, které se zde získají, použije Rada SRPŠ na úhradu pobytu žáků ve škole v přírodě.

Vyjádření školy k účasti ve výstražné jednodenní stávce 27. 11. 2023

Pobyt žáků ve škole v přírodě ve Staré Živohošti 27. - 31. 5. 2024

Projektový den "Chráníme své životy v situacích ohrožení" - 14. listopadu 2023

V úterý 14. 11. se koná školní projekt „Chráníme své životy v situacích ohrožení“.

Pomůcky: psací a kreslicí potřeby, svačinu, pití.

Projekt probíhá ve spolupráci se SZŠ v Příbrami.

Projekt končí pro všechny ročníky ve 12. 35 h.

Odpolední kroužky se nebudou konat.

Vystoupení žáků v Domově seniorů v Sedlčanech 9. listopadu 2023

Ve čtvrtek 9. 11. vystupují žáci v Domově seniorů v Sedlčanech s pohádkou „Popelka“ Ze školy odjíždíme v 8.00 h.

Oblečení:

žáci 2. r. hrají holoubky, potřebují bílé nebo šedé oblečení

žáci 3. r.: bílé košile nebo trička, chlapci tmavé

kalhoty, děvčata budou mít školní sukně, vhodné obutí na tancování

žákům 4. a 5. r.: kostýmy zajišťuje škola

Po vystoupení absolvujeme besedu v milínské knihovně. Nezapomenout na svačinu a pití.

Dopravu hradí škola z OP – J. A. Komenský.

Návrat do školy plánujeme kolem 13.00 h.

Kroužky se v ten den nekonají.

Vánoční fotografování

Ve čtvrtek 16. 11. bude od 9.00 h probíhat vánoční fotografování dětí. Fotit se budou jen závazně přihlášení žáci.

Každému dítěti bude zhotovena celá série fotografií za 450 Kč, vy si z ní pak můžete vybrat poloviční za 300 Kč.

Pokud se fotí sourozenci společně, připočítává se příplatek 50 Kč.

Děti můžete závazně přihlásit do 13. 11. .

Výlet do Techmánie v Plzni - 7. 11. 2023

V úterý 7. 11. se koná školní výlet do Techmánie v Plzni. Vstupné i dopravu hradí škola z projektu

ŠABLONY OP – JAK. Žáci zde absolvují výukové programy.

Odjezd od školy je v 7.45 h, návrat kolem 15.00 h.

S sebou si žáci vezmou batůžek s pitím a jídlem na celý den, menší kapesné.

Sběr žaludů a kaštanů

I v tomto školním roce se budou sbírat kaštany a žaludy. Jejich odvoz je naplánován na začátek listopadu. Do té doby si je žáci ponechají u sebe.

Odměna za sběr bude dětem předána po ukončení akce.

RECYKLOHRANÍ- SWAP

V rámci školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ se v měsíci říjnu budeme zabývat
1. úkolem – Po stopách Plýtváka  šatního. Cílem tohoto úkolu je poukázat na negativní dopady textilního průmyslu, jak je omezit, proč bychom neměli oblečením a obuví plýtvat nebo jak nakládat s použitým textilem. Ve spolupráci se Školním parlamentem jsme se rozhodli zorganizovat akci

SWAP (=výměna nebo darování oblečení, které už u vás nenajde dalšího využití).

 Ve dnech 18. 10. a 19. 10. od 7:30 do 7:45 přineste do školy maximálně 3 kusy čistého
a nepoškozeného oblečení, které se rozhodnete darovat.

Ve dnech 24. 10. a 25. 10. (od 7:30 do 8:00; od 13:00 do 16:00) si můžete v prostorách školní

chodby vybrat darované oblečení. Zbytek oblečení pak odneseme do kontejneru na použitý textil.

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem 11. října 2023

Ve středu 11. 10. vystupují žáci v Domově seniorů v Rožmitále p. Tř.. s pohádkou „Popelka“. Ze školy odjíždíme v 8.45 h.

Po vystoupení absolvují žáci 1. – 3. r. prohlídku v Podbrdském muzeu, žáci 4. a 5. r. navštíví ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále.

Nezapomenout na svačinu a pití.

Dopravu hradí škola z OP – J. A. Komenský.

Návrat do školy plánujeme kolem 12.30 h.

Informace k projektu Recyklohraní

Školní recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Naše škola se do něj hned v tento rok zapojila.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení. V naší škole navíc sbíráme i hliníkové obaly. Množství vytříděného odpadu je každému žákovi přepočítáváno na body a na konci školního roku jsou pak všichni zapojení žáci odměněni. Sedm nejlepších z nich získává knižní odměny.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.

V letošním školním roce bude sběr a odvoz drobného elektoodpadu soustředěn do dvou vln. Ta podzimní proběhne od 2. do 6. října, jarní bude včas oznámena.

Žádáme Vás proto, vážení rodiče, abyste drobný elektroodpad (nesbíráme velké spotřebiče) do školy přinášeli jen v určeném týdnu. Odvoz sběru v jiné době nemůžeme zajistit.

Děkujeme Vám a věříme, že naše ekologické aktivity pomohou v dětech vytvořit správný přístup k odpadové problematice.                                                  

                                                                               Jiří Sladovník

Projektový den "Putování s dráčkem Podzimáčkem" 29. září 2023

V pátek 29. 9. se koná školní projekt „Putování s dráčkem Podzimáčkem“

Pomůcky: psací potřeby, svačinu, pití, sportovní oblečení a obutí podle počasí.

První polovina projektu bude probíhat ve škole, druhá v přírodě.

Oběd se pro všechny ročníky vydává ve 12.35 h.

 

Třídní schůzky 6. 9. 2023

Provoz školy v 1. týdnu školního roku 2023/2024

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Informace k organizaci začátku školního roku 2023/2024