Projektový den "Den s knihou" 24. 3. 2023

V pátek 24. 3. se bude od 10.00 h konat školní projekt „Den s knihou“ v jehož rámci žáci také navštíví tochovickou knihovnu. Všechny ročníky končí vyučování v ten den ve 12.30 h.

Velikonoční jarmark 4. dubna 2023

Velikonoční tvoření 28. března 2023

V úterý 28. 3. zveme všechny rodiče, aby v čase 16.00 – 18.00 h přišli do školy tvořit velikonoční dekorace pro školní jarmark, který se bude konat 4. a 5. dubna.

Akce je náročná na přípravu, proto Vás žádáme o hojnou účast. Budeme ovšem rádi, pokud nebudete moci přijít, když pošlete do školy dekorace doma vytvořené.

Výtvarná soutěž - Velikonoční vajíčko

I v letošním roce se bude konat výtvarná soutěž „Velikonoční vajíčko“. Kraslice nebo postavičky z vajíček můžete přinášet od pondělí 20. 3.  Vyhodnocení proběhne před velikonočními prázdninami.

Přespání ve škole 24. března 2023

Návštěvní den pro budoucí prvňáčky

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem a návštěva divadelního vystoupení 13. února 2023

V pondělí 13. 2. jsme jeli do Domova seniorů v Rožmitále pod Třemšínem potěšit babičky a dědečky naším masopustním vystoupením. Po představení jsme rozdávali malé dárečky- klauny . Udělali jsme jim velkou radost. Pak jsme ještě jeli do divadla.                   S. Bilkei 5.ročník

 

Dne 13. února jsme byli v divadle v Příbrami na představení Maková panenka. Byly tam s námi další školy a školky. Na konci vystoupení nás herci naučili písničku. Na památku jsme se s herci vyfotili.                                                                   R. Kvirenc 5. ročník

Splátka zálohy za pobyt žáků ve škole v přírodě

Charitativní sbírka pro OPS "Život dětem"

Vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 4. února 2023

V sobotu 4. 2. se konal v Tochovicích masopust. I naše škola tam účinkovala. Po příchodu jsme čekali, protože před námi předváděla své vystoupení pozvaná kapela a školka. Poté, co školka skončila, šli jsme na řadu my. Já jsem byl medvěd. Vystoupení se povedlo.                                                                      K. Strážnický, 5 ročník

Projekt "Den se seniory" 6. ledna 2023

6. ledna jsme byli v Domově seniorů v Sedlčanech. Vystupovali jsme tam s vánočním programem o narození Ježíška. Já jsem byl Josef. Seniorům se to vystoupení líbilo. Dali jsme jim sněhuláky.  Oni nám za to dali sladkosti. Cestou zpátky jsme se zastavili na Svaté Hoře v Příbrami. Byla tam Březnická kaple, Pražská kaple a také Plzeňská kaple. Paní průvodkyně nám ukázala místo, kde kdysi začalo hořet. Požár začal u jeskyně. Viděli jsme také stříbrný oltář.  Je tam i pěkný dřevěný betlém.  Vyrostl tam strom, kterému je více než pět set let.  Den jsem si moc užil.  R. Kvirenc 5. ročník

Projekt "Zdravá výživa" 19. ledna 2023

Ve čtvrtek 19. 1. jsme měli projekt Zdravá výživa – zdravý životní styl.  Já jsem byl kapitán družstva č. 1. Začínali jsme v tělocvičně. Byla tam zábava. Potom jsme šli do třídy plnit výtvarný úkol, vytvářeli jsme kompoty. Bavilo mě to. Poslední věc, kterou jsme dělali, bylo vaření.  Moje družstvo vařilo zdravé palačinky. Nakonec se všechna družstva sešla v jídelně na ochutnávku. Byly tam také pomazánky, třeba avokádová. Nebo saláty – zeleninový a ovocný. Moje družstvo skončilo na prvním místě. Den se mi moc líbil.       R.  Kvirenc 5. ročník

Zvýšení ceny stravného od 1. února 2023

Plavecký výcvik ve školním roce 2022/2023

Vánoční besídka 19. prosince 2022

19. 12. bylo vánoční vystoupení v Kulturním domě v Tochovicích. Příběh byl o Marii a Josefovi, kterým se narodil Ježíšek v městě Betlémě. Kromě vystoupení tam byl i vánoční jarmark, kde byly krásné výrobky. Některé jsem vyráběla i já. První šla vystupovat školka a potom my. Vystoupení se nám hodně povedlo. Doufám, že se líbilo i rodičům. Den se mi moc líbil.                                           A. Zárubová 4. ročník

Charitativní sbírka pro "Fond Sidus"

Projektový den "Pekelná škola" - 5. prosince

V pondělí 5. prosince byla ve škole uspořádána čertovská pekelná škola. Všichni šli buď za anděly, nebo čerty. Já byla za anděla. Nejdříve probíhal program ve třídách, kde jsme byli rozděleni po skupinách. Nasvačili jsme se a těšili jsme se dolů ke stromečku. Jako každý rok jsme mu zazpívali koledy a čekali, jestli se nám rozsvítí. Rozsvítil. Potom jsme šli do tělocvičny, kde jsme hráli plno her. Byly docela dost pěkně připravené. Třeba jsme podlézali provaz, hráli na babu, skákali v pytlích atd. Po hrách dorazil anděl s čertem. Ti nám donesli nadílku. Také jsme dostali diplom. Den s pekelnou školou byl mega dobrý.         A. Zárubová 4. třída

Vystoupení žáků u vánočního stromu v Tochovicích 3. prosince 2022

Vystoupení žáků u adventního stromu v Horčápsku 26. listopadu 2022

Připravujeme program k rozsvícení adventního stromu v Horčápsku, které se má konat 26. 11.  od 17.00 h.