Zavěrečná školní besídka - 8. června 2023

Ve čtvrtek 8. 6. se koná od 16.00 h v kulturním domě žákovské vystoupení na rozloučení se školním rokem. Všechny srdečně zveme.

Oblečení žáků: 1. r. bílá a šedivá trika podle pokynu tř. uč.

                        2. a 5. r.: bílá košile nebo tričko, chlapci tmavé kalhoty,

                                     děvčata budou mít školní sukně, vhodné obutí

                                     na tancování.

                       3. a 4. r.: kostýmy zajišťuje škola

Ředitelské volno - 30. června 2023

Konec práce kroužků

V týdnu od 22. 5. do 26. 5. končí svoji práci kroužky kromě kroužku programování.

Doučování v červnu bude ještě pokračovat.

Vystoupení v Domově seniorů v Sedlčanech 25. května 2023

Ve čtvrtek 25. 5. vystupují žáci v Domově seniorů v Sedlčanech. Ze školy odjíždíme v 8.30 h.

Oblečení potřebují stejné jako na besídku pro maminky. Nezapomenout na vhodné obutí. Po vystoupení se účastní oslav „Dne dětí a seniorů“. Na ně potřebují sportovní oblečení a obutí.  Oběd je v domově zajištěn, svačinu a pití si berou svoje.

Návrat předpokládáme po 15.00 h.

Dopravu hradí škola z projektu ŠABLONY III.

Dopravní hřiště 22. května

V pondělí 22. 5. proběhne výuka dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Příbrami. Odjíždíme vlakem z nádraží 7.20 h. Sraz ve škole v 7.00 h. Návrat ve 12.30 h na oběd.

S sebou: sportovní oblečení, obutí, pití a jídlo na dopoledne, pláštěnku a přilbu.

Dopravu hradí škola.

Oslava Dne maminek - 11. května 2023

Ve čtvrtek 11. 5. se bude od 16.00 h konat v kulturním domě besídka ke „Dni maminek“, na které vystoupí děti ze školky a školáci ze školy. Všechny srdečně zveme.

Oblečení žáků: bílá košile nebo tričko, chlapci tmavé kalhoty, děvčata budou mít školní sukně, vhodné obutí na tancování. Žáci 2. ročníku budou mít domluvené oblečení podle role, kterou hrají. V kulturním domě se sejdeme v 15.45 h.

Třídní schůzka 20. dubna

Splátka doplatku za pobyt žáků ve škole v přírodě

Ukliďme Česko - 19. a 21. dubna

19. dubna se konal v naší škole projektový den „Ukliďme Česko“. Hovořili jsme o třídění odpadu, sledovali video a psali test. Kvůli špatnému počasí byla ale druhá polovina projektu odložena na pátek. Někdo bude uklízet a někdo bude pracovat na pozemku školy.
V pátek 21. Dubna jsme pokračovali. Já jsem vyl se svým družstvem u pana ředitele a uklízeli jsme pozemek školy. Okopávali jsme záhony, uklízeli chodník před školou, vytrhávali jsme z něho mech a plevel. Já jsem ostříhával suché stonky rostlin. Počasí v ten den se vydařilo. Ostatní skupiny po Tochovicích nasbíraly 15 pytlů odpadků. V pondělí 24. dubna ráno proběhlo vyhodnocení celého projektu. Moje družstvo skončilo na 1. místě. Měl jsem radost, že se projekt vydařil.                                                        R. Kvirenc 5. ročník

Projektový den "Den s knihou" 24. 3. 2023

V pátek 24. 3. se bude od 10.00 h konat školní projekt „Den s knihou“ v jehož rámci žáci také navštíví tochovickou knihovnu. Všechny ročníky končí vyučování v ten den ve 12.30 h.

Na začátku projektu „Den s knihou” si mě vybral Jenda z 2. ročníku. Jako první jsme byli v tochovické knihovně. Na začátku jsme si povídali o knihách a spisovatelích. Pak jsme si prohlíželi knihy, já jsem našel největší knihu v knihovně, měla 1563 stran. Celý čas v knihovně rychle utekl. Po návratu do školy jsme malovali a plnili úkoly. V knihovně se mi líbilo.                     V. Strnad 4. ročník

 

 

Velikonoční jarmark 4. dubna 2023

4. dubna se od 16. hodin konal školní jarmark. Konal se na návsi u obecního úřadu. Přišlo na něj hodně lidí, kteří si kupovali výrobky, které jsme vyráběli na velikonočních dílnách a někteří i doma.  Já jsem si koupil jidáše a pomlázku, s kterou jsem v pondělí koledoval. Ještě jsem si koupil květináč s napichovátky. Na jarmarku jsem potkal Ondru, který si také něco kupoval.                                     R. Šverma 4. ročník

Velikonoční tvoření 28. března 2023

V úterý 28. 3. zveme všechny rodiče, aby v čase 16.00 – 18.00 h přišli do školy tvořit velikonoční dekorace pro školní jarmark, který se bude konat 4. a 5. dubna.

Akce je náročná na přípravu, proto Vás žádáme o hojnou účast. Budeme ovšem rádi, pokud nebudete moci přijít, když pošlete do školy dekorace doma vytvořené.

Výtvarná soutěž - Velikonoční vajíčko

Čtrnáct dnů před Velikonocemi začala v naší škole výtvarná soutěž „Velikonoční vajíčko“. Zapojila se do ní řada z vás. Vyrobili jste moc pěkné velikonoční dekorace, které vyzdobily chodbu naší školy. Při vašem závěrečném bodování jsme mezi nejlepší výrobky vybrali práce Jeníka Kravarčíka, Marečka Zveřiny, Rostíka Šuma a Sofinky Černochové. Vítězi se ale stali vlastně všichni zapojení žáci, protože všechny výrobky byly velmi hezké, a proto bylo obtížné z nich vybrat tří nejlepší. Největší odměnou všem zapojeným dětem byla určitě radost, kterou prožívaly při vytváření velikonoční dekorace.

Přespání ve škole 24. března 2023

24. 3. v pátek bylo ve škole přespávání – „Noc s Andersenem“. Projekt byl na téma Ferda Mravenec, který slaví 90 let od svého vzniku. Na „Noci s Andersenem“ se mi nejvíc líbilo, že jsme si dělali šátky, na které jsme malovali puntíky. Šli jsme také potom k večeru na lampionový průvod, který byl moc pěkný. Já jsem měla lampion na Halloween, ale vůbec to nevadilo. Také jsme si dělali mraveniště z modelíny a špejlí. A moc se mi líbilo, že si děláme pizzu. Den se mi moc líbil.         A. Zárubová 4. ročník

Návštěvní den pro budoucí prvňáčky

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem a návštěva divadelního vystoupení 13. února 2023

V pondělí 13. 2. jsme jeli do Domova seniorů v Rožmitále pod Třemšínem potěšit babičky a dědečky naším masopustním vystoupením. Po představení jsme rozdávali malé dárečky- klauny . Udělali jsme jim velkou radost. Pak jsme ještě jeli do divadla.                   S. Bilkei 5.ročník

 

Dne 13. února jsme byli v divadle v Příbrami na představení Maková panenka. Byly tam s námi další školy a školky. Na konci vystoupení nás herci naučili písničku. Na památku jsme se s herci vyfotili.                                                                   R. Kvirenc 5. ročník

Splátka zálohy za pobyt žáků ve škole v přírodě

Charitativní sbírka pro OPS "Život dětem"

Vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 4. února 2023

V sobotu 4. 2. se konal v Tochovicích masopust. I naše škola tam účinkovala. Po příchodu jsme čekali, protože před námi předváděla své vystoupení pozvaná kapela a školka. Poté, co školka skončila, šli jsme na řadu my. Já jsem byl medvěd. Vystoupení se povedlo.                                                                      K. Strážnický, 5 ročník