Škola v přírodě ve Staré Živohoši 27. - 31. května 2024

Odjezd:         

pondělí           27. 5. – 9.00 h od ZŠ (sraz u školy 15 min před odjezdem)

Návrat:         

pátek              31. 5. – přistavení autobusu k hotelu Atlantida je na 8.30 h

  •  výukový program na zámku Konopišti od 10.30 h
  •  předpokládaný čas příjezdu do Tochovic je mezi 14.00 h – 14.30 h

Adresa:          Hotel Atlantida, Stará Živohošť 25, Nový Knín 262 03

Besídka ke "Dni maminek" - 21. května

Srdečně zveme všechny na besídku ke „Dni maminek“.

Místo konání: Kulturní dům v Tochovicích

Datum: 21. 5. 2024 v 16 hod

"Voda - základ života" - 26. dubna 2024 - projektový den

26. 4. jsme měli projekt o vodě. Den začal výběrem týmů. Můj tým se jmenoval „Velryby“

Procházeli jsme různá stanoviště. Nejprve jsme tvořili mrak a kapky vody. Do kapek jsme malovali symboly vody. Na dalším stanovišti jsme se dozvěděli zajímavosti a informace o vodě.

Plnili jsme úkoly, kde se nám nově nabyté znalosti hodily. Vyráběli jsme si  Lapbook je „kniha“, složená z mnoha interaktivních prvků (skládaček), které spojuje společné téma. Jednotlivé části této „knihy“ obsahují důležité a zajímavé informace k tématu, které se děti učí. Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOK = kniha, tedy „kniha do klína“.

V tělocvičně jsme mohli zkusit provést zajímavé pokusy. Například jsme se zabývali tím, proč se má používat mýdlo. Nejvíc se mi líbila lávová lampa. Čekalo nás společné zpívání. Překvapilo mě, kolik existuje písniček s tematikou vody, vodičky, voděnky. Samozřejmě i filmy a pohádky o vodě. Druhý den jsme měli vyhodnocení. Náš tým obsadil třetí místo. Projekt se mi líbil.

R. Šverma 5. ročník

Exkurze v čističce odpadních vod v Rožmitále p. Třemšínem - 18. dubna 2024

Dne 18. 4. jsme navštívili čističku na úpravu vody. Prováděli nás dva pánové, odborníci.  Dozvěděli jsme se veškeré důležité informace. Například jak se čistí voda. Kolik se spotřebuje vody.
Na začátku jsme šli do budovy, kam tekla odpadní voda. Voda protékala turbínou. Zde se čistila od kalu a dále tekla do turbíny a tam se dále pročistila. Po prohlídce venkovní části jsme se mohli podívat do „Velína“. Zde jsme se mohli podívat, jestli všechno funguje dobře. Byla zde automatická čidla a alarmy, kdyby se něco porouchalo. Vše pracovalo automaticky. Proces byl dlouhý. Všem se to líbilo, až na to, že to tam smrdělo. Den se mi líbil.             

                                                                                                               N. Šoltysová 5. ročník

Třídní schůzky 18. dubna 2024

Ukliďme Česko - 12. dubna 2024

V pátek 12. dubna jsme se vydali uklízet Tochovice. Minulý rok jsme nasbírali více odpadků než letos. Při úklidu jsme vyplašili kachnu, která seděla na vajíčkách. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Moje skupina nasbírala dva pytle odpadků a krabici. Den se mi moc líbil.                                               T. Šimůnková 3. ročník

 

 

Organizační informace k "Noci s Andersenem" - 22. března 2024

Noc s Andersenem - 22. března 2024

Veřejná sbírka pro OPS "Život dětem" konaná ve dnech 11. - 22. 3. 2024

Osvědčení o konání sbírky

Vystoupení žáků v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem - 20. února 2024

20. 2. jsme vystupovali v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem s masopustním programem. Tentokrát jsme zpívali hodně známých starých písní, které si s námi lidé v publiku rádi zazpívali.  Bylo znát, že jsme jim tím udělali radost. My jsme na oplátku dostali sladkou odměnu. Myslím, že se nám to povedlo a moc se mi to vystoupení líbilo.

N. Jakešová 3. ročník

V úterý 20. 2. vystupují žáci, kteří účinkovali na masopustním vystoupení v Tochovicích,  v Domově seniorů v Rožmitále p. Tř..  Ze školy odjíždíme v 8.45 h.

Oblečení budou mít žáci stejné jako při vystoupení v Tochovicích:

Chlapci: bílé košile a tmavé kalhoty.

Děvčata: punčochy, bílé halenky nebo trika, školní sukýnku dostanou na místě.

Žáci 1. r., kteří hrají medvědy, budou mít kožíšek.

Všichni potřebují vhodnou obuv na tancování. Oblečení si přinesou nejpozději ve čtvrtek do školy. Po vystoupení absolvují všichni žáci besedu v rožmitálské knihovně. Nezapomenout na svačinu a pití.

Dopravu hradí škola z OP – J. A. Komenský. Návrat do školy plánujeme kolem 12.30 h.

Masopustní projekt "Už jsme se dočkali masopustu" - 16. února 2024

16. 2. jsme měli ve škole projekt „Už jsme se dočkali masopustu“. Ráno, když jsme přišli do třídy, seděl tam pan ředitel, převlečený za klauna a pouštěl nám 15 let staré video o masopustu v Tochovicích. Bylo vidět, kolik bylo tenkrát sněhu touhle dobou. Jako obvykle jsme se rozdělili do týmů, já jsem byl s Vojtou, Páťou, Anetou, Matějem S. V horní třídě jsme měli za úkol nakrestlit masopustní průvod. V dolní třídě jsme luštili křížovky, v tělocvičně jsme házeli míčkem a skákali na skákadlech a naposled jsme šli do kuchyňky, kde jsme připravovali a smažili koblížky. Nakonec všeho byl masopustní průvod v maskách po Tochovicích. Já jsem šel za medvěda. Den se mi líbil.               O. Klement 4. ročník

V pátek 16. 2. se bude konat projektový den „Už jsme se dočkali masopustu“.

Pomůcky: kreslící a psací potřeby, svačina, karnevalový převlek

Vyučování bude končit pro všechny ročníky ve 12.30 h.

Záloha na školu v přírodě - Stará Živohošť 27. - 31. května 2024

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Návštěvní den pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - 20. březen 2024

Vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 3. února 2024

V obci Tochovice se konal masopust. My jsme si přichystali vystoupení a zúčastnili jsme se. Vystupovali jsme v kulturním domě s představením  „Cirkusový masopust". Na začátku masopustní zábavy hráli a zpívali muzikanti. Měli hudební nástroje a a písničky zněly celým sálem. Po nich vystupovaly děti z mateřské školky, naučily se pěkné masopustní písničky a říkanky. Byly v maskách a bylo to roztomilé. Nakonec patřilo podium nám. Já jsem byla srandovní klaun. Vystoupení se nám povedlo. Sklidili jsme potlesk a pochvalu. Po vystoupení jsme mohli jít do průvodu nebo si zasoutěžit v masce. Bylo to moc fajn. Den se mi líbil.                               N. Šoltysová 5. ročník

V sobotu 3. 2. vystupují přihlášení žáci na oslavě obecního masopustu. Sejdeme se ve 13.45 h v kulturním domě.

Oblečení chlapců: bílé košile a tmavé kalhoty.

Oblečení děvčat: punčochy, bílé halenky nebo trika,školní sukýnku dostanou na místě.

Žáci 1. r., kteří hrají medvědy, budou mít kožíšek.

Všichni potřebují vhodnou obuv na tancování.

Pyžamový den - 19. ledna 2024

Celý týden jsme se těšili na pátek. Dočkali jsme se a „Pyžamový den“ začal 19. 1. po druhé vyučovací hodině. Vyrobili jsme hezký lapač snů a skvělou košilku. Ze všech her se mi nejvíce líbila soutěž ve skákání žabáků s polštářkem. Nejvíc jsem se proběhla při podávání polštářků nad hlavami družstva. V soutěži o nejvtipnější noční úbor jsem skončila druhá ze všech. Celkově se naše skupina umístila na prvním místě. O prvním umístění jsme se dozvěděli při vyhodnocení celého projektu. Pyžamový den se mi moc líbil.                                                 A. Zárubová 5. ročník

V pátek 19. 1. se od 10.00 h koná školní projekt „Pyžamový den“. Děti si přinesou pyžamo, do kterého se v průběhu akce převléknou. První dvě hodiny probíhá výuka podle rozvrhu.

Vyučování pro všechny ročníky končí ve 12.30 h.

Plavecký výcvik ve školním roce 2023/2024

Termín:      8. 2. – 25. 4. 2024 (čtvrtky)

Čas:          8.00  - 8.45 hod Autobus odjíždí v 7.15 h od školy.

Vybavení:  plavky, ručník, mýdlo, hřeben (vše v igelitové tašce)

Škola hradí cenu kurzovného i dopravy. Plavecký výcvik je povinný, žák z něj může být uvolněn jen na základě vyjádření lékaře. V tomto případě podají rodiče žádost ředitelství školy o uvolnění dítěte z plaveckého výcviku. Tu si vyžádají u třídního učitele. Je zapotřebí ji podložit lékařským potvrzením. K výcviku je třeba mít také platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka. Toto potvrzení platí dva roky i pro účast žáka ve škole v přírodě. Některé dětí ho má platné z minulého roku.  Žáci, kteří posudek platný nemají, obdrží formulář od třídního učitele a do 31. ledna si zajistí jeho potvrzení u dětského lékaře.

Výlet do Sedlčan a Bukové 11. ledna 2024

Dne 11. ledna jsme jeli do Čechovy stodoly. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Mladší a starší děti. My jsme šli nejdříve vyrábět. Moc se nám to povedlo. Bylo to prase s jitrnicí. To prase se smálo , ale asi by úplně moc nemělo. Pak jsme se přesunuli do stodoly. Zde byl program o masopustu. Byla zde i tradiční masopustní výzdoba. Bylo vidět, že se o masopustu lidé veselili, zpívali, dobře jedli a pili. Potom je čekal 40 dní půst, proto se snažili užít zábavy. Program se mi moc líbil.                K. Macašová 5. ročník

Zase jsme zavítali do Domova seniorů v Sedlčanech. Přijeli jsme sem s nacvičenou pohádkou ,,Čert a Káča". Pěkně nás přivítali a šli jsme do zázemí, kde jsme se mohli občerstvit. Zahráli jsme a zazpívali, zatančili, jak jsme mohli nejlépe. Sklidili jsme potlesk. Lidem se vystoupení líbilo. Přivezli jsme dárečky. Rozdali jsme všechny. Dostali jsme také krásné dárečky, sladkosti.  Pak jsme se vydali do Čechovy stodoly, kde jsme se těšili na masopust. Mohli jsme si vyrobit dáreček ze dřeva. Potom jsme si připomněli co se dělo v období v masopustu. Den jsme si moc užili.                   R. Šverma 5. ročník

Ve čtvrtek 11. 1. vystupují žáci v Domově seniorů v Sedlčanech. Ze školy odjíždíme v 8.00 h.

Oblečení potřebují stejné jako na vánoční besídku. Přinesou si ho už v úterý 9. 1. do školy.  Nezapomenout na vhodné boty k tancování

Po vystoupení se zúčastní výukového programu „Masopust v Čechově stodole“ v Bukové. Oběd je v jídelně odhlášen, protože s návratem počítáme kolem 14.30 h. Je třeba mít proto jídlo a pití na celý den.

Dopravu a vstupné na výukový program hradí škola z projektu ŠABLONY  OP - JAK.

Vánoční besídka 20. prosince 2023

Začal prosinec. Blížili se obchůzky Mikuláše, čerta a anděla. Těšili jsme se na Vánoce a také jsme si ve škole připravovali pohádku „ Čert a Káča“. V pohádce jsme si zahráli a zazpívali celá škola. Připravovali jsme si kostýmy a měli jsme krásné kulisy pekla a zámku. Ve škole se celý prosinec ozývaly písně, koledy a hudba. Pilně jsme nacvičovali. 20. prosince jsme s naší pohádkou a koledami vystupovali v kulturním domě v Tochovicích. Své vystoupení přišli předvést i děti z mateřské školy. Rodiče, babičky a dědové úplně zaplnili sál. Naše škola a školka nabízela krásné vánoční výrobky, které si mohli všichni prohlédnout a zakoupit.

Vystoupení se nám povedlo. Byla tam chybička, ale myslím si, že to diváci nepoznali. Den se nám moc povedl.

N. Gaľová a N. Šoltysová 5. ročník

Projekt "Pekelná škola" 5. prosince 2023

V úterý 5. 12. 2023 se bude konat školní projekt „Pekelná škola“. Děti mohou přijít v čertím nebo andělském převlečení a přinesou si psací a kreslící potřeby.

Projekt končí ve 12.30 h.

5. prosince se u nás ve škole konal projekt „Pekelná škola“. Začali jsme ho v tělocvičně rozdělením do skupin. Potom jsme ve třídách vyráběli čerty a vánoční stromečky. Nakonec jsme se zase sešli v tělocvičně a tam jsme plnili různé úkoly a kvízy. Přišel tam i Mikuláš. Druhý den bylo vyhodnocení. Moje skupina byla na 1. místě. 

                                                                       T. Šimůnková 3. ročník