Výlet do Koněpruských jeskyní - poznáváme Český kras - 25. 6. 2024

Závěrečná školní besídka "Cesta do Afriky" - 13. června 2024

Den dětí - 4. června 2024

Škola v přírodě ve Staré Živohošti 27. - 31. května 2024

Besídka ke "Dni maminek" - 21. května

Projekt "Voda - základ života" - 26. dubna 2024

Exkurze v ČOV v Rožmitále pod Třemšínem - 18. dubna 2024

Projekt "Ukliďme Česko" - 12. dubna 2024

Výtvarná soutěž - Velikonoční vajíčko

Noc s Andersenem - 22. března 2024

"Za pohádkou s Andersenem" - beseda v rožmitálské knihovně 20. února 2024

Masopustní vystoupení žáků v Domově seniorů v Rožmitále pod Tř. - 20. února 2024

Školní projekt "Už jsme se dočkali masopustu" - 16. února 2024

Vystoupení žáků na obecním masopustu "Masopustní cirkus" - 3. února 2024

Vystoupení žáků v Domově seniorů v Sedlčanech - 11. ledna 2024

Masopust v Čechově stodole - 11. ledna 2024

Vánoční besídka 20. prosince 2023 - pohádka "Čert a Káča"

Projekt "Pekelná škola" 5. prosince 2023

Rozsvícení adventních stromů v Horčápsku 1. prosince 2023

Slavnost "Slabikáře" 16. listopadu 2023