Školní poradenské pracoviště

ředitel Mgr. Jiří Sladovník 318 682 754, zstochovice@atlas.cz
výchovný poradce Mgr. Lenka Halušková 318 682, 754, haluskova@zstochovice.cz
školní metodik prevence Kristýna Straková, DiS. 318 682 754, 722 043 985, strakova@zstochovice.cz

 

Školní poradenské pracoviště

Minimální preventivní program pro školní rok 2023/2024...

Program proti šikanování

Informace pro rodiče k vyšetření v PPP