Připravované akce - říjen 2018

  8. října           13.00 h  - školní „Drakiáda“

17. října           10.00 – 12.30 h - školní projekt „Minulost naší vlasti“

17. října           10.00 h  - divadelní představení v KD v Březnici „Staré

                        pověsti české“

17. října           11.15 h  - prohlídka výstavy „Loutkářství na Březnicku“

                        v Galerii L. Kuby

22. října           12.10 h - schůzka "Školního parlamentu"

26. října            8.00 – 10.00 h - projekt „Jak vzniklo Československo“

26. října           10.30 h  - vysazování „Lip republiky“

29. a 30. října   - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2018

4. září            - 17.00 h "Den otevřených dveří v ZŠ" - prohlídka nově

                        opravené třídy a školního hřiště

6. září            - třídní schůzky v 16.00 h

27. září           - školní projekt "Proměny přírody na podzim"

 

Pravidelné akce školního roku 2018/19

1. Plavecký výcvik:    7. 2. - 11. 4. 2019

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při rozsvícení adventního stromu a masopustu

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě: Nové Hutě 29. 4. - 4. 5. 2019 

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně