Připravpvané akce - leden 2018

 8. ledna      - barevný den „Kostičkový“

11. ledna       14.00 h - konzultační hodiny o prospěchu žáků

31. ledna      - vydávání vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2017-2018

  2. února     - pololetní prázdniny

Připravované akce - prosinec 2017

  4. prosince                  - školní barevný den „Proužkový“

  5. prosince                  - školní projekt „Čertovská škola“

  9. prosince    16.00 h  - vystoupení u obecního vánočního stromu

18. prosince    16.00 h  - vánoční besídka a jarmark

22. prosince    10.00 h  - vánoční nadělování ve škole

Připravované akce - listopad 2017

5. listopadu          - výlet do Prahy pro žáky a rodiče

6. listopadu          - školní barevný den „Šedivý“

7. listopadu           - odvoz kaštanů a žaludů

9. listopadu           - konzultace o prospěchu žáků za I. čtvrt. šk. roku

23. listopadu   8.00 h      - vánoční fotografování

30. listopadu   16.00 h    - tvoření vánočních dekorací pro školní jarmark

první polovina měsíce     - charitativní sbírka pro Fond „Sidus“

Připravované akce - říjen 2017

24. října         - výlet do Prahy (návštěva Planetária a oddělení

                          jízdní policie)

25. října           - školní projekt „Jak se chováme za mimořádných situací“

26. – 27. října - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2017

12. září            - třídní schůzky v 16.00 h

29. září            - školní projekt "Podzimní změny přírody v lese"

 

Pravidelné akce školního roku 2017/18

1. Plavecký výcvik: únor - duben

2.Školní projekty: podle rozpisu ve ŠVP “Škola typu rodinného vzdělávání“

3. Kulturní aktivity

   a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích

   b) kulturní program při rozsvěcování obecního vánočního stromu

   c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech důchodců

   d) vystoupení žáků na obecní oslavě maspustu

   e) recitační soutěže – školní, okrskové

   f) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

   g) návštěvy knihoven (místní, okresní)

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, březen

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen

6. Sběrové akce: průběžně

7. Celoroční projekt: “Recyklohraní“, "Celá škola hraje divadlo"

8. Škola v přírodě - 23. - 27. 4. 2018 - Staré Sedlo u Orlíku

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně