Připravované akce - červen 2018

1. června         - „Den dětí“, sportovní soutěže, filmové představení

                        „Čertoviny“ v Březnici

5. června         - vystoupení žáků v domově seniorů v Rožmitále pod. Tř.

                        a beseda v rožmitálské knihovně

6. a 7. června  – krajské kolo cyklistické soutěže v Kolíně

11. června       - okresní recitační soutěž ve Strži u Staré Huti

12. června       14.00 – 16.30 h- konzultace o prospěchu žáků

                       za IV. čt. šk. roku

13. června       8.00 h  - fotografování žáků ke konci školního roku

17. června       - výlet rodičů a dětí do Zruče nad Sázavou a okolí,

                       pořádá výbor SRPŠ

20. června       8.00 h  - školní výlet do ekocentra „Čapí hnízdo“

21. června                   - džínsový den

27. června                   - vydávání závěrečného vysvědčení

28. a 29. června           - ředitelské volno

Připravované akce - květen 2018

7. května         - školní projekt „Včelka“ – zaměřený na význam včel pro

                         člověka a přírodu

8. května         - 15.00 h  vystoupení žáků při kladení květin u pomníků

                          padlých občanů obce ve světových válkách

9. května         - školní barevný den „Žlutý“

17. května       - školní kolo recitační soutěže

21. května       - 16.00 h školní besídka ke „Dni maminek“

23. května       - okresní kolo cyklistické soutěže v Příbrami

24. května       - odvoz hliníkového sběru

Připravované akce - duben 2018

12. dubna             - třídní schůzky

23.  – 27. dubna   - škola v přírodě ve Starém Sedle u Orlíku

30. dubna             - náhradní hodina plavání (odjezd autobusu v 7.15 h                                     od školy)

Připravované akce - březen 2018

5. – 9. března              - jarní prázdniny

14. března                   - školní projekt „Myslíme na své zdraví“

19. března                   - školní barevný den „Zelený“

22. března                   - tvoření velikonočních dekorací na jarmark

26. března                   - „Čertův švagr“ – dětské divadelní představení

26. – 28. března          - velikonoční výtvarná soutěž

27. – 28. března          - velikonoční jarmark

29. března                   - velikonoční prázdniny

Připravované akce - únor 2018

  2. února         - pololetní prázdniny

  3. února         - vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu

  8. února         - začátek plaveckého výcviku

12. února         - školní barevný den „Písmenkový“

14. února         - školní projekt „Z pohádky do pohádky“

20. února         - divadelní představení „Doba ledová“

Připravované akce - leden 2018

 8. ledna      - barevný den „Kostičkový“

11. ledna       14.00 h - konzultační hodiny o prospěchu žáků

31. ledna      - vydávání vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2017-2018

  2. února     - pololetní prázdniny

Připravované akce - prosinec 2017

  4. prosince                  - školní barevný den „Proužkový“

  5. prosince                  - školní projekt „Čertovská škola“

  9. prosince    16.00 h  - vystoupení u obecního vánočního stromu

18. prosince    16.00 h  - vánoční besídka a jarmark

22. prosince    10.00 h  - vánoční nadělování ve škole

Připravované akce - listopad 2017

5. listopadu          - výlet do Prahy pro žáky a rodiče

6. listopadu          - školní barevný den „Šedivý“

7. listopadu           - odvoz kaštanů a žaludů

9. listopadu           - konzultace o prospěchu žáků za I. čtvrt. šk. roku

23. listopadu   8.00 h      - vánoční fotografování

30. listopadu   16.00 h    - tvoření vánočních dekorací pro školní jarmark

první polovina měsíce     - charitativní sbírka pro Fond „Sidus“

Připravované akce - říjen 2017

24. října         - výlet do Prahy (návštěva Planetária a oddělení

                          jízdní policie)

25. října           - školní projekt „Jak se chováme za mimořádných situací“

26. – 27. října - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2017

12. září            - třídní schůzky v 16.00 h

29. září            - školní projekt "Podzimní změny přírody v lese"

 

Pravidelné akce školního roku 2017/18

1. Plavecký výcvik: únor - duben

2.Školní projekty: podle rozpisu ve ŠVP “Škola typu rodinného vzdělávání“

3. Kulturní aktivity

   a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích

   b) kulturní program při rozsvěcování obecního vánočního stromu

   c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech důchodců

   d) vystoupení žáků na obecní oslavě maspustu

   e) recitační soutěže – školní, okrskové

   f) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

   g) návštěvy knihoven (místní, okresní)

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, březen

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen

6. Sběrové akce: průběžně

7. Celoroční projekt: “Recyklohraní“, "Celá škola hraje divadlo"

8. Škola v přírodě - 23. - 27. 4. 2018 - Staré Sedlo u Orlíku

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně