Připravované akce - květen 2022

5. května   16.00 h        - třídní schůzky

8. května   14.00 h        - vystoupení žáků při vítání občánků a kladení

                                       květin u památníků padlých občanů obce

                                       ve světových válkách (vybraní žáci)

10. května                   - projektový den v Hornickém muzeu v Příbrami

11. května                   - školní kolo recitační soutěže

16. – 20. května           - pobyt ve škole v přírodě v Heřmani na Blanici

26. a 27. května           - inspekční zjišťování výsledků vzděl. žáků 5. r.

30. května                   - okrskové kolo recitační soutěže (vybraní žáci)

31. května                   - fotografování tříd

Připravované akce - duben 2022

1. dubna                      - dopravní výchova -  výuka dopravních předpisů

                                     ve spolupráci s Autoklubem Příbram

4. dubna                      - začátek školní velikonoční výtvarné soutěže

6. dubna                      - „Ukliďme si naše okolí“ – projektový den

6. dubna                      - velikonoční jarmark

12. dubna                    - vyhodnocení velikonoční výtvarné soutěže

13. dubna                    - vystoupení žáků v domově seniorů

                                     v Sedlčanech,ekocentrum Čapí hnízdo

14. dubna                    - velikonoční prázdniny

22. dubna                    - zápis předškoláků k povinné školní docházce

26. dubna                    - výlet do skanzenu ve Vysokém Chlumci

28. dubna                    - jízdy na dopravním hřišti v Příbrami

29. dubna                    - školní projekt „Čarujeme ve škole“

Připravované akce - březen 2022

7. března               - schůze školního parlamentu

18. března             - beseda v Knihovně manželů Tomanových

                                v Rožmitále p. Tř., prohlídka expozice „Středověk“

                                v Podbrdském muzeu

25. března               - „Putování za A. Dvořákem“ projekt v Památníku

                                 A. Dvořáka na Vysoké u Příbrami

31. března 16.00 h   - tvoření velikonočních dekorací s rodiči

Připravované akce - únor 2022

  3. února                   - začátek plaveckého výcviku

  4. února                   - pololetní prázdniny

  7. února                   - schůzka školního parlamentu

11. února                    - školní projekt „Slavíme masopust“

12. února                    - vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu

21. – 25. února           - jarní prázdniny

Připravované akce - leden 2022

3. ledna             - schůzka školního parlamentu

12. a 13. ledna  - konzultační hodiny o prospěchu žáků

                          za II. čtvrtletí šk. roku

19. ledna          - školní projekt „Modrý den“

31. ledna          - vydávání vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2021-2022

3. února            - začátek plaveckého výcviku

4. února            - pololetní prázdniny

Připravované akce - prosinec 2021

3. prosince                             - školní projekt „Pekelná škola“

6. prosince                             - schůzka školního parlamentu

22. prosince                           - vánoční nadělování ve škole

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022     - vánoční prázdniny

                                             (do školy jdeme 3. 1. 2022)

Připravované akce - listopad 2021

1. listopadu              - schůzka školního parlamentu

2. listopadu              - školní výlet do Prahy, návštěva Planetária

9. a 11. listopadu     - inspekční zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. r.

10. a 11. listopadu   - on-line konzultace o prospěchu žáků za I. čt. šk. r.

10. listopadu            - vánoční fotografování

13. listopadu 14.00 h - vystoupení žáků v KD v Tochovicích na oslavě

                                  posvícení

22. listopadu 16.00 h  - tvoření dekorací s rodiči pro vánoční jarmark

Začátkem listopadu proběhne odvoz nasbíraných žaludů a kaštanů. Termín bude upřesněn.

Připravované akce - říjen 2021

4. října             - 12.10 h schůzka školního parlamentu

4. října             - 13.00 h školní „Drakiáda“

26. října           - školní projekt „Jak se chovat v situacích ohrožení života“

27. – 29. října  - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2021

1. září            - 8.00 slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

8. září            - celoškolní projekt "Olympijský den"

9. září            - 16.15 h - třídní schůzky

13. září           - volba školního parlamentu

27. září          - školní projekt "Podzim v přírodě"

Pravidelné akce školního roku 2021/2022

1. Plavecký výcvik:    3. 2. - 7. 4. 2022

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při oslavě posvícení, rozsvícení adventního stromu a masopustu - podle vývoje epidemiologické situace

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů - podle vývoje epidemiologické situace

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben - podle vývoje epidemiologické situace

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě  - květen - červen, místo konání bude upřesněno

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně