Připravované akce - červen 2021

2. června     10.00 h    - divadelní představení  „Sváťovo divadlo“

2. a 3. června              - konzultace o prospěchu žáků za IV. čtv. šk. roku

3. června      9.30 h     - fotografování tříd

7. – 11. června           - škola v přírodě ve Štědroníně u Zvíkova

16. června                  - školní výlet do Rožmitálu p. Třemšínem

                                  –„Po stopách J. J. Ryby“

23. června                 - školní výlet do „Centra ochrany fauny“ v Hrachově

24. června                 - výuka na dopravním hřišti v Příbrami

28. června                 - dopolední vycházka do Starosedlského Hrádku

30. června                 - vydávání závěrečného vysvědčení

Připravované akce - květen 2021

12. - 18. května  - charitativní sbírka pro OPS "Život dětem"

25. května          - výlet do Hulic , výukový program ve "Vodním domě"

26. května          - výuka dopravních předpisů pro žáky 2. - 5. ročníku

                             ve spolupráci s Autoklubem Příbram

Připravované akce - únor 2021

8. – 12. února             - jarní prázdniny

Připravované akce - leden 2021

14. ledna     - konzultace pro rodiče o prospěchu žáků za II. čtvrtletí

                    školního roku (14.00 - 16..30 h)

28. ledna     - vydávání vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021

                   (10.55 - 11.40 h - odpadá 5. vyučovací hodina)

29. ledna     - pololetní prázdniny

Připravované akce - prosinec 2020

4. prosince      8.00 – 11.30 h            - školní projekt „Pekelná škola“

7. prosince                                        - schůzka školního parlamentu

22. prosince    10.00 h                       - vánoční nadělování ve škole

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021                 - vánoční prázdniny

                                                         (do školy jdeme 4. 1. 2021)

Připravované akce - říjen 2020

5. října                       - schůzka školního parlamentu

12 – 16. října             - škola v přírodě ve Štědroníně u Zvíkova

                                   – „Zlatá horečka na Otavě“

19. října 7.30 h          - celodenní výlet do „Toulcova dvora“

27. října                     - školní projekt „Dýňování“

29. – 30. října            - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2020

1. září            - 8.00 slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

7. září            - volba školního parlamentu

23. září          - školní kolo recitační soutěže

25. září          - školní projekt "Podzimní změny v přírodě"

Třídní schůzky se v září konat nebudou, informace budou rodičům předávány elektronicky.

 

Pravidelné akce školního roku 2020/2021

1. Plavecký výcvik:    4. 2. - 22. 4. 2021

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při oslavě posvícení, rozsvícení adventního stromu a masopustu - podle vývoje epidemiologické situace

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů - podle vývoje epidemiologické situace

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben - podle vývoje epidemiologické situace

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě  - říjen - místo konání - Štědronín u Zvíkova

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně