Připravované akce - říjen 2021

4. října             - 12.10 h schůzka školního parlamentu

4. října             - 13.00 h školní „Drakiáda“

26. října           - školní projekt „Jak se chovat v situacích ohrožení života“

27. – 29. října  - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2021

1. září            - 8.00 slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

8. září            - celoškolní projekt "Olympijský den"

9. září            - 16.15 h - třídní schůzky

13. září           - volba školního parlamentu

27. září          - školní projekt "Podzim v přírodě"

Pravidelné akce školního roku 2021/2022

1. Plavecký výcvik:    3. 2. - 7. 4. 2022

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při oslavě posvícení, rozsvícení adventního stromu a masopustu - podle vývoje epidemiologické situace

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů - podle vývoje epidemiologické situace

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben - podle vývoje epidemiologické situace

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě  - květen - červen, místo konání bude upřesněno

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně