Připravované akce - červen 2019

3. června          - schůzka školního parlamentu

4. června           - oslava „Dne dětí“, sportovní soutěže, filmové

                            představení „Čertí brko“ v Březnici

13. června       14.00 – 16.30 h- konzultace o prospěchu žáků

15. června       7.50 h              - výlet SRPŠ do Písku a jeho okolí

18. června                               - jízdy na dopravním hřišti v Příbrami

20. června       16.00 h           - školní besídka „Škola naruby“

24. června       8.00 h              - školní výlet do ZOO v Plzni

Připravované akce - květen 2019

6. května         - schůzka „Školního parlamentu“

8. května         - vystoupení žáků při kladení květin u památníků padlých

                          občanů obce ve světových válkách

17. května       - školní kolo recitační soutěže

18. května       - vystoupení žáků při „vítání občánků“ na obecním úřadě

27. května       - okrsková soutěž v recitaci ve Strži u Dobříše

31. května       - fotografování tříd a jednotlivců

                       - okrsková soutěž mladých cyklistů¨

Připravované akce - duben 2019

3. dubna                      - dopravní výchova s učitelem z Autoklubu Příbram

5. dubna                      - "Ukliďme si Česko" - pomoc žáků při úklidu

                                         obecních pozemků po zimě

5. dubna                      - zápis žáků do 1. ročníku šk . r. 2019/2020

9. dubna                      - tvoření velikonočních dekorací pro školní jarmark

11. dubna                    - poslední hodina plaveckého výcviku

11. dubna - 16.00 h    - třídní schůzky

16. dubna                    - školní výtvarná soutěž „Velikonoční vajíčko“

16. a 17. dubna          - velikonoční jarmark

18. dubna                    - velikonoční prázdniny

26. dubna                    - školní projekt „Umíme hospodařit s penězi“

29. 4. – 4. 5.               - škola v přírodě v Nových Hutích na Šumavě

Připravované akce - březen 2019

1. března          - „Průzkumníci v Austrálii“ hudební předst. pro žáky

                             1.– 3. ročníku

4. března          - schůzka školního parlamentu

5. března          - vystoupení v Domově seniorů v Sedlčanech, beseda

                           v milínské knihovně

6. března        - vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále p. Třemšínem,

                           prohlídka „Dolu Anna“ v Hornickém muzeu v Příbrami

11. – 15. března - jarní prázdniny

19. března        - vystoupení v Domově seniorů na Dobříši,

                           prohlídky zámku v Mníšku p. Brdy

27. března       - 16.00 h návštěvní odpoledne pro budoucí prvňáčky

                           a jejich rodiče

28. března        - 11.30 h „Žáci baví své učitele“ – akce ke Dni učitelů

29. března        - 18.00 h „Noc s Andersenem“ – přespání ve škole

Připravované akce - únor 2019

1. února           - pololetní prázdniny

4. února           - schůzka školního parlamentu

7. února           - začátek plaveckého výcviku

22. února         - školní projekt „Šiju boty do roboty, aneb

                          Co ještě nevíme o masopustu“

23. února         - vystoupení na obecním masopustu s pásmem

                          „Sešli jsme se na masopustu“

Připravované akce - leden 2019

  7. ledna     12.10 h - schůze školního parlamentu

  8. ledna     10.00 h - vystoupení žáků v domově seniorů na Dobříši

  8. ledna     11.00 h - prohlídka dobříšského zámku

15. ledna     14.00 h - konzultační hodiny o prospěchu žáků za II. čtvrtletí

31. ledna     11.00 h - vydávání vysvědčení za I. pol. šk. roku 2018-2019

  1. února     - pololetní prázdniny

Připravované akce - prosinec 2018

3. prosince        12.10 h            - schůze „Školního parlamentu“

4. prosince        9.00 h            - "Vánoční pohádka" - divadelní představení

                                                 pro žáky 1. - 3. r.

4. prosince        16.00 h            - tvoření dekorací pro vánoční jarmark

5. prosince         8.00 h            - školní projekt „Pekelná škola“

8. prosince       16.00 h            - vystoupení u obecního adventního

                                                  stromu

11. prosince         9.45 h           - vystoupení v domově seniorů

11. prosince      11.00 h            - beseda v rožmitálské knihovně

17. prosince      16.00 h            - školní vánoční besídka a jarmark

21. prosince      10.00 h            - vánoční nadělování ve škole

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019        - vánoční prázdniny

Připravované akce - listopad 2018

 8. listopadu    8.00 h              - projekt „Co dělat v situacích ohrožení“

12. listopadu   12.10 h            - schůzka „Školního parlamentu“

15. listopadu   14.00 – 16.00 h - konzultace o prospěchu žáků

20. listopadu   8.00 h             - vánoční fotografování

Připravované akce - říjen 2018

  8. října           13.00 h  - školní „Drakiáda“

17. října           10.00 – 12.30 h - školní projekt „Minulost naší vlasti“

17. října           10.00 h  - divadelní představení v KD v Březnici „Staré

                        pověsti české“

17. října           11.15 h  - prohlídka výstavy „Loutkářství na Březnicku“

                        v Galerii L. Kuby

22. října           12.10 h - schůzka "Školního parlamentu"

26. října            8.00 – 10.00 h - projekt „Jak vzniklo Československo“

26. října           10.30 h  - vysazování „Lip republiky“

29. a 30. října   - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2018

4. září            - 17.00 h "Den otevřených dveří v ZŠ" - prohlídka nově

                        opravené třídy a školního hřiště

6. září            - třídní schůzky v 16.00 h

27. září           - školní projekt "Proměny přírody na podzim"

 

Pravidelné akce školního roku 2018/19

1. Plavecký výcvik:    7. 2. - 11. 4. 2019

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při rozsvícení adventního stromu a masopustu

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě: Nové Hutě 29. 4. - 4. 5. 2019 

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně