Připravované akce - listopad 2023

 6. listopadu                - schůzka „Školního parlamentu“

 7. listopadu                - výlet do Techmánie v Plzni

 8. a 9. listopadu         - konzultační dny pro rodiče (návštěvu ve škole

                                     si každý rodič domluví s třídním učitelem)

 9. listopadu                - vystoupení žáků v Domově seniorů v Sedlčanech

                                    a beseda v milínské knihovně

11. listopadu               - od 11.00 hod hodinové bruslení na zimním

                                    stadionu v Příbrami, připravováno s Radou SRPŠ

14. listopadu               - školní projekt „Chráníme své životy v situacích

                                    ohrožení“ připravovaný ve spolupráci se

                                    SZŠ v Příbrami

16. listopadu               - od 8.00 hod vánoční fotografování

16. listopadu               - slavnostní předávání slabikářů žákům 1. ročníku

21. listopadu               - od 16.30 hod „Návštěvní den ve škole“

                                    pro tochovickou veřejnost

23. listopadu               - od 16.00 h tvoření vánočních dekorací s rodiči

                                    na školní jarmark

Připravované akce - říjen 2023

2. října  12.00 h      - schůze školního parlamentu

4. října 14.00 h       - školní „Drakiáda“

2. až 6. října           - týden sběru elektroodpadu

11. října                  - od 9.30 h vystoupení žáků v Domově seniorů

                                v Rožmitále p. Třemšínem s pohádkou „Popelka“

                               - od 11.00 h 1. až 3. r. - prohlídka Podbrdského

                                 muzea

                              - od 11.00 h 4. a 5. r. – prohlídka ZŠ Rožmitál

                                spojená s ukázkami přírodovědných a fyzikálních

                                pokusů

16. - 18. října         - školní burza podzimního oblečení – akce školního

                                parlamentu, plnění úkolu Recyklohraní

26. a 27. října        - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2023

4. září            - 8.00 slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

6. září            - 16.15 h - třídní schůzky

11. září          - volba školního parlamentu

23. září          - vystoupení žáků při slavnostním vítání nových

                        občánků Tochovic

29. září          - školní projekt "Putování za dráčkem Podzimáčkem"

Pravidelné akce školního roku 2023/2024

1. Plavecký výcvik:     - 8. 2. - 25. 4. 2024

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při rozsvícení adventního stromu a masopustu

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) školní poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben - podle vývoje epidemiologické situace

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě  - květen - červen, místo konání bude upřesněno

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně