Připravované akce - únor 2019

1. února           - pololetní prázdniny

4. února           - schůzka školního parlamentu

7. února           - začátek plaveckého výcviku

22. února         - školní projekt „Šiju boty do roboty, aneb

                          Co ještě nevíme o masopustu“

23. února         - vystoupení na obecním masopustu s pásmem

                          „Sešli jsme se na masopustu“

Připravované akce - leden 2019

  7. ledna     12.10 h - schůze školního parlamentu

  8. ledna     10.00 h - vystoupení žáků v domově seniorů na Dobříši

  8. ledna     11.00 h - prohlídka dobříšského zámku

15. ledna     14.00 h - konzultační hodiny o prospěchu žáků za II. čtvrtletí

31. ledna     11.00 h - vydávání vysvědčení za I. pol. šk. roku 2018-2019

  1. února     - pololetní prázdniny

Připravované akce - prosinec 2018

3. prosince        12.10 h            - schůze „Školního parlamentu“

4. prosince        9.00 h            - "Vánoční pohádka" - divadelní představení

                                                 pro žáky 1. - 3. r.

4. prosince        16.00 h            - tvoření dekorací pro vánoční jarmark

5. prosince         8.00 h            - školní projekt „Pekelná škola“

8. prosince       16.00 h            - vystoupení u obecního adventního

                                                  stromu

11. prosince         9.45 h           - vystoupení v domově seniorů

11. prosince      11.00 h            - beseda v rožmitálské knihovně

17. prosince      16.00 h            - školní vánoční besídka a jarmark

21. prosince      10.00 h            - vánoční nadělování ve škole

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019        - vánoční prázdniny

Připravované akce - listopad 2018

 8. listopadu    8.00 h              - projekt „Co dělat v situacích ohrožení“

12. listopadu   12.10 h            - schůzka „Školního parlamentu“

15. listopadu   14.00 – 16.00 h - konzultace o prospěchu žáků

20. listopadu   8.00 h             - vánoční fotografování

Připravované akce - říjen 2018

  8. října           13.00 h  - školní „Drakiáda“

17. října           10.00 – 12.30 h - školní projekt „Minulost naší vlasti“

17. října           10.00 h  - divadelní představení v KD v Březnici „Staré

                        pověsti české“

17. října           11.15 h  - prohlídka výstavy „Loutkářství na Březnicku“

                        v Galerii L. Kuby

22. října           12.10 h - schůzka "Školního parlamentu"

26. října            8.00 – 10.00 h - projekt „Jak vzniklo Československo“

26. října           10.30 h  - vysazování „Lip republiky“

29. a 30. října   - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2018

4. září            - 17.00 h "Den otevřených dveří v ZŠ" - prohlídka nově

                        opravené třídy a školního hřiště

6. září            - třídní schůzky v 16.00 h

27. září           - školní projekt "Proměny přírody na podzim"

 

Pravidelné akce školního roku 2018/19

1. Plavecký výcvik:    7. 2. - 11. 4. 2019

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při rozsvícení adventního stromu a masopustu

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě: Nové Hutě 29. 4. - 4. 5. 2019 

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně