Připravované akce - říjen 2022

  3. října                      - schůzka „Školního parlamentu“

12. října 14.00 h         - školní drakiáda

13. října                      - školní projekt „Pojďte s námi do lesa“

                                    realizovaný na Křivoklátsku

17. října                       - sběr drobných elektrospotřebičů

25. října                      - školní projekt „Vesmír kolem nás“

26. – 27. října             - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2022

1. a 2. září      - ředitelské volno - dokončovací práce spojené

                        s prázdninovou rekonstrukcí školy

5. září            - 8.00 slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

8. září            - 16.15 h - třídní schůzky

12. září           - volba školního parlamentu

27. září          - školní projekt "Podzimní změny v přírodě"

Pravidelné akce školního roku 2022/2023

1. Plavecký výcvik:   Termín bude upřesně po zveřejnění data plánované rekonstrukce bazénu.

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při oslavě posvícení, rozsvícení adventního stromu a masopustu - podle vývoje epidemiologické situace

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů - podle vývoje epidemiologické situace

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) žákovské poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben - podle vývoje epidemiologické situace

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě  - květen - červen, místo konání bude upřesněno

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně