Připravované akce - květen 2024

6. května                     - schůzka „Školního parlamentu“

 9. května                     - školní kolo recitační soutěže

21. května 16.00 h       - besídka ke „Dni maminek“

20. května                    - okresní kolo recitační soutěže ve Strži u Dobříše

27. - 31. května            - pobyt ve škole v přírodě ve Staré Živohošti

Připravované akce - duben 2024

  8. dubna                    - schůzka školního parlamentu

12. dubna                    - projektový den „Ukliďme Česko“

18. dubna 10.30 h        - exkurze v čistírně odpadních vod

                                      v Rožmitále pod Třemšínem

18. dubna - 16.15 h      - třídní schůzky

19. dubna                    - zápis žáků do 1. ročníku šk . r. 2024/2025

25. dubna                    - poslední hodina plaveckého výcviku

26. dubna                    - školní projekt „Voda - základ života“

Připravované akce - březen 2024

4. – 8. března              - jarní prázdniny

11. března                   - schůzka školního parlamentu

19. března                  - tvoření s rodiči velikonočních dekorací na jarmark

20. – 25. března          - velikonoční výtvarná soutěž

22. března                   - 18.00 h „Noc s Andersenem“ téma „Krteček

                                      a jeho kalhotky“ – přespání ve škole

26. a 27. března           - velikonoční jarmark

28. března                   - velikonoční prázdniny

Připravované akce - únor 2024

  2. února           - pololetní prázdniny

  3. února         - 14.00 h vystoupení na obecním masopustu s pásmem

                         „Masopustní cirkus“

  5. února         - schůzka školního parlamentu

  8. února         - začátek plaveckého výcviku

14. února         - školní projekt „Už jsme se dočkali masopustu“

20. února         - vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále p. Třemšínem

                         s pásmem „Masopustní cirkus“

                        - beseda v rožmitálské knihovně

Připravované akce - leden 2024

8. ledna           - schůzka školního parlamentu

10. a 11. ledna- konzultační hodiny o prospěchu žáků za I. pololetí

                         školního roku

11. ledna         - vystoupení v „Domově seniorů v Sedlčanech“

                         s pohádkou „Čert a Káča“, výukový program „Masopust“

                         v Čechově stodole v Bubovicích

19. ledna         - pyžamový den od 10.00 h

31. ledna         - vydávání vysvědčení za I. pol. šk. roku 2023-2024

  2. února        - pololetní prázdniny

Připravované akce - prosinec 2023

1. prosince        17.00 h             - vystoupení žáků u adventního stromu

                                                  v Horčápsku

2. prosince        16.00 h             - vystoupení žáků u adventního stromu

                                                  v Tochovicích, vánoční jarmark

4. prosince                                - schůzka školního parlamentu  

5. prosince                                - školní projekt „Pekelná škola“

20. prosince      16.00 h            - školní vánoční besídka a jarmark

22. prosince      10.00 h            - vánoční nadělování ve škole

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024        - vánoční prázdniny

                                                 (do školy jdeme 3. 1. 2024)

Připravované akce - listopad 2023

 6. listopadu                - schůzka „Školního parlamentu“

 7. listopadu                - výlet do Techmánie v Plzni

 8. a 9. listopadu         - konzultační dny pro rodiče (návštěvu ve škole

                                     si každý rodič domluví s třídním učitelem)

 9. listopadu                - vystoupení žáků v Domově seniorů v Sedlčanech

                                    a beseda v milínské knihovně

11. listopadu               - od 11.00 hod hodinové bruslení na zimním

                                    stadionu v Příbrami, připravováno s Radou SRPŠ

14. listopadu               - školní projekt „Chráníme své životy v situacích

                                    ohrožení“ připravovaný ve spolupráci se

                                    SZŠ v Příbrami

16. listopadu               - od 8.00 hod vánoční fotografování

16. listopadu               - slavnostní předávání slabikářů žákům 1. ročníku

21. listopadu               - od 16.30 hod „Návštěvní den ve škole“

                                    pro tochovickou veřejnost

23. listopadu               - od 16.00 h tvoření vánočních dekorací s rodiči

                                    na školní jarmark

Připravované akce - říjen 2023

2. října  12.00 h      - schůze školního parlamentu

4. října 14.00 h       - školní „Drakiáda“

2. až 6. října           - týden sběru elektroodpadu

11. října                  - od 9.30 h vystoupení žáků v Domově seniorů

                                v Rožmitále p. Třemšínem s pohádkou „Popelka“

                               - od 11.00 h 1. až 3. r. - prohlídka Podbrdského

                                 muzea

                              - od 11.00 h 4. a 5. r. – prohlídka ZŠ Rožmitál

                                spojená s ukázkami přírodovědných a fyzikálních

                                pokusů

16. - 18. října         - školní burza podzimního oblečení – akce školního

                                parlamentu, plnění úkolu Recyklohraní

26. a 27. října        - podzimní prázdniny

Připravované akce - září 2023

4. září            - 8.00 slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

6. září            - 16.15 h - třídní schůzky

11. září          - volba školního parlamentu

23. září          - vystoupení žáků při slavnostním vítání nových

                        občánků Tochovic

29. září          - školní projekt "Putování za dráčkem Podzimáčkem"

Pravidelné akce školního roku 2023/2024

1. Plavecký výcvik:     - 8. 2. - 25. 4. 2024

2. Školní projekty:      - podle rozpisu ve ŠVP

3. Kulturní aktivity    

a) vystoupení žáků na školní besídce o Vánocích, Dni matek

b) vystoupení žáků při rozsvícení adventního stromu a masopustu

c) vystoupení dramatického souboru školy v domovech seniorů

d) recitační soutěže – školní, okrskové

e) školní poznávací zájezdy do zajímavých míst regionu

f) návštěvy knihoven  

4. Vánoční a velikonoční jarmarky: prosinec, duben - podle vývoje epidemiologické situace

5. Cyklistická příprava žáků – dopravní hřiště: květen, červen

6. Sběrové akce - celoroční sběrová soutěž

7. Environmentální projekt:“Recyklohraní“

8. Škola v přírodě  - květen - červen, místo konání bude upřesněno

9. Akce z oblasti minimální prevence žáků: průběžně