1. ročník - školní rok 2023/2024

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka      
Středa Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Hudební výchova      
Čtvrtek Český jazyk Český jazyk Prvouka Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti      

2. ročník - školní rok 2023/2024

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Úterý Český jazyk Matematika Dramatická výchova Prvouka Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Hudební výchova      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Prvouka Tělesná výchova Český jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti      

3. ročník - školní rok 2023/2024

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk   Pracovní činnosti Hudební výchova
Úterý Český jazyk Matematika Dramatická výchova Český jazyk Anglický jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Český jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk Český jazyk    

4. ročník - školní rok 2023/2024

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Anglický jazyk Tělesná výchova    
Středa Český jazyk Matematika Dramatická výchova Přírodověda      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Vlastivěda Informatika Tělesná výchova    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Anglický jazyk    

5. ročník - školní rok 2023/2024

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Přírodověda Informatika   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova    
Středa Český jazyk Matematika Dramatická výchova Vlastivěda Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Vlastivěda Anglický jazyk Tělesná výchova    
Pátek Český jazyk Matematika Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti