1. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti      
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova      

2. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti      
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova  Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Matematika Prvouka      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova  Dramatická výchova    

3. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk   Výtvarná výchova  
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Anglický jazyk Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Matematika Prvouka Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova Dramatická výchova    

4. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Přírodověda Vlastivěda    
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk Vlastivěda      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Hudební výchova  Dramatická výchova    

5. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Přírodověda Vlastivěda    
Středa Český jazyk Matematika Informatika Vlastivěda Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Přírodověda Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Dramatická výchova