1. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka      
Úterý Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova      

2. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka      
Úterý Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Matematika Český jazyk      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova  Dramatická výchova    

3. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka   Anglický jazyk    
Úterý Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti Výtvarná výchova Anglický jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Matematika Český jazyk Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Dramatická výchova    

4. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Hudební výchova Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Vlastivěda Dramatická výchova    

5. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Informatika Hudební výchova Český jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Anglický jazyk    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Pracovní činnosti    
Pátek Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Dramatická výchova