1. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka      
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka      
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova      
Pátek Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Pracovní činnosti      

2. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka      
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova      
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Dramatická výchova    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Hudební výchova Pracovní činnosti      

3. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka   Anglický jazyk    
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Anglický jazyk    
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Dramatická výchova    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk    
Pátek Český jazyk Matematika Hudební výchova Pracovní činnosti Anglický jazyk    

4. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Hudební výchova      
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Vlastivěda Dramatická výchova    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova    
Pátek Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Pracovní činnosti    

5. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Hudební výchova Informatika    
Středa Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Dramatická výchova    
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova    
Pátek Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Pracovní činnosti