Naše škola - očima dětí

V naší škole děláme spoustu zajímavých věcí, například hraní divadla a výzdobu školy. Pro mě je hlavní to divadlo, protože myslím, že je dobré, když se na nás přijedou podívat příbuzní a my je můžeme potěšit.
Škola se také zapojuje do třídění odpadu, vždy se umístíme na dobrých místech.
Řekl bych, že hodiny jsou tu zajímavé a zábavné. Škola je vybavena moderní technikou. Máme tu dvě interaktivní tabule.
Měli bychom si školy vážit, vždyť jí bude již 200 let.

Jan Sladovník 5, ročník

Naše škola je hezká, jsou tady hodní učitelé. Máme tu krásnou výzdobu. Všichni žáci se sebou kamarádí, i já tu mám kamarády. Do téhle školy se budu chodit dívat, až budu na vyšším stupni.

Tomáš Buzický 5. ročník

Ve škole máme krásnou výzdobu. Ve třídách máme hodně počítačů, interaktivní tabule, které jsou velmi dobré. Jsou tu hodní učitelé. Také jsme se dobře umístili ve třídění odpadu. Moje nejoblíbenější hodina je Vlastivěda.

Dominik Horčička 5. ročník