Mgr. Jiří Sladovník

 - ředitel školy

- třídní učitel 2.třídy – 2. a 3.ročník

Mgr. Zdena Zikmundová

 - třídní učitelka 1.třídy – 1. ročník

Pavla Léblová

 - třídní učitelka 3.třídy –  4. a 5.ročník,

- školní družina

Mgr. Jana Vostrovská

 - anglický jazyk

Miroslava Šounová

 - pracovní činnosti a tělesná výchova

 - školní družina

Štěpánka Šimůnková

 - školnice