Dis. Kristýna Straková

- školní družina

Mgr. Jiří Sladovník

 - ředitel školy

- třídní učitel 2.třídy – 2. a 3.ročník

Mgr. Petra Citerbartová

 - třídní učitelka 1.třídy – 1. ročník

Mgr. Hana Sladovníková

- třídní učitelka 3.třídy –  4. a 5.ročník

- školní družina

Mgr. Zdeňka Zikmundová

- výtvarná výchova, prvouka a pracovní činnosti

Miroslava Šounová

 - pracovní činnosti a tělesná výchova

Štěpánka Šimůnková

 - školnice