Mgr. Jiří Sladovník

- ředitel školy

- vyučuje Drv, Tv, Inf, Vv

reditel@zstochovice.cz

Mgr. Petra Citerbartová

- třídní učitelka II. třídy - 2. a 4. ročník

citerbartova@zstochovice.cz

Mgr. Lenka Halušková

- třídní učitelka III. třídy - 3. ročník

haluskova@zstochovice.cz

Mgr. Soňa Votavová

 - třídní učitelka I. třídy - 1. a 5. ročník

votavova@zstochovice.cz

Marcela Hofmeisterová

 - asistent pedagoga

hofmeisterova@zstochovice.cz

Mgr. Aneta Humňalová

- vychovatelka, asistent pedagoga

humnalova@zstochovice.cz

DiS Kristýna Straková

- vychovatelka školní družiny

strakova@zstochovice.cz

Štěpánka Šimůnková

 - školnice