Mgr. Jiří Sladovník

Mgr. Jiří Sladovník - ředitel školy

- třídní učitel 2.třídy – 2. a 4.ročník

Mgr. Zdena Zikmundová

Zdena Zikmundová - třídní učitelka 1.třídy – 1. ročník

Pavla Léblová

Pavla Léblová - třídní učitelka 3.třídy –  3. a 5.ročník,

- školní družina

Mgr. Jana Vostrovská

- anglický jazyk

Miroslava Šounová

Miroslava Šounová

- pracovní činnosti a tělesná výchova
- školní družina

Štěpánka Šimůnková

Štěpánka Šimůnková

- školnice