Mgr. Jiří Sladovník

- ředitel školy

- vyučuje Drv, Tv, Inf, Vv, Pč

Mgr. Petra Citerbartová

- třídní učitelka III. třídy - 3. a 4. ročník

Mgr. Lenka Halušková

- třídní učitelka II. třídy - 2. a 5. ročník

Mgr. Eliška Valaliková

 - třídní učitelka I. třídy - 1. ročník

Marcela Hofmeisterová

 - asistent pedagoga

Bc. Vendula Hůrková

- vychovatelka, asistent pedagoga

DiS Kristýna Straková

- vychovatelka školní družiny

Štěpánka Šimůnková

 - školnice