Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Uvolnění žáka ze školní družiny

k dispozici zde

Školní družina

Školní družina má charakter zájmového vzdělávání a navazuje na vyučování. Prioritou v činnosti školní družiny jsou zájmy a potřeby dětí. Je kladen důraz na odpočinkové činnosti a pobyt v přírodě a na hřišti. Hlavní činnost vychází z školního vzdělávacího programu. Činnost probíhá ve školní družině a využívá tělocvičnu a nové školní hřiště a je zaměřena podle ročních období. Mezi nejoblíbenější patří například loutkové divadlo, kreslení a míčové hry na hřišti. Nezapomíná se také na přípravu na vyučování a procvičování učiva. Žáci si mohou psát domácí úkoly a procvičovat učivo formou různých her a soutěží.

Komtakt do školní družiny: 722 043 985

Straková Kristýna – vychovatelka