Projektový den "Čarodějná škola" 30. 4. 2021

V pátek se konala „Čarodějná škola“. Byla jsem v týmu s profesorkou Malvínou a čarodějnicí COOL Bábou. Vytvářeli jsme elixír kouzel a magie, vyráběli si košťata, na kterých jsem uměla výborně létat. Nejdříve jsem dvakrát zadupala, aby se koště nastartovalo a připravilo k odletu, „Bum, prásk, šmak!“ To je moje zaklínadlo na elixír, který se jmenuje „Kiwi jogurt“. Dostali jsme list, na kterém jsme měli rozluštit a doplnit úkoly. Elixír jsme vyráběli tak, že jsme smíchali ocet s jarem, přidali třpytky a barvivo. Nakonec jsme přisypali jedlou sodu, která udělala krásný bublající efekt, který připomínal lávu. Den se mi líbil, protože jsme mohli hodně zapojit svoji fantazii. Jmenovala jsem se Barbuša. Ti, co neměli košťata, tak ho od toho dne měli. Vyrobili jsme tak pravá košťata, že i Davidovi to jeho uletělo. V ten den 30. Dubna byla přesně polovina jara. Projekt jsme zakončili moc dobrým obědem.                     A. Brychtová 4. ročník

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 do odvolání

Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Informace k provozu školy od 29. března do 11. dubna 2021

Naučná stezka "Tajemství Velikonoc"

http://www.zstochovice.cz/file_download/346

Provoz školy od 1. března 2021

Zápis do 1. třídy

Informace k provozu školy od 1. února 2021

Změny v organizaci výuky od 25. ledna

Změny v organizaci výuky od 4. ledna

Projektový den "Pekelná škola" - 4. 12. 2020

V pátek 4. prosince se v naší škole konala „čertovská“ škola. Museli jsme zůstat kvůli COVIDU 19 ve svých třídách, ale byli jsme rozděleni do dvojic. Já pracovala s Liduškou, která byla jediná převlečená za anděla. Vymysleli jsme si i jména. Já byla čert Beltine a Liduška Anděl Páně. Plnili jsme různé úkoly. Třeba skládali básničky, kuchtili těstové lízátko, vyráběli přáníčka s andělem, kreslili poslepu čerta a luštili čertovský kvíz. Všechno bylo moc prima, je jen škoda, že ten den byl tak krátký.    A. Brychtová 4. ročník

Změny v organizaci výuky od 30. listopadu

Změny v organizaci výuky od 18. listopadu

Zrušení školy v přírodě ve Štědroníně

Projektový den "Podzimní změny v přírodě" - 24. 9. 2020

Ve čtvrtek 24. září se v naší škole konal projektový den nazvaný „Podzimní změny v přírodě“. Ve škole jsme se rozlosovali do družstev a vyrazili k rybníku Džbánek. Tam jsme nejdřív opékali buřty a pak se vydali po naučné stezce, kterou pro nás připravili učitelé. Plnili jsme na ní různé úkoly. Třeba jsme poznávali zvířata, určovali názvy plodů nebo přiřazovali šišky k větvičkám stromů a určovali jejich název. Sluníčko nám svítilo a celý den se mi moc líbil.                  K. Šimůnková 5. ročník

Školní recitační soutěž - 23. 9. 2020

Ve středu 23. září naše škola pořádala recitační soutěž. Všichni žáci recitovali básničky, které se doma naučili. Porota, která se skládala z učitelů naší školy, hodnotila především přednes a výslovnost naučených básní. Ten, kdo svou básničku zarecitoval nejlépe, postupuje do dalšího kola, které se bude konat na Dobříši.                      P. Novák 4. ročník

Provoz školy v prvním školním týdnu

Informace k zahájení šk. roku 2020 - 2021

Rozdělení ročníků do tříd ve školním roce 2020/2021

Informace k zahájení provozu školy