Pobyt žáků ve škole v přírodě ve Staré Živohošti 27. - 31. 5. 2024

Projektový den "Chráníme své životy v situacích ohrožení" - 14. listopadu 2023

V úterý 14. 11. se koná školní projekt „Chráníme své životy v situacích ohrožení“.

Pomůcky: psací a kreslicí potřeby, svačinu, pití.

Projekt probíhá ve spolupráci se SZŠ v Příbrami.

Projekt končí pro všechny ročníky ve 12. 35 h.

Odpolední kroužky se nebudou konat.

Vystoupení žáků v Domově seniorů v Sedlčanech 9. listopadu 2023

9. listopadu jsme měli naplánovaný výlet do Sedlčan do domova seniorů. Když jsme dorazili, jako první jsme se nasvačili. Měli pro nás nachystané dobroty, jako vždy. Tentokrát byly na stole ořechové rohlíčky a nějaké čokoládové pralinky. Po svačině jsme se chystali na vystoupení, hráli jsme ještě naposledy pohádku „ O Popelce“. Po divadle jsme měli připravené malé dárečky, ty jsme rozdali dědečkům a babičkám. Měli z nich velkou radost, někdo i plakal, snad radostí. Mysleli jsme, že už celý program skončil a my už pojedeme zpět do školy, ale to jsme netušili, že pro nás mají připravené překvapení. Paní, které tam pracují a pečují o staré lidi, měly pro nás připraveného svatého Martina, kerý se nás ptal, jestli jsme zahlédli jeho koníka. Ten nakonec nebyl bílý, ale krásně hnědý. Martin ukázal svou holí do rohu a my se rozběhli na to místo, kde byl schovaný poklad v truhle. Byly to čokoládové penízky, ty nám pak rozdělily paní učitelky. Den se mi moc líbil.                                  V. Tomášková 4. ročník

Vánoční fotografování

Ve čtvrtek 16. 11. bude od 9.00 h probíhat vánoční fotografování dětí. Fotit se budou jen závazně přihlášení žáci.

Každému dítěti bude zhotovena celá série fotografií za 450 Kč, vy si z ní pak můžete vybrat poloviční za 300 Kč.

Pokud se fotí sourozenci společně, připočítává se příplatek 50 Kč.

Děti můžete závazně přihlásit do 13. 11. .

Výlet do Techmánie v Plzni - 7. 11. 2023

V úterý 7. 11. se koná školní výlet do Techmánie v Plzni. Vstupné i dopravu hradí škola z projektu

ŠABLONY OP – JAK. Žáci zde absolvují výukové programy.

Odjezd od školy je v 7.45 h, návrat kolem 15.00 h.

S sebou si žáci vezmou batůžek s pitím a jídlem na celý den, menší kapesné.

7. 11. jsme jeli s celou školou do Techmanie v Plzni. Dorazili jsme k budově, která byla ohromně velká. Potom jsme se převlékli a šli se nasvačit. Po svačině nás čekala samotná prohlídka prostor Techmanie., Tam se mi hodně líbilo, ale mrzí mě, že jsme nestihli projít úplně všechno. Po prohlídce, kde jsme chodili po skupinách, nás čekal ještě zvláštní program v planetáriu. Čekal tam na nás pán, zavedl nás do "kopule", kde nám vyprávěl o planetách a také jsme si zahráli hru o sluneční soustavě, hra se hraje s bombou, která vybuchuje. Já jsem tuto hru vyhrál. Výlet se mi líbil.            O. Klement 4. ročník

Sběr žaludů a kaštanů

I v tomto školním roce se budou sbírat kaštany a žaludy. Jejich odvoz je naplánován na začátek listopadu. Do té doby si je žáci ponechají u sebe.

Odměna za sběr bude dětem předána po ukončení akce.

RECYKLOHRANÍ- SWAP

V rámci školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ se v měsíci říjnu budeme zabývat
1. úkolem – Po stopách Plýtváka  šatního. Cílem tohoto úkolu je poukázat na negativní dopady textilního průmyslu, jak je omezit, proč bychom neměli oblečením a obuví plýtvat nebo jak nakládat s použitým textilem. Ve spolupráci se Školním parlamentem jsme se rozhodli zorganizovat akci

SWAP (=výměna nebo darování oblečení, které už u vás nenajde dalšího využití).

 Ve dnech 18. 10. a 19. 10. od 7:30 do 7:45 přineste do školy maximálně 3 kusy čistého
a nepoškozeného oblečení, které se rozhodnete darovat.

Ve dnech 24. 10. a 25. 10. (od 7:30 do 8:00; od 13:00 do 16:00) si můžete v prostorách školní

chodby vybrat darované oblečení. Zbytek oblečení pak odneseme do kontejneru na použitý textil.

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem 11. října 2023

Ve středu 11. 10. vystupují žáci v Domově seniorů v Rožmitále p. Tř.. s pohádkou „Popelka“. Ze školy odjíždíme v 8.45 h.

Po vystoupení absolvují žáci 1. – 3. r. prohlídku v Podbrdském muzeu, žáci 4. a 5. r. navštíví ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále.

Nezapomenout na svačinu a pití.

Dopravu hradí škola z OP – J. A. Komenský.

Návrat do školy plánujeme kolem 12.30 h.

Informace k projektu Recyklohraní

Školní recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Naše škola se do něj hned v tento rok zapojila.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení. V naší škole navíc sbíráme i hliníkové obaly. Množství vytříděného odpadu je každému žákovi přepočítáváno na body a na konci školního roku jsou pak všichni zapojení žáci odměněni. Sedm nejlepších z nich získává knižní odměny.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.

V letošním školním roce bude sběr a odvoz drobného elektoodpadu soustředěn do dvou vln. Ta podzimní proběhne od 2. do 6. října, jarní bude včas oznámena.

Žádáme Vás proto, vážení rodiče, abyste drobný elektroodpad (nesbíráme velké spotřebiče) do školy přinášeli jen v určeném týdnu. Odvoz sběru v jiné době nemůžeme zajistit.

Děkujeme Vám a věříme, že naše ekologické aktivity pomohou v dětech vytvořit správný přístup k odpadové problematice.                                                  

                                                                               Jiří Sladovník

Projektový den "Putování s dráčkem Podzimáčkem" 29. září 2023

V pátek 29. 9. se koná školní projekt „Putování s dráčkem Podzimáčkem“

Pomůcky: psací potřeby, svačinu, pití, sportovní oblečení a obutí podle počasí.

První polovina projektu bude probíhat ve škole, druhá v přírodě.

Oběd se pro všechny ročníky vydává ve 12.35 h.

 

Třídní schůzky 6. 9. 2023

Provoz školy v 1. týdnu školního roku 2023/2024

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Informace k organizaci začátku školního roku 2023/2024

Úřední hodiny o hlavních prázdninách

Informace k organizaci konce školního roku

V pondělí 26. 6. nemají žáci 3. až 5. ročníku odpolední vyučování. Oběd se vydává od 11.40 h do 12.30 h, provoz družiny je beze změn.

Ve středu 28. června končí vyučování pro všechny ročníky v 11.40 h.

 

V úterý 27. 6. se koná školní výlet do Husitského. muzea v Táboře. Vstupné i doprava se hradí škola z projektu ŠABLONY III.

Odjezd od školy je v 8.00 h, návrat kolem 15.00 h. S sebou si žáci vezmou sportovní oblečení a obutí podle počasí, batůžek s pitím a jídlem na celý den, menší kapesné a pokrývku hlavy

V hlavní chodbě školy jsme vystavili dětské oblečení, které nikdo nepostrádá. Žádáme rodiče, především malých dětí, aby si vystavené oblečení prohlédli.

 

Učebnice se odevzdávají ve středu 28. 6. . Děti v nich vygumují vpisky a přilepí uvolněné listy. Žákovské knížky a notýsky se odevzdávají také ve středu 28. 6.. V září budou dětem vráceny.

Ve čtvrtek 29. 6. se vysvědčení vydává během 1. vyučovací hodiny.  Žáci si na něj přinesou desky. Předpokládaný čas konce vyučování je 9.15 h. Oběd ani odpolední družina ve čtvrtek není.

Zavěrečná školní besídka - 8. června 2023

Ve čtvrtek jsme hráli pohádku „O Popelce“ na rozloučenou s páťáky. Já měla roli zlé macechy, Dorku hrála Jasmínka, druhou sestru, Kateřinu, Natka, Popelku Anička a otce Rosťa. Role se mi líbila a trému jsem vůbec neměla, i když jsem se bála, že něco zkazím. Během představení se nám vybil jeden mikrofon, proto jsme si museli půjčovat mezi sebou ten druhý a ten se nakonec taky vybil. Na závěr představení jsme dostali velký potlesk.                 V. Knížková 4. ročník

Ředitelské volno - 30. června 2023

Konec práce kroužků

V týdnu od 22. 5. do 26. 5. končí svoji práci kroužky kromě kroužku programování.

Doučování v červnu bude ještě pokračovat.

Vystoupení v Domově seniorů v Sedlčanech 25. května 2023

Ve čtvrtek 25. května jsme jeli do domova seniorů až do Sedlčan. Po příjezdu jsme se šli převléci do tělocvičny. Druháci hráli pohádku „O vajíčku“. Po vystoupení jsme slavili „Den dětí“ se seniory. Na zahradě bylo několik stánků. Hned u prvního jsme dostali dárek až z Itálie. Bylo to čokoládové vajíčko. Pak jsme si mohli vybrat pendreky, lízátka, mandle nebo ořechy v karamelu. Po dobrém obědě nás čekala ještě cukrová vata. Den byl moc hezký.   

                                                                        S. Šimková 3. ročník