Oslava pocvícení v Tochovicích 16. 11. 2019

16. listopadu jsme vystupovali v kulturním domě v Tochovicících. Celou dobu, kdy jsme se na vystoupení připravovali, jsme pracovali ze všech svých sil. Stálo nás to hodně úsilí, ale výsledkem bylo vystoupení pod názvem „Škola naruby“, které se všem líbilo. Na pódiu před námi hrála kapela “Plzeňský PLS“. Hráli na různé, trochu méně známé hudební nástroje, jako třeba niněra a fanfrnoch. Tahle kapela hráli i u nás v Tušovicích. Na konci celého vystoupení děti ze školy i školky zpívaly s kapelou písničku „Kdyby byl Bavorov“. Po celém programu jsme šli všichni ke střelnicím a houpačkám.               E. Macašová 4. ročník

Projektový den "Chráníme se při živelních pohromách" 24. 10. 2019

24. října se v naší škole konal projektový den nazvaný „Chráníme se při živelních pohromách“. Ráno jsme se rozdělili do družstev. Tentokrát veleli čtvrťáci. V mém družstvu byla kapitánkou moje setra Anežka. Byla tam také Anďa a Anička z první třídy. Po rozdělení jsme šli nejdříve do třídy k panu učiteli a povídali si o požárech a ochraně při nich. Napsali jsme test a podívali se na video. Pak jsme se přesunuli k paní učitelce Zikmundové a učili se orientovat v přírodě. Pracovali jsme s kompasy. Nakonec jsme pracovali u paní učitelky Citerbartové, která nám povídala, jak zabránit autonehodě. Taky jsme tu psali test. Po svačině jsme vyrazili ven na šipkovanou. První tři družstva šla první, značila trasu šipkami, což se mi moc líbilo. Došli jsme až na nádraží a tam sebe i poklad schovali. Zbývající družstva šla po vytyčené trase a hledala nás i poklad. Všichni jsme pak splnili vědomostní úkoly. Také jsme stavěli směrové růžice z listí a to mě moc bavilo. Ve škole byl pak pro nás připravený oběd. Vyhodnocení bylo druhý den a my vyhráli.                        E. Kravarčíková 5. ročník

Návštěva v planetáriu - 17. 10. 2019

Na 17. říjen jsem se strašně těšila. Jeli jsme totiž do planetária v Praze. Jezdíme tam každé dva roky a vždy se strašně těším. Ani tentokrát mě tam nezklamali. Dívali jsme se na velice zajímavý a poučný film o hvězdách. Film jsem pozorně poslouchala. Miluji totiž ty malé lampičky, planetky, které jsou sice miliony a miliony světelných mil daleko, ale svítí každou noc kolem Měsíce a rozjasňují temnou oblohu. Výlet bych si klidně zopakovala, protože se mi tam strašně líbilo. Mají tam pohádková křesla.                H. Hrubá 4. ročník

Prohlídka Národního technického muzea v Praze - 17. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října jsme jeli se školou do Prahy. Navštívili jsme Národní technické muzeum. Viděli jsme tam mnoho starších, ale i současných, modelů aut a letadel. Byl to ohromný areál. Nebyla tam vystavena jen auta a letadla, ale našli jsme tam i staré lodě, kola, lokomotivy a dokonce tam byl i model horkovzdušného balonu. Nejvíce se mi tam ale líbila ta lokomotiva s vagonem. Bylo dovnitř vidět okénky a celé kupé bylo vyzdobené a nastrojené. Po návštěvě téhle části muzea jsme šli ještě do spodních prostor. Tam bylo hornické muzeum a moc pěkné. Viděli jsme tam figuríny horníků. Některé děti se jich i bály. Výlet byl krásný.                                                                                             E. Macašová 4. ročník

Projekt "Poznáváme samosprávu naší obce" 16. 10. 2019

Ve středu 16. října jsme se vydali za panem starostou na Obecní úřad v Tochovicích. Měli jsme tam domluvenou besedu. Ptali jsme se ho na různé zajímavosti. Zajímalo nás třeba, jaké akce se budou v Tochovicích konat, kolik obyvatel se narodilo nebo zemřelo a třeba i to, jak se letos bude oslavovat posvícení. Bavilo mě to tam.                        L. Koplíková 5. ročník

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále p. Třemšínem a cesta za třemšínským pokladem - 11. 10. 2019

V pátek 11. října jsme se školou vystupovali v domově seniorů. Hráli jsme tam „Školu naruby“. To vystoupení se nám moc vyvedlo, a pak jsme se vydali na Třemšín. Ušli jsme asi 5 km. Šli jsme nejdříve lesem a pak nás paní učitelky na rozcestí rozdělily, rozdaly nám pastelky, tužky, čtvrtku, desku a papír. Tam jsme zapisovali odpovědi na otázky, které jsme cestou na vrchol Třemšína hledali. Některá družstva šla nahoru a zbývající malovala hrad za dávných dob. Na vrcholu hory byla zima, foukal tam vítr. Když dorazili všichni, tak jsme se podepsali do vrcholové knihy a šli po mostě do zříceniny hradu. Byl tam moc hezký výhled. Pak jsme se vydali zpět k autobusu. Líbilo se mi tam.     E. Kravarčíková 5. ročník

Školní "Drakiáda" - 30. 9. 2019

V pondělí 30. září se v odpolední družině konala drakiáda. Všichni se moc snažili, aby je drak poslechl a vzlétl. Ale nejposlušnější byl drak Barči. Vzlétl až vysoko nad domy. Drakiáda se mi líbila.             

                                                                 S. Štohanzlová 4. ročník

Projektový den "Malý cyklista" 26. 9. 2019

26. září jsme měli u nás projektový den „Malý cyklista“. Střídali jsme se na čtyřech stanovištích. U paní učitelky Šounové jsme měli zdravovědu. Tam jsme se učili poskytnout první pomoc třeba v případě, když někdo spadne z kola. Paní učitelka Zikmundová měla výtvarné činnosti. Vytvářeli jsme tam dopravní situace na křižovatce. Lepili jsme z obrýzků a barevných papírů. U paní učitelky Citerbartové jsme poznávali dopravní značky. Každé družstvo se jmenovalo podle nějaké dopravní značky. My byli „hlavní silnice“. Mně se ale z celého projektu nejvíc líbila jízda zručnosti u pana ředitele. Bylo to fajn.                                 E. Macašová 4. ročník

Divadelní představení "Průzkumníci v Africe" - 18. 9 2019

Ve čtvrtek jsme byli ve školce v divadle. Jmenovalo se to výlet do Afriky. Nejvíce se mi líbila žirafa, kterou bolel krk. Dali jsme jí obklad. Byly tam i opice a zebra, která nevěděla, jestli je černobílá nebo bíločerná. Potkali jsme i černouška, který pracoval až do večera, aby měl jídlo pro sebe a malé brášky. Někteří házeli kostičkami do košíku.                                               A. Brychtová 3. ročník

Volba školního parlamentu - 9. 9. 2019

V pondělí 9. září se konaly ve škole volby zástupců jednotlivých ročníků do "Šklního parlamentu". Zvolení členové K. Macašová, R. Kvirenc, B. Zárubová. E. Macašová a O. Knížek se sešli hned tento den na první schůzce, aby pod vedením paní učitelky Z. Zikmundové projednali plán své práce na následující měsíční období.

Všem zvoleným členům palamentu blahopřejeme.                               

                                                                        Jiří Sladovník

 

Informace o provozu školy v prvním školním týdnu

Školní výlet do ZOO v Plzni 24. 6. 2019

V pondělí 24. června jsme brzy ráno vyjeli do ZOO v Plzni. Měli tam hodně zajímavých ptáků, plazů a savců. Podívali jsme se i do Dino parku. Tam stáli, velcí umělí dinosauři, kteří se i hýbali. Podívali jsme se také na 3D film o nich. Pak jsme šli na farmu, kde chovali všechna domácí zvířata. V sudu tam byli i čínští kapři. V ZOO jsme také nakrmili velbloudy.                                                      D. Buzický 3. ročník

"Škola naruby" - školní besídka 20. 6. 2019

20. června ve čtvrtek se v naší škole konala besídka. Přišlo na ni hodně rodičů a dětí. Vystupovali jsme i pro školku. Děti ze školky nás pozorně sledovaly a bylo vidět, že se jim naše vystoupení „Škola naruby“ líbilo. Od rodičů jsme také sklidili velký a dlouhý potlesk. Po besídce jsme jeli na zmrzlinu a tam se sešla skoro celá škola.   E. Macašová 3. ročník

Projekt "Hasiči ve školní družině" 18. 6. 2019

V úterý 18. června k nám do školy přijeli hasiči ze Zbiroha. Nejdříve nám v družině povídali o tom, jak se oblékají na požáry a na povodně. Potom jsme s nimi šli ven a závodili ve dvojicích o to, kdo si dříve oblékne hasičskou výstroj. Všechny věci byly velmi těžké. Já si myslím, že byly těžší než já. Celé to odpoledne bylo fajn.                 S. Štohanzlová 3. ročník

Výuka dopravních předpisů na dopravním hřišti v Příbrami 18. 6. 2019

Dne 18. června jsme jeli na dopravní hřiště v Příbrami. Nejdříve jsme si zopakovali dopravní značky. Potom jsme šli jezdit na kolech, ale podle předpisů. Za porušení jsme museli udělat 10 dřepů. Já je porušil jednou. Pak šli čtvrťáci a páťáci psát test s 20 otázkami. Udělal jsem jen dvě chyby, a proto jsem dostal průkaz cyklisty. Na závěr jsme měli soutěž o nejlepšího řidiče na kole.     Karel Macháček 5. ročník

Školní dětský den 4. 6. 2019

V úterý 4. června se konala v naší škole akce „Den dětí“. Byli jsme rozděleni do skupin a plnili různé soutěže na hřišti. Například překážková dráha, přetahovaná a další. V deset hodin jsme jeli do Březnice do kina na pohádku „Čertí brko“. Moc se mi ten den líbil.                H. Hrubá 3. ročník

Den seniorů a dětí v Sedlčanech 30. 5. 2019

U školy jsme všichni nastoupili do starodávného autobusu, který nás odvezl do Sedlčan Domova seniorů. To byla jízda. Vystoupili jsme a šli k řetízáku a stánku s dobrotami. Pak jsme se mohli svézt na koníkovi a nechat si namalovat obrázek na obličej. Na dalších stanovištích jsme plnili různé úkoly. Po dobrém obědě jsme mohli jít na cokoliv. Autobus nás odvezl zpátky ke škole. Byl to krásný den.   Vítězslav Šum 4. ročník

Dopravní a recitační soutěž - okresní kola

V květnu se vybraní žáci naší školy zúčastnili dvou okresních soutěží. První byla cyklistická a konala se v Příbrami 21. května. Naši školu na ni reprezentoval Ondra Knížek, Míra Štohanzl, Eliška Kravarčíková a Lea Funfálková. Všichni prokázali, že se na dopravním kroužku za celý školní rok naučili dobře dopravní předpisy, zvládli základy zdravovědy a techniku jízdy na kole. Obsadili krásné třetí místo.

Druhá soutěž byla recitační. Konala se 27. května v Památníku Karla Čapka ve Strži. Všichni žáci, Matyáš Mázdra, Eliška Kravrčíková a Lea Funfálková, se snažili z plných sil uspět v náročné konkurenci. Nejlépe se to podařilo Lee, která ve své kategorii získala druhé místo. Děkuji jim za skvělou reprezentaci školy.   J. Sladovník

Pobyt žáků ve škole v přírodě - Nové Hutě na Šumavě - 29. 4. - 4. 5. 2019

  Od 29. dubna do 4. května se konal pobyt žáků ve škole v přírodě v Nových Hutích na Šumavě. Týden zde strávený byl vydařený, i když se oproti předchozímu období citelně ochladilo. Během akce se podařilo uskutečnit všechny naplánované aktivity. Pouze první den po příjezdu déšť a chladno plán práce trochu narušilo, ale další dny jsme si už nemohli na nepřízeň počasí stěžovat. Žáci poznalí přírodní a kulturní zajímavosti této časti Šumavy.    J. Sladovník

Projektový den "Umíme hospodařit s penězi" - 26. 4. 2019

Nejdříve jsme se rozdělili do družstev podle vybraných bankovek 100, 200, 500, 1000 a 2000,- Kč. Já jsem měl bankovku 100 Kč. Byl jsem v družstvu se Silvou, Matyášem, Laurou a Davidem. Šli jsme do tělocvičny a tam jsme dělali různé soutěže. Také jsme nakupovali a odhadovali cenu nákupu. Za úkol jsme měli přiřazovat mince a bankovky cizích měn k státům a poskládat stokorunovou bankovku jako puzzle. Na závěr projektového dne jsme šli hledat poklad. Trochu jsme bloudili, ale nakonec jsme poklad našli. Naše družstvo skončilo na 4. místě.                         Vítězslav Šum 4. ročník