Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 do odvolání

Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Informace k provozu školy od 29. března do 11. dubna 2021

Naučná stezka "Tajemství Velikonoc"

http://www.zstochovice.cz/file_download/346

Provoz školy od 1. března 2021

Informace k provozu školy od 1. února 2021

Změny v organizaci výuky od 25. ledna

Změny v organizaci výuky od 4. ledna

Projektový den "Pekelná škola" - 4. 12. 2020

V pátek 4. prosince se v naší škole konala „čertovská“ škola. Museli jsme zůstat kvůli COVIDU 19 ve svých třídách, ale byli jsme rozděleni do dvojic. Já pracovala s Liduškou, která byla jediná převlečená za anděla. Vymysleli jsme si i jména. Já byla čert Beltine a Liduška Anděl Páně. Plnili jsme různé úkoly. Třeba skládali básničky, kuchtili těstové lízátko, vyráběli přáníčka s andělem, kreslili poslepu čerta a luštili čertovský kvíz. Všechno bylo moc prima, je jen škoda, že ten den byl tak krátký.    A. Brychtová 4. ročník

Změny v organizaci výuky od 30. listopadu

Změny v organizaci výuky od 18. listopadu

Zrušení školy v přírodě ve Štědroníně

Projektový den "Podzimní změny v přírodě" - 24. 9. 2020

Ve čtvrtek 24. září se v naší škole konal projektový den nazvaný „Podzimní změny v přírodě“. Ve škole jsme se rozlosovali do družstev a vyrazili k rybníku Džbánek. Tam jsme nejdřív opékali buřty a pak se vydali po naučné stezce, kterou pro nás připravili učitelé. Plnili jsme na ní různé úkoly. Třeba jsme poznávali zvířata, určovali názvy plodů nebo přiřazovali šišky k větvičkám stromů a určovali jejich název. Sluníčko nám svítilo a celý den se mi moc líbil.                  K. Šimůnková 5. ročník

Školní recitační soutěž - 23. 9. 2020

Ve středu 23. září naše škola pořádala recitační soutěž. Všichni žáci recitovali básničky, které se doma naučili. Porota, která se skládala z učitelů naší školy, hodnotila především přednes a výslovnost naučených básní. Ten, kdo svou básničku zarecitoval nejlépe, postupuje do dalšího kola, které se bude konat na Dobříši.                      P. Novák 4. ročník

Provoz školy v prvním školním týdnu

Informace k zahájení šk. roku 2020 - 2021

Rozdělení ročníků do tříd ve školním roce 2020/2021

Informace k zahájení provozu školy

Tochovický obecní "Zdravodaj"

Přikládáme odkaz na nejnovější číslo obecního "Zpravodaje" se školním příspěvkem.

https://www.tochovice.cz/e_download.php?file=data/editor/71cs_2.pdf&original=Zpravodaj%20I_2020.pdf

Výuková videa a online výuka