Sběr žaludů

V letošním školním roce se škola zapojuje

do programu „ Českých lesů“ obnovy kůrovcem

napadených porostů. Cílem je vypěstovat odolnou

sadbu nových listnáčů.

Děti mohou sbírat žaludy, které se nesmí ale nechat

zaschnout a zapařit. Je třeba je sbírat do košíčků

nebo přepravek a ty vždy ve čtvrtek přinést do školy,

protože v pátek bude zajištěn jejich odvoz.

Za kilogram nasbíraných, kvalitních žaludů se bude vyplácet 30 Kč.

 

Upřesnění informací ke sběru žaludů a kaštanů

Žaludy, které mají být určené k pěstování sazenic

dubů, musí být středně velké nebo velké, tvrdé,

nesmí být porušené a plesnivé. Jinak se budou

hodnotit jako krmné a vykupovat za 5 Kč.

Děti mohou sbírat pro krmení zvěře i kaštany.

Nasbírané plody musí být zvážené. Noste je do

školy ve čtvrtek. Prázdné krabice a přepravky

od donesených plodů si vyzvedněte vždy v pondělí následující týden.