Školní projekt "Po stopách Antonína Dvořáka" - 25. 3. 2022

V pátek 25. března jsme jeli autobusem na výukový program do Vysoké u Příbrami, kde se nachází Památník Antonína Dvořáka, hudebního skladatel, který složil operu Rusalka. Navštívili jsme zámeček, kde byla koncertní síň a knihovna, kostýmy hlavních postav z opery Rusalka. Procházeli jsme také rozsáhlým parkem, kde jsme viděli Rusalčino jezírko. Za vesnicí stojí Dvořákova vila Rusalka. Všude byla nádherná krajina. V těchto místech Antonín Dvořák dlouhou dobu pobýval a nechal se zde inspirovat k napsání hudebních děl. Výlet se mi líbil. Byl zajímavý a vyšlo nám na něj hezké počasí. M. Mázdra 5. ročník

Školní projekt "Jak se žilo ve středověku" - 18. 3. 2022

Víte, co je středověk? My to od pátku 18. března dobře víme. Vypravili jsme se totiž ten den do Rožmitálu pod Třemšínem a tam navštívili Podbrdské muzeum, kde jsme se to dozvěděli. Prohlédli jsme si tam různé vystavené věci, středověké erby a mohli se převléknout do kostýmů rytířů, princezen, ale i třeba kata. Na výstavě byly také meče, se kterými si rytíři, tedy my, zabojovali. Naučili jsme se také středověký tanec. Tancovali všichni i učitelé. Z muzea jsme vyrazili do rožmitálského zámku. Byl zajímavý tím, že ho dříve chránili okolní rybníky. Ve vnitřních místnostech zámku byla docela zima. Vystoupili jsme i na zámeckou věž. Den byl moc hezký a zajímavý.                     M. Mázdra 5. ročník

Doplňující informace k zápisu dětí do 1. třídy

Vystoupení žáků na tochovickém masopustu - 12. února 2022

V sobotu 12. února jsme vystupovali na obecním masopustu. Já tam byla za bábu. Při vystoupení jsem byla hodně nervózní. Před námi měla své pásmo školka. Jejich vystoupení se mi moc líbilo. To naše bylo o masopustu. Venku v průvodu se pak děti mohly vozit ve voze, který táhli koně a dokonce se na nich mohly i povozit. Jako památku na den, jsem si koupila fialový krystal.                         A. Brychtová 5. ročník

Projekt "Slavíme masopust" - 11. 2. 2022

V pátek jsme měli ve škole projektový den „Slavíme masopust“. Na začátku jsme byli v tělocvičně a tam nás paní učitelka Citerbartová seznámila s tím, co budeme dělat. Taky jsme se rozlosovali do týmů. Já jsem byl kapitán „Sov“. Patřil k nám také Ondra Klement, Marek Zvěřina, Matěj Melichar a Terezka Šimůnková. Pracovali jsme ve třídě s paní učitelkou Citerbartovou. Vyráběli jsme tam šimly a vymýšleli masopustní básničky. Pak jsme šli zpátky do tělocvičny a tam plnili různé sportovní hry a lehké kvízy. Nakonec celého dne jsme zazpívali písničku, kterou jsme se naučili na začátku projektového dne. Náš tým v celkovém pořadí obsadil 4. místo, ale den jsem si opravdu moc užil.        P. Novák 5. ročník

Návštěvní den v základní škole

Zápis žáků do 1. ročníku

Informace ke konání školy v přírodě

Školní projekt "Modrý den" - 19. 1. 2022

Ve středu 19. ledna se konal ve škole projektový den „Modrý den“. Přišli jsme do školy oblečeni v modrém. Já jsem měl na sobě 9 kousků modrého oblečení. V tělocvičně jsme byli rozděleni do šesti družstev. Tentokrát kapitány dělaly děti z 3. třídy. Já jsem byl ve 4. družstvu s kapitánem Rosťou. Ve třídě jsme malovali a lepili královnu Zimu. Vymýšleli báseň se 4 slovy o modré barvě. Na papír jsme měli namalovat co nejvíce zvířat a pohádkových bytostí od modré barvy. Nakonec jsme v tělocvičně četli svou vymyšlenou básničku a popisovali královnu Zimu. Ten den byl dobrý.                                                                                                                                                           M. Mázdra 5. ročník

Rozsvícení vánočního stromu v Horčápsku 27. 11. 2021

27. listopadu jsme zpívali koledy v Horčápsku při rozsvěcování vánočního stromu. Zazpívali jsme mnoho koled, při kterých nás pan ředitel doprovázel na harmoniku. Vystřídali nás pak dva houslisté, kteří zahráli další vánoční koledy a písně. Všichni si s nimi mohli zazpívat. Nakonec hrál mladý saxofonista. Místní občané nachystali malé občerstvení. Sešlo se tam mnoho lidí, kteří si užili vánoční atmosféru. Moc se mi to líbilo.                                                                                                                   B. Zárubová 5. ročník

Školní projekt "Pekelná škola" - 3. 12. 2021

V pátek 3. prosince se v naší škole konal projekt „Pekelná škola“. Kdo chtěl, mohl přijít převlečený za čerta nebo anděla. Nejdřív jsme šli do tělocvičny, kde byli vybráni z dětí čtyři lucifeři. Jedním z nich jsem byl i já. Každý lucifer měl svou skupinu a ty plnily různé úkoly a soutěže. Například čertovskou honičku, hádanky, lepení čertovského ocasu, házení papírových koulí přes lano. Poté jsme se přesunuli do třídy, kde jsme koukali na „Českou mši vánoční“ od Jakuba Jana Ryby a vyráběli vánoční přání. Nakonec jsme šli zpět do tělocvičny, kde jsme si vyslechli od čertice Anabel a anděla své hříchy nebo dobré skutky a dostali jsme nadílku. Každý měl také říct básničku, nebo zazpívat písničku. Já jsem zpíval. Den se moc vydařil.                                                                                                                                                                         M. Mázdra 5. ročník

Oslava posvícení - 13. listopadu 2021

Na oslavě posvícení, která proběhla 13. listopadu v kulturním domě, se uskutečnilo vystoupení dětí z MŠ, žáků ze základní školy a hudebního spolku Plzeňský MLS. My jsme na něj trénovali od září. Program začal tím, že se hlavní postavy Anďa s Bárou baví o tom, jako zvyky se dodržují o posvícení a my jsme si přitom zatancovali staročeské tance za doprovodu pana ředitele hrou na harmoniku. Myslím, že se nám celé vystoupení povedlo, protože jsme sklidili velký potlesk.             P. Novák 5. ročník

Projektový den "Jak se chováme v situacích ohrožení života" - 26. října 2021

V úterý 26. října jsme ve škole měli další projektový den s názvem „Jak se chovat v ohrožení života“. Já jsem byl kapitán 6. Družstva a v mém týmu byli Natálka, Ondra a Honzík. Začali jsme v družině, kde jsme psali test a potom vyráběli semafor z perníku a lentilek. Na druhém stanovišti jsme se učili, jak pomoci lidem zastavit krvácení. Třetí stanoviště bylo u pana ředitele, kde jsme se koukali na krátká videa a cvičili nástup při evakuaci školy. Čtvrté stanoviště bylo v tělocvičně a tam jsme se učili o směrové růžici a našem okolí. Potom jsme šli ven a tam zkoušeli vyrobit směrové růžice z přírodnin. Po podzimních prázdninách bylo vyhodnocení a naše družstvo se umístilo na krásném 2. místě. Tento projektový den byl poučný a bavil mě.                  P: Novák 5. ročník

Ředitelské volno - 15. a 16. listopadu 2021

Výlet do Prahy 2. listopadu - návštěva Planetária

V úterý 2. listopadu jsme jeli na výlet do Planetária v Praze. Toto Planetárium patří k největším na svět. Po příchodu jsme si prohlíželi různé kosmické exponáty jako například sondy nebo skafandr, model kosmického raketoplánu, do kterého jsme mohli vstoupit a prohlédnout si jeho interiér. Potom jsme šli do hlavního sálu Cosmorama, kde jsme se posadili do křesel a pán, který nás provázel pořadem, se nás ptal na různé otázky o vesmíru, ale i oněm povídal. Poté jsme se dívali na zajímavý a poučný film o hvězdách, který byl promítán směrem nahoru na kopuli, která se nad sálem klene do výšky 15 metrů. Nakonec jsme si mohli koupit suvenýry. Výlet se mi moc líbil, protože všechno bylo moc zajímavé.                        M. Mázdra 5. ročník

Projekt "Jak se chováme v situacích ohrožení života" - 26. října 2021

Projektový den "Podzimní den se skřítkem Bukvičkou" 27. září 2021

27. září jsme měli ve škole další projektový den. Tentokrát se jmenoval „Podzimní den se skřítkem Bukvičkou“. Projekt začal v tělocvičně. Tam nám učitelé řekli nějaké informace a mohlo se jít na to. Šli jsme kolem pily na řezání dříví, až jsme došli na statek, kde všechno začalo. Nejprve jsme opékali buřty na ohništi a potom tvořili mandaly z přírodnin. Rozdělili jsme se na týmy. Moje družstvo bylo šesté a skládalo se z Aničky, Jeníka a Nelinky. Plnili jsme celkem sedm úkolů. Cestou zpátky jsme sbírali odpadky. Já nasbíral skoro plný pytel. Dostali jsme za to ještě plusové body. Naše družstvo skončilo v celkovém bodování na krásném třetím místě. Celý den se mi moc líbil a měl jsem hezký pocit z toho, že jsem zároveň udělal něco dobrého pro naši krásnou přírodu.                                                       P. Novák 5. ročník

Výlet do Písku 16. října 2021 pro rodiče a děti

V sobotu 16. října se konal výlet do Písku. Zúčastnili se ho žáci naší školy a jejich rodiče. V osm hodin ráno jsme se sešli v Březnici na nádraží, nastoupili do vlaku a jeli asi tři čtvrtě hodiny do Písku. Když jsme tam vystoupili, byla všude mlha, která se ale později rozptýlila. Vydali jsme se k horolezeckému centru, kde byly různé horolezecké stěny. Převlékli jsme se, vzali si speciální boty a zkoušeli jsme lézt. Byli jsme tam asi dvě hodiny. Potom jsme se vydali na cestu po Písku s Albi tužkou. Pohybovali jsme se ve městě po trase a hledali místní zajímavosti. Nakonec jsme došli do restaurace, kde jsme si dali k jídlu pizzu. Ještě jsme se vypravila s holkama na písecké náměstí a pak se vydali na vlak na nádraží. Domů jsme dorazili v osm hodin. Celý den se mi strašně moc líbil.                 A. Brychtová 5. ročník

Sběr žaludů a kaštanů - říjen 2021

Drakiáda - 4. října 2021

co všechno se dá ….. :o) | Výuka chemie, fyziky a matematiky

V pondělí 4. října se konala „Drakiáda“. Skoro každé dítě si do školy přineslo svého draka. Odpoledne po obědě jsme vyrazili na louku, kde jsme začali draky pouštět. Měli jsme ale problém, moc nefoukal vítr, takže jsme museli s draky hodně běhat, abychom je dostali do vzduchu. Mému drakovi se zpočátku vůbec nechtělo vzlétnout, ale nakonec jsem ho dostala nahoru. Pak jsme se se Samem střídali v pouštění a běhali do kopce a z kopce. Drak nám ale stejně vždycky spadnul na zem. Nejlépe drak létal Erikovi. Drakiádu jsem si užila.                      B. Zárubová 5. ročník