Projektový den "Umíme hospodařit s penězi" - 26. 4. 2019

Nejdříve jsme se rozdělili do družstev podle vybraných bankovek 100, 200, 500, 1000 a 2000,- Kč. Já jsem měl bankovku 100 Kč. Byl jsem v družstvu se Silvou, Matyášem, Laurou a Davidem. Šli jsme do tělocvičny a tam jsme dělali různé soutěže. Také jsme nakupovali a odhadovali cenu nákupu. Za úkol jsme měli přiřazovat mince a bankovky cizích měn k státům a poskládat stokorunovou bankovku jako puzzle. Na závěr projektového dne jsme šli hledat poklad. Trochu jsme bloudili, ale nakonec jsme poklad našli. Naše družstvo skončilo na 4. místě.                         Vítězslav Šum 4. ročník

Dopravní výchova - 3. 4. 2019

Ve středu 3. dubna jsme ve škole přivítali paní z dopravního hřiště v Příbrami. Vyprávěla nám o značkách a pouštěla nám spoustu naučných filmů a také jsme od ní dostali domácí úkol. Den se mi líbil.                    

S. Štohanzlová 3. ročník

Velikonoční výtvarná soutěž "Velikonoční vajíčko" - 17. 4. 2019

Od 5. dubna do 15. dubna se konala soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. Já jsem vybral soutěžní práce Elišky K., Anežky a Matěje. Soutěže jsem se také zúčastnil a nakonec jsme skončili s Eliškou na 1. místě. Za první místo jsme dostali čokoládové vajíčko. Soutěž se vydařila, i když se letos zúčastnilo mnohem méně soutěžních vajíček než loni.                        T. Lukášek 5. ročník

Ukliďme si Česko a naši vesnici - 5. 4. 2019

V pátek 5. dubna jsme se zapojili do akce „Ukliďme si Česko“. První až třetí třída uklízela pod školou směrem k nádraží. Nejvíc jsme našli plastů a plechovek. Dohromady celá škola nasbírala 16 pytlů odpadu. Myslím, že je teď naše obec na chvíli zase čistá.                        D. Buzický 3. ročník

Noc s Andersenem - 29. 3. 2019

29. března se v naší škole konala „Noc s Andersenem“. Mně se na tom moc líbilo, jak jsme volali pana Andersena. Napínalo mě, kdo bude pan Andersen, protože žil před 200 lety.

                                                                A. Kravarčíková 3. ročník

Masopustní vystoupení v ZŠ ve Hvožďanech a ukázky výcviku služevbích psů ve Volenicích- 22. 3. 2019

V pátek 22. března jsme vystupovali v kulturním domě ve Hvožďanech. Vystupovali jsme tam pro děti ze ZŠ a MŠ Hvožďany. Potom jsme měli naplánovanou ukázku výcviku služebních psů. Do jedné z ukázek se zapojil i pan ředitel. Vzal si míček a psovi se schoval. Belgický ovčák ho však našel. Ve Volenicích mají také psí hotel. Na konci nás pozval, abychom přišli s rodiči na celorepublikovou akci, kterou zde pořádají 4. května.                   T. Lukášek 5. ročník

Prohlídka zámku v Mníšku a vystoupení pro seniory na Dobříši - 19. 3. 2019

V úterý jsme vystupovali na Dobříši s naším masopustním vystoupením. Při návratu jsme se zastavili na zámku v Mníšku. Paní průvodkyně se převlékla za princeznu a druhá průvodkyně za Elzu z ledového království. V zámku jsme hledali Elzina kamaráda Olafa. Zámek se mi líbil.       O. Knížek 4. ročník

Prohlídka Hornického muzea v Příbrami a vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále p. Třemšínem - 6. 3. 2019

Ve středu 6. března jsme po vystoupení v Rožmitále pod Třemšínem jeli do Hornického muzea v Příbrami. Tam jsme se na prohlídku rozdělili do dvou skupin. Naše třída šla nejdříve s paní průvodkyní k parnímu těžnímu stroji. Pak jsme se svezli důlním vláčkem v podzemí a viděli také permoníky.        K. Šimůnková 3. ročník

Vystoupení v Domově seniorů v Sedlčanech a beseda v milínské knihovně - 5. 3. 2019

5. března v úterý jeli všichni žáci z naší školy do Sedlčan. V domově seniorů jsme hráli masopustní veselici „Sešli jsme se na masopustu“. Když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že pódium, na kterém máme vystupovat, je malé. Poradili jsme si s tím. Moc nás za náš výkon chválili. Dostali jsme odměnu a dokonce jsme zjistili, že to prý bylo jedno z nejhezčích vystoupení, které tam kdy viděli. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na besedě v milínské knihovně. Tam se mi to také moc líbilo. Prostě se mi líbil celý den.                        S. Štohanzlová 3. ročník

Tochovický masopust - 23. 2. 2019

V sobotu 23. února jsme v Tochovicích slavili masopust. Celý měsíc jsme na něj ve škole nacvičovali vystoupení. Hráli jsme masopustní veselici. V kulturním domě jsme předvedli spoustu tanečků a zazpívali hodně písniček. Moc se nám to povedlo a všichni nám za vystoupení hodně tleskali.           K. Šimůnková 3. ročník

Projektový den "Šiju boty do roboty, aneb Co ještě nevím o masopustu" - 22. 2. 2019

V pátek 22. února se v naší škole konal projektový den “Šiju boty do roboty, aneb co ještě nevím o masopustu“. Malovali jsme při něm botu, pekli „boží milosti“, šili chňapku do kuchyně a zatloukali podkovu. Na konci celého projektu jsme měli v tělocvičně karneval. Děti byly převlečeny za doktory, kuchaře, kováře, uklízečky a jiná povolání. Celý projekt se mi líbil.           S. Štohanzlová 3. ročník

Návštěvní odpoledne pro rodiče budoucích prvňáčků

Prohlídka zámku na Dobříši - 8. 1. 2019

Žákovské vystoupení v Domově seniorů na Dobříši - 8. 1. 2019

Školní vánoční besídka - 17. 12. 2018

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem - 11. 12. 2018

Vystoupení žáků u obecního adventního stromu - 8. 12. 2018

Projektový den "Pekelná škola" - 5. 12. 2018

Školní projekt "Co dělat v situaci ohrožení života" - 8. 11. 2018

Školní projekt "Jak vzniklo Československo" - 26. 10. 2018