Školní výlet do ZOO v Plzni 24. 6. 2019

V pondělí 24. června jsme brzy ráno vyjeli do ZOO v Plzni. Měli tam hodně zajímavých ptáků, plazů a savců. Podívali jsme se i do Dino parku. Tam stáli, velcí umělí dinosauři, kteří se i hýbali. Podívali jsme se také na 3D film o nich. Pak jsme šli na farmu, kde chovali všechna domácí zvířata. V sudu tam byli i čínští kapři. V ZOO jsme také nakrmili velbloudy.                                                      D. Buzický 3. ročník

"Škola naruby" - školní besídka 20. 6. 2019

20. června ve čtvrtek se v naší škole konala besídka. Přišlo na ni hodně rodičů a dětí. Vystupovali jsme i pro školku. Děti ze školky nás pozorně sledovaly a bylo vidět, že se jim naše vystoupení „Škola naruby“ líbilo. Od rodičů jsme také sklidili velký a dlouhý potlesk. Po besídce jsme jeli na zmrzlinu a tam se sešla skoro celá škola.   E. Macašová 3. ročník

Projekt "Hasiči ve školní družině" 18. 6. 2019

V úterý 18. června k nám do školy přijeli hasiči ze Zbiroha. Nejdříve nám v družině povídali o tom, jak se oblékají na požáry a na povodně. Potom jsme s nimi šli ven a závodili ve dvojicích o to, kdo si dříve oblékne hasičskou výstroj. Všechny věci byly velmi těžké. Já si myslím, že byly těžší než já. Celé to odpoledne bylo fajn.                 S. Štohanzlová 3. ročník

Výuka dopravních předpisů na dopravním hřišti v Příbrami 18. 6. 2019

Dne 18. června jsme jeli na dopravní hřiště v Příbrami. Nejdříve jsme si zopakovali dopravní značky. Potom jsme šli jezdit na kolech, ale podle předpisů. Za porušení jsme museli udělat 10 dřepů. Já je porušil jednou. Pak šli čtvrťáci a páťáci psát test s 20 otázkami. Udělal jsem jen dvě chyby, a proto jsem dostal průkaz cyklisty. Na závěr jsme měli soutěž o nejlepšího řidiče na kole.     Karel Macháček 5. ročník

Školní dětský den 4. 6. 2019

V úterý 4. června se konala v naší škole akce „Den dětí“. Byli jsme rozděleni do skupin a plnili různé soutěže na hřišti. Například překážková dráha, přetahovaná a další. V deset hodin jsme jeli do Březnice do kina na pohádku „Čertí brko“. Moc se mi ten den líbil.                H. Hrubá 3. ročník

Den seniorů a dětí v Sedlčanech 30. 5. 2019

U školy jsme všichni nastoupili do starodávného autobusu, který nás odvezl do Sedlčan Domova seniorů. To byla jízda. Vystoupili jsme a šli k řetízáku a stánku s dobrotami. Pak jsme se mohli svézt na koníkovi a nechat si namalovat obrázek na obličej. Na dalších stanovištích jsme plnili různé úkoly. Po dobrém obědě jsme mohli jít na cokoliv. Autobus nás odvezl zpátky ke škole. Byl to krásný den.   Vítězslav Šum 4. ročník

Dopravní a recitační soutěž - okresní kola

V květnu se vybraní žáci naší školy zúčastnili dvou okresních soutěží. První byla cyklistická a konala se v Příbrami 21. května. Naši školu na ni reprezentoval Ondra Knížek, Míra Štohanzl, Eliška Kravarčíková a Lea Funfálková. Všichni prokázali, že se na dopravním kroužku za celý školní rok naučili dobře dopravní předpisy, zvládli základy zdravovědy a techniku jízdy na kole. Obsadili krásné třetí místo.

Druhá soutěž byla recitační. Konala se 27. května v Památníku Karla Čapka ve Strži. Všichni žáci, Matyáš Mázdra, Eliška Kravrčíková a Lea Funfálková, se snažili z plných sil uspět v náročné konkurenci. Nejlépe se to podařilo Lee, která ve své kategorii získala druhé místo. Děkuji jim za skvělou reprezentaci školy.   J. Sladovník

Pobyt žáků ve škole v přírodě - Nové Hutě na Šumavě - 29. 4. - 4. 5. 2019

  Od 29. dubna do 4. května se konal pobyt žáků ve škole v přírodě v Nových Hutích na Šumavě. Týden zde strávený byl vydařený, i když se oproti předchozímu období citelně ochladilo. Během akce se podařilo uskutečnit všechny naplánované aktivity. Pouze první den po příjezdu déšť a chladno plán práce trochu narušilo, ale další dny jsme si už nemohli na nepřízeň počasí stěžovat. Žáci poznalí přírodní a kulturní zajímavosti této časti Šumavy.    J. Sladovník

Projektový den "Umíme hospodařit s penězi" - 26. 4. 2019

Nejdříve jsme se rozdělili do družstev podle vybraných bankovek 100, 200, 500, 1000 a 2000,- Kč. Já jsem měl bankovku 100 Kč. Byl jsem v družstvu se Silvou, Matyášem, Laurou a Davidem. Šli jsme do tělocvičny a tam jsme dělali různé soutěže. Také jsme nakupovali a odhadovali cenu nákupu. Za úkol jsme měli přiřazovat mince a bankovky cizích měn k státům a poskládat stokorunovou bankovku jako puzzle. Na závěr projektového dne jsme šli hledat poklad. Trochu jsme bloudili, ale nakonec jsme poklad našli. Naše družstvo skončilo na 4. místě.                         Vítězslav Šum 4. ročník

Dopravní výchova - 3. 4. 2019

Ve středu 3. dubna jsme ve škole přivítali paní z dopravního hřiště v Příbrami. Vyprávěla nám o značkách a pouštěla nám spoustu naučných filmů a také jsme od ní dostali domácí úkol. Den se mi líbil.                    

S. Štohanzlová 3. ročník

Velikonoční výtvarná soutěž "Velikonoční vajíčko" - 17. 4. 2019

Od 5. dubna do 15. dubna se konala soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. Já jsem vybral soutěžní práce Elišky K., Anežky a Matěje. Soutěže jsem se také zúčastnil a nakonec jsme skončili s Eliškou na 1. místě. Za první místo jsme dostali čokoládové vajíčko. Soutěž se vydařila, i když se letos zúčastnilo mnohem méně soutěžních vajíček než loni.                        T. Lukášek 5. ročník

Ukliďme si Česko a naši vesnici - 5. 4. 2019

V pátek 5. dubna jsme se zapojili do akce „Ukliďme si Česko“. První až třetí třída uklízela pod školou směrem k nádraží. Nejvíc jsme našli plastů a plechovek. Dohromady celá škola nasbírala 16 pytlů odpadu. Myslím, že je teď naše obec na chvíli zase čistá.                        D. Buzický 3. ročník

Noc s Andersenem - 29. 3. 2019

29. března se v naší škole konala „Noc s Andersenem“. Mně se na tom moc líbilo, jak jsme volali pana Andersena. Napínalo mě, kdo bude pan Andersen, protože žil před 200 lety.

                                                                A. Kravarčíková 3. ročník

Masopustní vystoupení v ZŠ ve Hvožďanech a ukázky výcviku služevbích psů ve Volenicích- 22. 3. 2019

V pátek 22. března jsme vystupovali v kulturním domě ve Hvožďanech. Vystupovali jsme tam pro děti ze ZŠ a MŠ Hvožďany. Potom jsme měli naplánovanou ukázku výcviku služebních psů. Do jedné z ukázek se zapojil i pan ředitel. Vzal si míček a psovi se schoval. Belgický ovčák ho však našel. Ve Volenicích mají také psí hotel. Na konci nás pozval, abychom přišli s rodiči na celorepublikovou akci, kterou zde pořádají 4. května.                   T. Lukášek 5. ročník

Prohlídka zámku v Mníšku a vystoupení pro seniory na Dobříši - 19. 3. 2019

V úterý jsme vystupovali na Dobříši s naším masopustním vystoupením. Při návratu jsme se zastavili na zámku v Mníšku. Paní průvodkyně se převlékla za princeznu a druhá průvodkyně za Elzu z ledového království. V zámku jsme hledali Elzina kamaráda Olafa. Zámek se mi líbil.       O. Knížek 4. ročník

Prohlídka Hornického muzea v Příbrami a vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále p. Třemšínem - 6. 3. 2019

Ve středu 6. března jsme po vystoupení v Rožmitále pod Třemšínem jeli do Hornického muzea v Příbrami. Tam jsme se na prohlídku rozdělili do dvou skupin. Naše třída šla nejdříve s paní průvodkyní k parnímu těžnímu stroji. Pak jsme se svezli důlním vláčkem v podzemí a viděli také permoníky.        K. Šimůnková 3. ročník

Vystoupení v Domově seniorů v Sedlčanech a beseda v milínské knihovně - 5. 3. 2019

5. března v úterý jeli všichni žáci z naší školy do Sedlčan. V domově seniorů jsme hráli masopustní veselici „Sešli jsme se na masopustu“. Když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že pódium, na kterém máme vystupovat, je malé. Poradili jsme si s tím. Moc nás za náš výkon chválili. Dostali jsme odměnu a dokonce jsme zjistili, že to prý bylo jedno z nejhezčích vystoupení, které tam kdy viděli. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na besedě v milínské knihovně. Tam se mi to také moc líbilo. Prostě se mi líbil celý den.                        S. Štohanzlová 3. ročník

Tochovický masopust - 23. 2. 2019

V sobotu 23. února jsme v Tochovicích slavili masopust. Celý měsíc jsme na něj ve škole nacvičovali vystoupení. Hráli jsme masopustní veselici. V kulturním domě jsme předvedli spoustu tanečků a zazpívali hodně písniček. Moc se nám to povedlo a všichni nám za vystoupení hodně tleskali.           K. Šimůnková 3. ročník

Projektový den "Šiju boty do roboty, aneb Co ještě nevím o masopustu" - 22. 2. 2019

V pátek 22. února se v naší škole konal projektový den “Šiju boty do roboty, aneb co ještě nevím o masopustu“. Malovali jsme při něm botu, pekli „boží milosti“, šili chňapku do kuchyně a zatloukali podkovu. Na konci celého projektu jsme měli v tělocvičně karneval. Děti byly převlečeny za doktory, kuchaře, kováře, uklízečky a jiná povolání. Celý projekt se mi líbil.           S. Štohanzlová 3. ročník

Návštěvní odpoledne pro rodiče budoucích prvňáčků