Projektový den v Hornickém muzeu v Příbrami 10. května 2022

V úterý 10. května jsme se školou jeli na výlet do Hornického muzea v Příbrami. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Jednu tvořili žáci 1. a 2. ročníku a my starší patřili do druhé. Mladší děti se věnovaly hračkám, s kterými si hrály děti v dávných dobách a my jsme se stali archeology. Paní archeoložka nám nejdřív pověděla, co to vůbec archeologie je, dala nám prohlédnout vykopané věci a my podle nich určovali, komu asi patřily. Naše skupina uhodla, že se jedná o vojáka. Pak jsme šli ke krabicím, ve kterých byla hlína a pod ní jsme štětcem nacházeli úlomky váz, kosti a mince. Po tomhle zaměstnání jsme se přesunuli k důlnímu vláčku, který nás zavezl do bývalého dolu na stříbro. Jmenoval se Anna. Přes něj jsme došli k dolu Prokop, který je asi 1 100 m hluboký. Bohužel je téměř celý zaplavený vodou, která se v hloubce 72 m odčerpává. Šli jsme se také podívat do strojovny a tam nám pan průvodce ukázal výtah tažený parním strojem. Všechno se mi tam líbilo.    L. Handl 5. ročník

Čarodějný den 29. dubna 2022

V pátek 29. dubna jsme měli ve škole čarodějný den. Každý měl přijít v čarodějné masce. Ráno jsme si vylosovali svoje týmy. Já v něm měla Péťu, Verču, Ríšu a Matěje Helmicha. Nejdříve jsme se přesunuli do třídy. S námi tam šla i čarodějnice Anabel. Měli jsme celkem 3 úkoly. První zněl vyrobit svůj papírový klobouk. Ve druhém jsme měli napsat svoji čarodějnickou abecedu tak, aby byla za písmeny z abecedy slova spojená s čarodějnicí. Posledním úkolem bylo vypracování pracovního listu. Pak následovala svačina a po ní jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme hráli spoustu her. Nejvíc se mi líbila hra podlézání a přeskakování provazu. Po všech hrách jsme měli za úkol složit zaklínadlo. To naše znělo „Enyky, benyky, čáry máry, z kotle už stoupají páry“. Když jsme přečetli zaklínadla, tak jsme se dozvěděli vyhodnocení dne. Náš tým skončil na 2. místě a za to jsem ráda! Celé dopoledne jsme zakončili obědem. Den se vydařil a dost jsem se vyřádila!!                     B. Zárubová 5. ročník

Prohlídka Skanzenu ve Vysokém Chlumci - 26. dubna 2022

25. dubna jsme jeli na výlet do Vysokého Chlumce, kde je skanzen. Ráno už na nás čekal autobus před školou. Po příjezdu do skanzenu jsme se nejdříve najedli a pak si šli prohlédnout ty staré budovy. Byla to fakt nádhera vidět, jak se dříve žilo. Sami jsme si prohlédli polovinu skanzenu, ale pak za námi přišla paní průvodkyně. Nejdříve jsme si povídali o tom, jak se žilo dříve, a pak jsme se šli podívat na starou pilu, kterou dříve používali. Moc se mi líbilo, že byla zachovalá. Mohli jsme si tam i vyzkoušet uříznout polínko. Nebyla to vůbec sranda. Podívali jsme se i do mlynářského domku a paní průvodkyně nám ukázala, jak se dříve mlelo obilí. Nakonec jsme si prošli ještě pár domků. V tom posledním nás paní průvodkyně upozornila na to, abychom dávali dobrý pozor, co bude říkat, protože si z výkladu napíšeme ve skupinách kvíz. Ani jsem nečekal, že naše skupina kvíz napíše jako první. Den byl úžasný, moc se mi líbil a zase nám přálo počasí!!                                     B. Zárubová 5. ročník

Výlet do Sedlčan a na farmu Čapí hnízdo - 13. dubna 2022

Školní výlet 13. dubna začal naší zastávkou v Sedlčanech v domově seniorů, kde jsme hráli masopustní představení a snažili se jím potěšit seniory. Po představení jsme jim také rozdali květiny, které jsme ve škole vyrobili. Za odměnu jsme dostali pytlíčky s velikonoční koledou. Druhá část výletu se konala na farmě „Čapí hnízdo“. Nejdříve jsme se tam rozdělili do dvou skupin. První tvořili žáci 1. a 2. ročníku. Ta se vydala nejdříve na prohlídku farmy a my starší se vydováděli na velké lanové dráze. Pak jsme se vystřídali s první skupinou a šli se podívat do záchranné stanice, kde nás provázela paní průvodkyně. Nejvíc se mi tam líbila vydra, která bohužel přišla o přední nohu. Šli jsme i do místní farmy, kde jsme si prohlédli různá zvířata jako třeba koně, krávy, lamy, kozy a také surikaty. Po prohlídce jsme si mohli koupit suvenýry. Den se mi moc líbil a děkuji učitelům, že se mohl pořádat.             L. Handl 5. ročník

Velikonoce v naší škole

Od 4. dubna jsme se v naší škole začali připravovat na Velikonoce. Celý týden jsme mohli nosit do školy výrobky spojené s Velikonocemi. Přineslo se docela dost hezkých výrobků vyrobených z vajíček nebo ze dřeva a jiného materiálu. Já jsem bohužel nepřinesl žádný, což mě hrozně mrzí. 12. dubna bude vyhlášení nejlepších prací. Proběhne vždy tak, každý z nás dostane lístek papíru, na který napíše výrobek, který se mu nejvíce líbil. Podle počtu přidělených bodů se pak určí pořadí. Už se těším, jak všechny výrobky uvidím pohromadě.

Ve škole se také konalo velikonoční tvoření, při kterém se vyrobilo hodně hezkých výrobků. Některé dekorace jsme vyráběli i doma nebo při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Paní učitelky je pak prodávaly na návsi na jarmarku. Ty neprodané jsme si mohli ještě koupit ve škole. Už se těším na velikonoční svátky a pomlázku.                                   P. Novák 5. ročník

Zápis cizinců do 1. třídy školního roku 2022-2023

Ukliďme Česko - 8. dubna 2022

8. dubna se měl konat projekt „Ukliďme Česko“, ale kvůli předpovědi špatného počasí na tento den, jsme ho museli přeložit na středu 6. dubna. Ráno jsme se sešli v 1. třídě, kde jsme si vyprávěli jak správně třídit odpad. Také jsme i o tom pustili krátký film. Pak jsme se rozdělili do tří skupin. První dvě, které tvořili žáci 1. až 3. ročníku, se vypravily sbírat odpadky po vsi a my čtvrťáci a páťáci jsme se pustili do uklízení školního pozemku. Uklidili jsme ho skoro celý a na to jsem pyšná. Vypadal pak moc pěkně. Den se mi líbil, protože nám na něj zase vyšlo krásné počasí.             B. Zárubová 5. ročník

Školní projekt "Po stopách Antonína Dvořáka" - 25. 3. 2022

V pátek 25. března jsme jeli autobusem na výukový program do Vysoké u Příbrami, kde se nachází Památník Antonína Dvořáka, hudebního skladatel, který složil operu Rusalka. Navštívili jsme zámeček, kde byla koncertní síň a knihovna, kostýmy hlavních postav z opery Rusalka. Procházeli jsme také rozsáhlým parkem, kde jsme viděli Rusalčino jezírko. Za vesnicí stojí Dvořákova vila Rusalka. Všude byla nádherná krajina. V těchto místech Antonín Dvořák dlouhou dobu pobýval a nechal se zde inspirovat k napsání hudebních děl. Výlet se mi líbil. Byl zajímavý a vyšlo nám na něj hezké počasí. M. Mázdra 5. ročník

Školní projekt "Jak se žilo ve středověku" - 18. 3. 2022

Víte, co je středověk? My to od pátku 18. března dobře víme. Vypravili jsme se totiž ten den do Rožmitálu pod Třemšínem a tam navštívili Podbrdské muzeum, kde jsme se to dozvěděli. Prohlédli jsme si tam různé vystavené věci, středověké erby a mohli se převléknout do kostýmů rytířů, princezen, ale i třeba kata. Na výstavě byly také meče, se kterými si rytíři, tedy my, zabojovali. Naučili jsme se také středověký tanec. Tancovali všichni i učitelé. Z muzea jsme vyrazili do rožmitálského zámku. Byl zajímavý tím, že ho dříve chránili okolní rybníky. Ve vnitřních místnostech zámku byla docela zima. Vystoupili jsme i na zámeckou věž. Den byl moc hezký a zajímavý.                     M. Mázdra 5. ročník

Doplňující informace k zápisu dětí do 1. třídy

Vystoupení žáků na tochovickém masopustu - 12. února 2022

V sobotu 12. února jsme vystupovali na obecním masopustu. Já tam byla za bábu. Při vystoupení jsem byla hodně nervózní. Před námi měla své pásmo školka. Jejich vystoupení se mi moc líbilo. To naše bylo o masopustu. Venku v průvodu se pak děti mohly vozit ve voze, který táhli koně a dokonce se na nich mohly i povozit. Jako památku na den, jsem si koupila fialový krystal.                         A. Brychtová 5. ročník

Projekt "Slavíme masopust" - 11. 2. 2022

V pátek jsme měli ve škole projektový den „Slavíme masopust“. Na začátku jsme byli v tělocvičně a tam nás paní učitelka Citerbartová seznámila s tím, co budeme dělat. Taky jsme se rozlosovali do týmů. Já jsem byl kapitán „Sov“. Patřil k nám také Ondra Klement, Marek Zvěřina, Matěj Melichar a Terezka Šimůnková. Pracovali jsme ve třídě s paní učitelkou Citerbartovou. Vyráběli jsme tam šimly a vymýšleli masopustní básničky. Pak jsme šli zpátky do tělocvičny a tam plnili různé sportovní hry a lehké kvízy. Nakonec celého dne jsme zazpívali písničku, kterou jsme se naučili na začátku projektového dne. Náš tým v celkovém pořadí obsadil 4. místo, ale den jsem si opravdu moc užil.        P. Novák 5. ročník

Návštěvní den v základní škole

Zápis žáků do 1. ročníku

Informace ke konání školy v přírodě

Školní projekt "Modrý den" - 19. 1. 2022

Ve středu 19. ledna se konal ve škole projektový den „Modrý den“. Přišli jsme do školy oblečeni v modrém. Já jsem měl na sobě 9 kousků modrého oblečení. V tělocvičně jsme byli rozděleni do šesti družstev. Tentokrát kapitány dělaly děti z 3. třídy. Já jsem byl ve 4. družstvu s kapitánem Rosťou. Ve třídě jsme malovali a lepili královnu Zimu. Vymýšleli báseň se 4 slovy o modré barvě. Na papír jsme měli namalovat co nejvíce zvířat a pohádkových bytostí od modré barvy. Nakonec jsme v tělocvičně četli svou vymyšlenou básničku a popisovali královnu Zimu. Ten den byl dobrý.                                                                                                                                                           M. Mázdra 5. ročník

Rozsvícení vánočního stromu v Horčápsku 27. 11. 2021

27. listopadu jsme zpívali koledy v Horčápsku při rozsvěcování vánočního stromu. Zazpívali jsme mnoho koled, při kterých nás pan ředitel doprovázel na harmoniku. Vystřídali nás pak dva houslisté, kteří zahráli další vánoční koledy a písně. Všichni si s nimi mohli zazpívat. Nakonec hrál mladý saxofonista. Místní občané nachystali malé občerstvení. Sešlo se tam mnoho lidí, kteří si užili vánoční atmosféru. Moc se mi to líbilo.                                                                                                                   B. Zárubová 5. ročník

Školní projekt "Pekelná škola" - 3. 12. 2021

V pátek 3. prosince se v naší škole konal projekt „Pekelná škola“. Kdo chtěl, mohl přijít převlečený za čerta nebo anděla. Nejdřív jsme šli do tělocvičny, kde byli vybráni z dětí čtyři lucifeři. Jedním z nich jsem byl i já. Každý lucifer měl svou skupinu a ty plnily různé úkoly a soutěže. Například čertovskou honičku, hádanky, lepení čertovského ocasu, házení papírových koulí přes lano. Poté jsme se přesunuli do třídy, kde jsme koukali na „Českou mši vánoční“ od Jakuba Jana Ryby a vyráběli vánoční přání. Nakonec jsme šli zpět do tělocvičny, kde jsme si vyslechli od čertice Anabel a anděla své hříchy nebo dobré skutky a dostali jsme nadílku. Každý měl také říct básničku, nebo zazpívat písničku. Já jsem zpíval. Den se moc vydařil.                                                                                                                                                                         M. Mázdra 5. ročník

Oslava posvícení - 13. listopadu 2021

Na oslavě posvícení, která proběhla 13. listopadu v kulturním domě, se uskutečnilo vystoupení dětí z MŠ, žáků ze základní školy a hudebního spolku Plzeňský MLS. My jsme na něj trénovali od září. Program začal tím, že se hlavní postavy Anďa s Bárou baví o tom, jako zvyky se dodržují o posvícení a my jsme si přitom zatancovali staročeské tance za doprovodu pana ředitele hrou na harmoniku. Myslím, že se nám celé vystoupení povedlo, protože jsme sklidili velký potlesk.             P. Novák 5. ročník

Projektový den "Jak se chováme v situacích ohrožení života" - 26. října 2021

V úterý 26. října jsme ve škole měli další projektový den s názvem „Jak se chovat v ohrožení života“. Já jsem byl kapitán 6. Družstva a v mém týmu byli Natálka, Ondra a Honzík. Začali jsme v družině, kde jsme psali test a potom vyráběli semafor z perníku a lentilek. Na druhém stanovišti jsme se učili, jak pomoci lidem zastavit krvácení. Třetí stanoviště bylo u pana ředitele, kde jsme se koukali na krátká videa a cvičili nástup při evakuaci školy. Čtvrté stanoviště bylo v tělocvičně a tam jsme se učili o směrové růžici a našem okolí. Potom jsme šli ven a tam zkoušeli vyrobit směrové růžice z přírodnin. Po podzimních prázdninách bylo vyhodnocení a naše družstvo se umístilo na krásném 2. místě. Tento projektový den byl poučný a bavil mě.                  P: Novák 5. ročník