Výlet do Rožmitálu pod Tř. - 16. června 2021

16. června jsme vyrazili na výlet do Rožmitálu pod Třemšínem. Navštívili jsme tam Podbrdské muzeum a kostel ve Starém Rožmitále. V muzeu jsme si prohlédli výstavu „Zažij skauting“ a v kostele nám paní průvodkyně vyprávěla o jeho historii. Povídali jsme si také o skladateli Jakubovi Janu Rybovi, který chodil hrát na varhany do tohoto kostela. Složil také známou vánoční skladbu „Českou vánoční mši“. Paní průvodkyně nám řekla zajímavou věc. J. J. Ryba vložil opis této mše do varhan, kde je dodnes.                      K. Šimůnková 5. ročník

Škola v přírodě ve Štědroníně - 7. - 11. června 2021

Pondělí 7. června

Dnes jsme přijeli do penzionu U Vaňáčů ve Štědroníně. Vybalili jsme si věci a šli na procházku. Trochu jsme cestou bloudili v lese, ale nakonec jsme k cíli dorazili. U řeky byl pan Handl, který nás učil rýžovat zlato.                                 K. Šimůnková 5. ročník

Úterý 8. června

Dne jsme se vydali k řece Skalici, ve které jsme hledali zlatou rýži a kukuřici. Líbilo se mi to tam. Radek a Ondra se v řece pořádně vykoupali. Já jsem tam se Samem lovil raky.                       M. Mázdra 4. ročník

Středa 9. června

Ve středu hned po snídani jsme se vydali na hrad Zvíkov. Bylo tam moc hezky. Prohlíželi jsme si tam staré zbraně, viděli jsme i sklepy. Celkem jsme ušli 12 kilometrů. V jedné místnosti působily tajemné síly. Když jsem tam fotil, měl jsem rozmazané fotografie. Po návratu do penzionu jsme vyráběli potisky tašek.                   P. Novák 4. ročník

Čtvrtek 10. června

Dnes je poslední den školy v přírodě a pro zakončení nám učitelé připravili fáborkovanou. Vyrazili jsme na ni po obědě. Po týmech jsme plnili různé úkoly. Cestou nás míjela bouřka. Na konci našeho putování jsme našli poklad, který obsahoval čokoládové mince a zlaté kameny. Večer jsme balili kufry.                      E. Macašová 5. ročník

Pátek 11. června

V pátek ráno po probuzení jsme si dobalili všechny věci. Pak jsme šli na snídani a po ní už nás vezl autobus do Písku. Tam jsme šli do Prácheňského muzea, kde jsme měli domluvený výukový program „Život v pravěku“. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se dříve drtilo obilí na mouku, nebo jak se tkala látka na jednoduchém stavu. Také tam byl strojek na pletení. Ten se mi líbil nejvíc. Byl to skvělý vynález, který urychlil vyrábění látek. Den se mi líbil a byl zajímavý.                        B. Zárubová 4. ročník

 

Projektový den ve Vodním domě v Hulicích - 25. května 2021

V úterý 25. května jsme v rámci školního projektu jeli autobusem na výlet do vzdělávacího centra „Vodní dům“ v Hulicích. Středisko Vodní dům se nachází v blízkosti hráze vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Tato nádrž je největší nádrží na pitnou vodu v České republice a střední Evropě. Ve Vodním domě jsme viděli modely vodních organismů, vodní rostliny a zvířata. V akváriích se proháněly ryby. Líbilo se mi, když jsem mohl krmit raky v akváriu a z páry udělat mrak. Na uši jsme si mohli nasadit sluchátka a poslouchat zvuky ptáků a žab. Výukový program jsme měli v sále, kde byly malby z doby Karla IV. Když jsme prošli „Vodní dům“ uvnitř, tak jsme šli ven, kde byly umělé vodní toky. Ty jsme mohli ovládat pomocí čerpadel, pump a vodních mlýnků. Mohli jsme si i koupit suvenýry. Já si vybral pro maminku hrneček. Tento výlet se mi moc líbil, byl zajímavý.     M. Mázdra 4. ročník

Projektový den "Čarodějná škola" 30. 4. 2021

V pátek se konala „Čarodějná škola“. Byla jsem v týmu s profesorkou Malvínou a čarodějnicí COOL Bábou. Vytvářeli jsme elixír kouzel a magie, vyráběli si košťata, na kterých jsem uměla výborně létat. Nejdříve jsem dvakrát zadupala, aby se koště nastartovalo a připravilo k odletu, „Bum, prásk, šmak!“ To je moje zaklínadlo na elixír, který se jmenuje „Kiwi jogurt“. Dostali jsme list, na kterém jsme měli rozluštit a doplnit úkoly. Elixír jsme vyráběli tak, že jsme smíchali ocet s jarem, přidali třpytky a barvivo. Nakonec jsme přisypali jedlou sodu, která udělala krásný bublající efekt, který připomínal lávu. Den se mi líbil, protože jsme mohli hodně zapojit svoji fantazii. Jmenovala jsem se Barbuša. Ti, co neměli košťata, tak ho od toho dne měli. Vyrobili jsme tak pravá košťata, že i Davidovi to jeho uletělo. V ten den 30. Dubna byla přesně polovina jara. Projekt jsme zakončili moc dobrým obědem.                     A. Brychtová 4. ročník

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 do odvolání

Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Informace k provozu školy od 29. března do 11. dubna 2021

Naučná stezka "Tajemství Velikonoc"

http://www.zstochovice.cz/file_download/346

Provoz školy od 1. března 2021

Zápis do 1. třídy

Informace k provozu školy od 1. února 2021

Změny v organizaci výuky od 25. ledna

Změny v organizaci výuky od 4. ledna

Projektový den "Pekelná škola" - 4. 12. 2020

V pátek 4. prosince se v naší škole konala „čertovská“ škola. Museli jsme zůstat kvůli COVIDU 19 ve svých třídách, ale byli jsme rozděleni do dvojic. Já pracovala s Liduškou, která byla jediná převlečená za anděla. Vymysleli jsme si i jména. Já byla čert Beltine a Liduška Anděl Páně. Plnili jsme různé úkoly. Třeba skládali básničky, kuchtili těstové lízátko, vyráběli přáníčka s andělem, kreslili poslepu čerta a luštili čertovský kvíz. Všechno bylo moc prima, je jen škoda, že ten den byl tak krátký.    A. Brychtová 4. ročník

Změny v organizaci výuky od 30. listopadu

Změny v organizaci výuky od 18. listopadu

Zrušení školy v přírodě ve Štědroníně

Projektový den "Podzimní změny v přírodě" - 24. 9. 2020

Ve čtvrtek 24. září se v naší škole konal projektový den nazvaný „Podzimní změny v přírodě“. Ve škole jsme se rozlosovali do družstev a vyrazili k rybníku Džbánek. Tam jsme nejdřív opékali buřty a pak se vydali po naučné stezce, kterou pro nás připravili učitelé. Plnili jsme na ní různé úkoly. Třeba jsme poznávali zvířata, určovali názvy plodů nebo přiřazovali šišky k větvičkám stromů a určovali jejich název. Sluníčko nám svítilo a celý den se mi moc líbil.                  K. Šimůnková 5. ročník

Školní recitační soutěž - 23. 9. 2020

Ve středu 23. září naše škola pořádala recitační soutěž. Všichni žáci recitovali básničky, které se doma naučili. Porota, která se skládala z učitelů naší školy, hodnotila především přednes a výslovnost naučených básní. Ten, kdo svou básničku zarecitoval nejlépe, postupuje do dalšího kola, které se bude konat na Dobříši.                      P. Novák 4. ročník

Provoz školy v prvním školním týdnu