Školní projekt "Pekelná škola" - 3. 12. 2021

V pátek 3. prosince se v naší škole konal projekt „Pekelná škola“. Kdo chtěl, mohl přijít převlečený za čerta nebo anděla. Nejdřív jsme šli do tělocvičny, kde byli vybráni z dětí čtyři lucifeři. Jedním z nich jsem byl i já. Každý lucifer měl svou skupinu a ty plnily různé úkoly a soutěže. Například čertovskou honičku, hádanky, lepení čertovského ocasu, házení papírových koulí přes lano. Poté jsme se přesunuli do třídy, kde jsme koukali na „Českou mši vánoční“ od Jakuba Jana Ryby a vyráběli vánoční přání. Nakonec jsme šli zpět do tělocvičny, kde jsme si vyslechli od čertice Anabel a anděla své hříchy nebo dobré skutky a dostali jsme nadílku. Každý měl také říct básničku, nebo zazpívat písničku. Já jsem zpíval. Den se moc vydařil.                                                                                                                                                                         M. Mázdra 5. ročník

Oslava posvícení - 13. listopadu 2021

Na oslavě posvícení, která proběhla 13. listopadu v kulturním domě, se uskutečnilo vystoupení dětí z MŠ, žáků ze základní školy a hudebního spolku Plzeňský MLS. My jsme na něj trénovali od září. Program začal tím, že se hlavní postavy Anďa s Bárou baví o tom, jako zvyky se dodržují o posvícení a my jsme si přitom zatancovali staročeské tance za doprovodu pana ředitele hrou na harmoniku. Myslím, že se nám celé vystoupení povedlo, protože jsme sklidili velký potlesk.             P. Novák 5. ročník

Projektový den "Jak se chováme v situacích ohrožení života" - 26. října 2021

V úterý 26. října jsme ve škole měli další projektový den s názvem „Jak se chovat v ohrožení života“. Já jsem byl kapitán 6. Družstva a v mém týmu byli Natálka, Ondra a Honzík. Začali jsme v družině, kde jsme psali test a potom vyráběli semafor z perníku a lentilek. Na druhém stanovišti jsme se učili, jak pomoci lidem zastavit krvácení. Třetí stanoviště bylo u pana ředitele, kde jsme se koukali na krátká videa a cvičili nástup při evakuaci školy. Čtvrté stanoviště bylo v tělocvičně a tam jsme se učili o směrové růžici a našem okolí. Potom jsme šli ven a tam zkoušeli vyrobit směrové růžice z přírodnin. Po podzimních prázdninách bylo vyhodnocení a naše družstvo se umístilo na krásném 2. místě. Tento projektový den byl poučný a bavil mě.                  P: Novák 5. ročník

Ředitelské volno - 15. a 16. listopadu 2021

Výlet do Prahy 2. listopadu - návštěva Planetária

V úterý 2. listopadu jsme jeli na výlet do Planetária v Praze. Toto Planetárium patří k největším na svět. Po příchodu jsme si prohlíželi různé kosmické exponáty jako například sondy nebo skafandr, model kosmického raketoplánu, do kterého jsme mohli vstoupit a prohlédnout si jeho interiér. Potom jsme šli do hlavního sálu Cosmorama, kde jsme se posadili do křesel a pán, který nás provázel pořadem, se nás ptal na různé otázky o vesmíru, ale i oněm povídal. Poté jsme se dívali na zajímavý a poučný film o hvězdách, který byl promítán směrem nahoru na kopuli, která se nad sálem klene do výšky 15 metrů. Nakonec jsme si mohli koupit suvenýry. Výlet se mi moc líbil, protože všechno bylo moc zajímavé.                        M. Mázdra 5. ročník

Projekt "Jak se chováme v situacích ohrožení života" - 26. října 2021

Projektový den "Podzimní den se skřítkem Bukvičkou" 27. září 2021

27. září jsme měli ve škole další projektový den. Tentokrát se jmenoval „Podzimní den se skřítkem Bukvičkou“. Projekt začal v tělocvičně. Tam nám učitelé řekli nějaké informace a mohlo se jít na to. Šli jsme kolem pily na řezání dříví, až jsme došli na statek, kde všechno začalo. Nejprve jsme opékali buřty na ohništi a potom tvořili mandaly z přírodnin. Rozdělili jsme se na týmy. Moje družstvo bylo šesté a skládalo se z Aničky, Jeníka a Nelinky. Plnili jsme celkem sedm úkolů. Cestou zpátky jsme sbírali odpadky. Já nasbíral skoro plný pytel. Dostali jsme za to ještě plusové body. Naše družstvo skončilo v celkovém bodování na krásném třetím místě. Celý den se mi moc líbil a měl jsem hezký pocit z toho, že jsem zároveň udělal něco dobrého pro naši krásnou přírodu.                                                       P. Novák 5. ročník

Výlet do Písku 16. října 2021 pro rodiče a děti

V sobotu 16. října se konal výlet do Písku. Zúčastnili se ho žáci naší školy a jejich rodiče. V osm hodin ráno jsme se sešli v Březnici na nádraží, nastoupili do vlaku a jeli asi tři čtvrtě hodiny do Písku. Když jsme tam vystoupili, byla všude mlha, která se ale později rozptýlila. Vydali jsme se k horolezeckému centru, kde byly různé horolezecké stěny. Převlékli jsme se, vzali si speciální boty a zkoušeli jsme lézt. Byli jsme tam asi dvě hodiny. Potom jsme se vydali na cestu po Písku s Albi tužkou. Pohybovali jsme se ve městě po trase a hledali místní zajímavosti. Nakonec jsme došli do restaurace, kde jsme si dali k jídlu pizzu. Ještě jsme se vypravila s holkama na písecké náměstí a pak se vydali na vlak na nádraží. Domů jsme dorazili v osm hodin. Celý den se mi strašně moc líbil.                 A. Brychtová 5. ročník

Sběr žaludů a kaštanů - říjen 2021

Drakiáda - 4. října 2021

co všechno se dá ….. :o) | Výuka chemie, fyziky a matematiky

V pondělí 4. října se konala „Drakiáda“. Skoro každé dítě si do školy přineslo svého draka. Odpoledne po obědě jsme vyrazili na louku, kde jsme začali draky pouštět. Měli jsme ale problém, moc nefoukal vítr, takže jsme museli s draky hodně běhat, abychom je dostali do vzduchu. Mému drakovi se zpočátku vůbec nechtělo vzlétnout, ale nakonec jsem ho dostala nahoru. Pak jsme se se Samem střídali v pouštění a běhali do kopce a z kopce. Drak nám ale stejně vždycky spadnul na zem. Nejlépe drak létal Erikovi. Drakiádu jsem si užila.                      B. Zárubová 5. ročník

Olympijský den - 8. září 2021

8. září jsme měli ve škole projektový den „Olympijský den“. Začali jsme ve školní tělocvičně, kde jsme se rozdělili do 8 družstev. Já jsem byl kapitánem 7. družstva. Nejdříve jsme šli na naše školní hřiště, kde jsme soutěžili proti 8. družstvu. Driblovali s míčem, plnili štafetový závod, kopali s míčem mezi překážkami, hráli vybíjenou a přehazovanou. Potom jsme se přesunuli do školy, kde nám učitelé povídali o prvních olympijských hrách. Dostali jsme test na téma olympijské hry. Měli jsme v něm odpovědět na otázky a nakreslit obrázky. Po splnění testů jsme se přesunuli na fotbalové hřiště, kde jsme běželi běh dlouhý 500 m. Po jeho skončení jsme šli zpátky do školy, kde jsme dostali medaile. Naše družstvo se umístilo na druhém místě. Ten den se mi moc líbil také díky hezkému počasí. Moc jsem si užil toho, že jsem byl kapitánem družstva.               M. Mázdra 5. ročník

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Manuál k provozu škol a testování

Úřední hodiny o hlavních prázninách

Výuka na dopravním hřišti - 24. června 2021

24. června jsme vyrazili na dopravní hřiště. Žáci 4. a 5. ročníku dělali zkoušky z předpisů na cyklistický průkaz. Já jsem jako jediná měla nejlepší výsledky. Potom jsme hráli hru na vyřezování z hřiště za dopravní přestupky. Pan učitel mi řekl, že jsem v ní byla nejlepší. Den byl moc skvělý a mamka mi řekla, že si zasloužím velkou zmrzlinu.        H. Hrubá 5. ročník          

Školní výlet do Hrachova - 23. června 2021

Ve středu 23. června se konal náš školní výlet do Hrachova do stanice „Ochrany fauny ČR“. Nejdříve jsme se nasvačili, abychom měli hodně síly, a pak se rozdělili na dvě skupiny. My starší jsme se šli podívat na postižená zvířátka. První jsme viděli výry velké. Pan průvodce na jednoho z nich zavolal: „Kubíčku, hu hú,“ a on mu odpověděl. To nás všechny pobavilo. Viděli jsme ještě různé ptáky, třeba orla mořského a orla skalního. Bylo tam i slepé prasátko Pepa. Mohli jsme si zkusit nakrmit husu a mně se to podařilo. Když jsme si prohlédli všechna zvířátka, tak jsme se vyměnili s druhou skupinou a šli do učebny. Tam jsme vytvořili žabí přechod a krmili malé ježečky. Den se mi moc líbil.                

                                                     B. Zárubová 4. ročník

Výlet do Rožmitálu pod Tř. - 16. června 2021

16. června jsme vyrazili na výlet do Rožmitálu pod Třemšínem. Navštívili jsme tam Podbrdské muzeum a kostel ve Starém Rožmitále. V muzeu jsme si prohlédli výstavu „Zažij skauting“ a v kostele nám paní průvodkyně vyprávěla o jeho historii. Povídali jsme si také o skladateli Jakubovi Janu Rybovi, který chodil hrát na varhany do tohoto kostela. Složil také známou vánoční skladbu „Českou vánoční mši“. Paní průvodkyně nám řekla zajímavou věc. J. J. Ryba vložil opis této mše do varhan, kde je dodnes.                      K. Šimůnková 5. ročník

Škola v přírodě ve Štědroníně - 7. - 11. června 2021

Pondělí 7. června

Dnes jsme přijeli do penzionu U Vaňáčů ve Štědroníně. Vybalili jsme si věci a šli na procházku. Trochu jsme cestou bloudili v lese, ale nakonec jsme k cíli dorazili. U řeky byl pan Handl, který nás učil rýžovat zlato.                                 K. Šimůnková 5. ročník

Úterý 8. června

Dne jsme se vydali k řece Skalici, ve které jsme hledali zlatou rýži a kukuřici. Líbilo se mi to tam. Radek a Ondra se v řece pořádně vykoupali. Já jsem tam se Samem lovil raky.                       M. Mázdra 4. ročník

Středa 9. června

Ve středu hned po snídani jsme se vydali na hrad Zvíkov. Bylo tam moc hezky. Prohlíželi jsme si tam staré zbraně, viděli jsme i sklepy. Celkem jsme ušli 12 kilometrů. V jedné místnosti působily tajemné síly. Když jsem tam fotil, měl jsem rozmazané fotografie. Po návratu do penzionu jsme vyráběli potisky tašek.                   P. Novák 4. ročník

Čtvrtek 10. června

Dnes je poslední den školy v přírodě a pro zakončení nám učitelé připravili fáborkovanou. Vyrazili jsme na ni po obědě. Po týmech jsme plnili různé úkoly. Cestou nás míjela bouřka. Na konci našeho putování jsme našli poklad, který obsahoval čokoládové mince a zlaté kameny. Večer jsme balili kufry.                      E. Macašová 5. ročník

Pátek 11. června

V pátek ráno po probuzení jsme si dobalili všechny věci. Pak jsme šli na snídani a po ní už nás vezl autobus do Písku. Tam jsme šli do Prácheňského muzea, kde jsme měli domluvený výukový program „Život v pravěku“. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se dříve drtilo obilí na mouku, nebo jak se tkala látka na jednoduchém stavu. Také tam byl strojek na pletení. Ten se mi líbil nejvíc. Byl to skvělý vynález, který urychlil vyrábění látek. Den se mi líbil a byl zajímavý.                        B. Zárubová 4. ročník

 

Projektový den ve Vodním domě v Hulicích - 25. května 2021

V úterý 25. května jsme v rámci školního projektu jeli autobusem na výlet do vzdělávacího centra „Vodní dům“ v Hulicích. Středisko Vodní dům se nachází v blízkosti hráze vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Tato nádrž je největší nádrží na pitnou vodu v České republice a střední Evropě. Ve Vodním domě jsme viděli modely vodních organismů, vodní rostliny a zvířata. V akváriích se proháněly ryby. Líbilo se mi, když jsem mohl krmit raky v akváriu a z páry udělat mrak. Na uši jsme si mohli nasadit sluchátka a poslouchat zvuky ptáků a žab. Výukový program jsme měli v sále, kde byly malby z doby Karla IV. Když jsme prošli „Vodní dům“ uvnitř, tak jsme šli ven, kde byly umělé vodní toky. Ty jsme mohli ovládat pomocí čerpadel, pump a vodních mlýnků. Mohli jsme si i koupit suvenýry. Já si vybral pro maminku hrneček. Tento výlet se mi moc líbil, byl zajímavý.     M. Mázdra 4. ročník

Projektový den "Čarodějná škola" 30. 4. 2021

V pátek se konala „Čarodějná škola“. Byla jsem v týmu s profesorkou Malvínou a čarodějnicí COOL Bábou. Vytvářeli jsme elixír kouzel a magie, vyráběli si košťata, na kterých jsem uměla výborně létat. Nejdříve jsem dvakrát zadupala, aby se koště nastartovalo a připravilo k odletu, „Bum, prásk, šmak!“ To je moje zaklínadlo na elixír, který se jmenuje „Kiwi jogurt“. Dostali jsme list, na kterém jsme měli rozluštit a doplnit úkoly. Elixír jsme vyráběli tak, že jsme smíchali ocet s jarem, přidali třpytky a barvivo. Nakonec jsme přisypali jedlou sodu, která udělala krásný bublající efekt, který připomínal lávu. Den se mi líbil, protože jsme mohli hodně zapojit svoji fantazii. Jmenovala jsem se Barbuša. Ti, co neměli košťata, tak ho od toho dne měli. Vyrobili jsme tak pravá košťata, že i Davidovi to jeho uletělo. V ten den 30. Dubna byla přesně polovina jara. Projekt jsme zakončili moc dobrým obědem.                     A. Brychtová 4. ročník