Prohlídka Národního technického muzea v Praze - 17. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. října jsme jeli se školou do Prahy. Navštívili jsme Národní technické muzeum. Viděli jsme tam mnoho starších, ale i současných, modelů aut a letadel. Byl to ohromný areál. Nebyla tam vystavena jen auta a letadla, ale našli jsme tam i staré lodě, kola, lokomotivy a dokonce tam byl i model horkovzdušného balonu. Nejvíce se mi tam ale líbila ta lokomotiva s vagonem. Bylo dovnitř vidět okénky a celé kupé bylo vyzdobené a nastrojené. Po návštěvě téhle části muzea jsme šli ještě do spodních prostor. Tam bylo hornické muzeum a moc pěkné. Viděli jsme tam figuríny horníků. Některé děti se jich i bály. Výlet byl krásný.                                                                                             E. Macašová 4. ročník

Projekt "Poznáváme samosprávu naší obce" 16. 10. 2019

Ve středu 16. října jsme se vydali za panem starostou na Obecní úřad v Tochovicích. Měli jsme tam domluvenou besedu. Ptali jsme se ho na různé zajímavosti. Zajímalo nás třeba, jaké akce se budou v Tochovicích konat, kolik obyvatel se narodilo nebo zemřelo a třeba i to, jak se letos bude oslavovat posvícení. Bavilo mě to tam.                        L. Koplíková 5. ročník

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále p. Třemšínem a cesta za třemšínským pokladem - 11. 10. 2019

V pátek 11. října jsme se školou vystupovali v domově seniorů. Hráli jsme tam „Školu naruby“. To vystoupení se nám moc vyvedlo, a pak jsme se vydali na Třemšín. Ušli jsme asi 5 km. Šli jsme nejdříve lesem a pak nás paní učitelky na rozcestí rozdělily, rozdaly nám pastelky, tužky, čtvrtku, desku a papír. Tam jsme zapisovali odpovědi na otázky, které jsme cestou na vrchol Třemšína hledali. Některá družstva šla nahoru a zbývající malovala hrad za dávných dob. Na vrcholu hory byla zima, foukal tam vítr. Když dorazili všichni, tak jsme se podepsali do vrcholové knihy a šli po mostě do zříceniny hradu. Byl tam moc hezký výhled. Pak jsme se vydali zpět k autobusu. Líbilo se mi tam.     E. Kravarčíková 5. ročník

Školní "Drakiáda" - 30. 9. 2019

V pondělí 30. září se v odpolední družině konala drakiáda. Všichni se moc snažili, aby je drak poslechl a vzlétl. Ale nejposlušnější byl drak Barči. Vzlétl až vysoko nad domy. Drakiáda se mi líbila.             

                                                                 S. Štohanzlová 4. ročník

Projektový den "Malý cyklista" 26. 9. 2019

26. září jsme měli u nás projektový den „Malý cyklista“. Střídali jsme se na čtyřech stanovištích. U paní učitelky Šounové jsme měli zdravovědu. Tam jsme se učili poskytnout první pomoc třeba v případě, když někdo spadne z kola. Paní učitelka Zikmundová měla výtvarné činnosti. Vytvářeli jsme tam dopravní situace na křižovatce. Lepili jsme z obrýzků a barevných papírů. U paní učitelky Citerbartové jsme poznávali dopravní značky. Každé družstvo se jmenovalo podle nějaké dopravní značky. My byli „hlavní silnice“. Mně se ale z celého projektu nejvíc líbila jízda zručnosti u pana ředitele. Bylo to fajn.                                 E. Macašová 4. ročník

Divadelní představení "Průzkumníci v Africe" - 18. 9 2019

Ve čtvrtek jsme byli ve školce v divadle. Jmenovalo se to výlet do Afriky. Nejvíce se mi líbila žirafa, kterou bolel krk. Dali jsme jí obklad. Byly tam i opice a zebra, která nevěděla, jestli je černobílá nebo bíločerná. Potkali jsme i černouška, který pracoval až do večera, aby měl jídlo pro sebe a malé brášky. Někteří házeli kostičkami do košíku.                                               A. Brychtová 3. ročník

Volba školního parlamentu - 9. 9. 2019

V pondělí 9. září se konaly ve škole volby zástupců jednotlivých ročníků do "Šklního parlamentu". Zvolení členové K. Macašová, R. Kvirenc, B. Zárubová. E. Macašová a O. Knížek se sešli hned tento den na první schůzce, aby pod vedením paní učitelky Z. Zikmundové projednali plán své práce na následující měsíční období.

Všem zvoleným členům palamentu blahopřejeme.                               

                                                                        Jiří Sladovník

 

Informace o provozu školy v prvním školním týdnu

Školní výlet do ZOO v Plzni 24. 6. 2019

V pondělí 24. června jsme brzy ráno vyjeli do ZOO v Plzni. Měli tam hodně zajímavých ptáků, plazů a savců. Podívali jsme se i do Dino parku. Tam stáli, velcí umělí dinosauři, kteří se i hýbali. Podívali jsme se také na 3D film o nich. Pak jsme šli na farmu, kde chovali všechna domácí zvířata. V sudu tam byli i čínští kapři. V ZOO jsme také nakrmili velbloudy.                                                      D. Buzický 3. ročník

"Škola naruby" - školní besídka 20. 6. 2019

20. června ve čtvrtek se v naší škole konala besídka. Přišlo na ni hodně rodičů a dětí. Vystupovali jsme i pro školku. Děti ze školky nás pozorně sledovaly a bylo vidět, že se jim naše vystoupení „Škola naruby“ líbilo. Od rodičů jsme také sklidili velký a dlouhý potlesk. Po besídce jsme jeli na zmrzlinu a tam se sešla skoro celá škola.   E. Macašová 3. ročník

Projekt "Hasiči ve školní družině" 18. 6. 2019

V úterý 18. června k nám do školy přijeli hasiči ze Zbiroha. Nejdříve nám v družině povídali o tom, jak se oblékají na požáry a na povodně. Potom jsme s nimi šli ven a závodili ve dvojicích o to, kdo si dříve oblékne hasičskou výstroj. Všechny věci byly velmi těžké. Já si myslím, že byly těžší než já. Celé to odpoledne bylo fajn.                 S. Štohanzlová 3. ročník

Výuka dopravních předpisů na dopravním hřišti v Příbrami 18. 6. 2019

Dne 18. června jsme jeli na dopravní hřiště v Příbrami. Nejdříve jsme si zopakovali dopravní značky. Potom jsme šli jezdit na kolech, ale podle předpisů. Za porušení jsme museli udělat 10 dřepů. Já je porušil jednou. Pak šli čtvrťáci a páťáci psát test s 20 otázkami. Udělal jsem jen dvě chyby, a proto jsem dostal průkaz cyklisty. Na závěr jsme měli soutěž o nejlepšího řidiče na kole.     Karel Macháček 5. ročník

Školní dětský den 4. 6. 2019

V úterý 4. června se konala v naší škole akce „Den dětí“. Byli jsme rozděleni do skupin a plnili různé soutěže na hřišti. Například překážková dráha, přetahovaná a další. V deset hodin jsme jeli do Březnice do kina na pohádku „Čertí brko“. Moc se mi ten den líbil.                H. Hrubá 3. ročník

Den seniorů a dětí v Sedlčanech 30. 5. 2019

U školy jsme všichni nastoupili do starodávného autobusu, který nás odvezl do Sedlčan Domova seniorů. To byla jízda. Vystoupili jsme a šli k řetízáku a stánku s dobrotami. Pak jsme se mohli svézt na koníkovi a nechat si namalovat obrázek na obličej. Na dalších stanovištích jsme plnili různé úkoly. Po dobrém obědě jsme mohli jít na cokoliv. Autobus nás odvezl zpátky ke škole. Byl to krásný den.   Vítězslav Šum 4. ročník

Dopravní a recitační soutěž - okresní kola

V květnu se vybraní žáci naší školy zúčastnili dvou okresních soutěží. První byla cyklistická a konala se v Příbrami 21. května. Naši školu na ni reprezentoval Ondra Knížek, Míra Štohanzl, Eliška Kravarčíková a Lea Funfálková. Všichni prokázali, že se na dopravním kroužku za celý školní rok naučili dobře dopravní předpisy, zvládli základy zdravovědy a techniku jízdy na kole. Obsadili krásné třetí místo.

Druhá soutěž byla recitační. Konala se 27. května v Památníku Karla Čapka ve Strži. Všichni žáci, Matyáš Mázdra, Eliška Kravrčíková a Lea Funfálková, se snažili z plných sil uspět v náročné konkurenci. Nejlépe se to podařilo Lee, která ve své kategorii získala druhé místo. Děkuji jim za skvělou reprezentaci školy.   J. Sladovník

Pobyt žáků ve škole v přírodě - Nové Hutě na Šumavě - 29. 4. - 4. 5. 2019

  Od 29. dubna do 4. května se konal pobyt žáků ve škole v přírodě v Nových Hutích na Šumavě. Týden zde strávený byl vydařený, i když se oproti předchozímu období citelně ochladilo. Během akce se podařilo uskutečnit všechny naplánované aktivity. Pouze první den po příjezdu déšť a chladno plán práce trochu narušilo, ale další dny jsme si už nemohli na nepřízeň počasí stěžovat. Žáci poznalí přírodní a kulturní zajímavosti této časti Šumavy.    J. Sladovník

Projektový den "Umíme hospodařit s penězi" - 26. 4. 2019

Nejdříve jsme se rozdělili do družstev podle vybraných bankovek 100, 200, 500, 1000 a 2000,- Kč. Já jsem měl bankovku 100 Kč. Byl jsem v družstvu se Silvou, Matyášem, Laurou a Davidem. Šli jsme do tělocvičny a tam jsme dělali různé soutěže. Také jsme nakupovali a odhadovali cenu nákupu. Za úkol jsme měli přiřazovat mince a bankovky cizích měn k státům a poskládat stokorunovou bankovku jako puzzle. Na závěr projektového dne jsme šli hledat poklad. Trochu jsme bloudili, ale nakonec jsme poklad našli. Naše družstvo skončilo na 4. místě.                         Vítězslav Šum 4. ročník

Dopravní výchova - 3. 4. 2019

Ve středu 3. dubna jsme ve škole přivítali paní z dopravního hřiště v Příbrami. Vyprávěla nám o značkách a pouštěla nám spoustu naučných filmů a také jsme od ní dostali domácí úkol. Den se mi líbil.                    

S. Štohanzlová 3. ročník

Velikonoční výtvarná soutěž "Velikonoční vajíčko" - 17. 4. 2019

Od 5. dubna do 15. dubna se konala soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko. Já jsem vybral soutěžní práce Elišky K., Anežky a Matěje. Soutěže jsem se také zúčastnil a nakonec jsme skončili s Eliškou na 1. místě. Za první místo jsme dostali čokoládové vajíčko. Soutěž se vydařila, i když se letos zúčastnilo mnohem méně soutěžních vajíček než loni.                        T. Lukášek 5. ročník

Ukliďme si Česko a naši vesnici - 5. 4. 2019

V pátek 5. dubna jsme se zapojili do akce „Ukliďme si Česko“. První až třetí třída uklízela pod školou směrem k nádraží. Nejvíc jsme našli plastů a plechovek. Dohromady celá škola nasbírala 16 pytlů odpadu. Myslím, že je teď naše obec na chvíli zase čistá.                        D. Buzický 3. ročník