Třídní schůzka 20. dubna

Ve čtvrtek 20. 4. se budou konat od 16.00 h třídní schůzky a členská schůze SRPŠ. Rodiče budou seznámeni s plánem akcí připravovaných Radou SRPŠ,  zprávou o hospodaření spolku v roce 2022 a budou jim podány informace ke škole v přírodě.