Plavecký výcvik ve školním roce 2022/2023

Termín:      16. 2. – 4. 5. 2023 (čtvrtky)

Čas:           8.00  - 8.45 hod

                  Autobus odjíždí v 7.30 h od školy.

Vybavení:   plavky, ručník, mýdlo, hřeben (vše v igelitové tašce)

Škola hradí cenu kurzovného i dopravy. Plavecký výcvik je povinný, žák z něj může být uvolněn jen na základě vyjádření lékaře. V tomto případě podají rodiče žádost ředitelství školy o uvolnění dítěte z plaveckého výcviku. Tu si vyžádají u třídního učitele. Je zapotřebí ji podložit lékařským potvrzením. K výcviku je třeba mít také platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka. Toto potvrzení platí dva roky i pro účast žáka ve škole v přírodě. Většina dětí ho má platné z minulého roku.  Žáci, kteří posudek nemají, obdrží formulář od třídního učitele a do 31. ledna si zajistí jeho potvrzení u dětského lékaře.