Ukliďme Česko - 19. a 21. dubna

19. dubna se konal v naší škole projektový den „Ukliďme Česko“. Hovořili jsme o třídění odpadu, sledovali video a psali test. Kvůli špatnému počasí byla ale druhá polovina projektu odložena na pátek. Někdo bude uklízet a někdo bude pracovat na pozemku školy.
V pátek 21. Dubna jsme pokračovali. Já jsem vyl se svým družstvem u pana ředitele a uklízeli jsme pozemek školy. Okopávali jsme záhony, uklízeli chodník před školou, vytrhávali jsme z něho mech a plevel. Já jsem ostříhával suché stonky rostlin. Počasí v ten den se vydařilo. Ostatní skupiny po Tochovicích nasbíraly 15 pytlů odpadků. V pondělí 24. dubna ráno proběhlo vyhodnocení celého projektu. Moje družstvo skončilo na 1. místě. Měl jsem radost, že se projekt vydařil.                                                        R. Kvirenc 5. ročník

Projektový den "Den s knihou" 24. 3. 2023

V pátek 24. 3. se bude od 10.00 h konat školní projekt „Den s knihou“ v jehož rámci žáci také navštíví tochovickou knihovnu. Všechny ročníky končí vyučování v ten den ve 12.30 h.

Na začátku projektu „Den s knihou” si mě vybral Jenda z 2. ročníku. Jako první jsme byli v tochovické knihovně. Na začátku jsme si povídali o knihách a spisovatelích. Pak jsme si prohlíželi knihy, já jsem našel největší knihu v knihovně, měla 1563 stran. Celý čas v knihovně rychle utekl. Po návratu do školy jsme malovali a plnili úkoly. V knihovně se mi líbilo.                     V. Strnad 4. ročník

 

 

Velikonoční jarmark 4. dubna 2023

4. dubna se od 16. hodin konal školní jarmark. Konal se na návsi u obecního úřadu. Přišlo na něj hodně lidí, kteří si kupovali výrobky, které jsme vyráběli na velikonočních dílnách a někteří i doma.  Já jsem si koupil jidáše a pomlázku, s kterou jsem v pondělí koledoval. Ještě jsem si koupil květináč s napichovátky. Na jarmarku jsem potkal Ondru, který si také něco kupoval.                                     R. Šverma 4. ročník

Velikonoční tvoření 28. března 2023

V úterý 28. 3. zveme všechny rodiče, aby v čase 16.00 – 18.00 h přišli do školy tvořit velikonoční dekorace pro školní jarmark, který se bude konat 4. a 5. dubna.

Akce je náročná na přípravu, proto Vás žádáme o hojnou účast. Budeme ovšem rádi, pokud nebudete moci přijít, když pošlete do školy dekorace doma vytvořené.

Výtvarná soutěž - Velikonoční vajíčko

Čtrnáct dnů před Velikonocemi začala v naší škole výtvarná soutěž „Velikonoční vajíčko“. Zapojila se do ní řada z vás. Vyrobili jste moc pěkné velikonoční dekorace, které vyzdobily chodbu naší školy. Při vašem závěrečném bodování jsme mezi nejlepší výrobky vybrali práce Jeníka Kravarčíka, Marečka Zveřiny, Rostíka Šuma a Sofinky Černochové. Vítězi se ale stali vlastně všichni zapojení žáci, protože všechny výrobky byly velmi hezké, a proto bylo obtížné z nich vybrat tří nejlepší. Největší odměnou všem zapojeným dětem byla určitě radost, kterou prožívaly při vytváření velikonoční dekorace.

Přespání ve škole 24. března 2023

24. 3. v pátek bylo ve škole přespávání – „Noc s Andersenem“. Projekt byl na téma Ferda Mravenec, který slaví 90 let od svého vzniku. Na „Noci s Andersenem“ se mi nejvíc líbilo, že jsme si dělali šátky, na které jsme malovali puntíky. Šli jsme také potom k večeru na lampionový průvod, který byl moc pěkný. Já jsem měla lampion na Halloween, ale vůbec to nevadilo. Také jsme si dělali mraveniště z modelíny a špejlí. A moc se mi líbilo, že si děláme pizzu. Den se mi moc líbil.         A. Zárubová 4. ročník

Návštěvní den pro budoucí prvňáčky

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Vystoupení v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem a návštěva divadelního vystoupení 13. února 2023

V pondělí 13. 2. jsme jeli do Domova seniorů v Rožmitále pod Třemšínem potěšit babičky a dědečky naším masopustním vystoupením. Po představení jsme rozdávali malé dárečky- klauny . Udělali jsme jim velkou radost. Pak jsme ještě jeli do divadla.                   S. Bilkei 5.ročník

 

Dne 13. února jsme byli v divadle v Příbrami na představení Maková panenka. Byly tam s námi další školy a školky. Na konci vystoupení nás herci naučili písničku. Na památku jsme se s herci vyfotili.                                                                   R. Kvirenc 5. ročník

Splátka zálohy za pobyt žáků ve škole v přírodě

Charitativní sbírka pro OPS "Život dětem"

Vystoupení žáků na oslavě obecního masopustu 4. února 2023

V sobotu 4. 2. se konal v Tochovicích masopust. I naše škola tam účinkovala. Po příchodu jsme čekali, protože před námi předváděla své vystoupení pozvaná kapela a školka. Poté, co školka skončila, šli jsme na řadu my. Já jsem byl medvěd. Vystoupení se povedlo.                                                                      K. Strážnický, 5 ročník

Projekt "Den se seniory" 6. ledna 2023

6. ledna jsme byli v Domově seniorů v Sedlčanech. Vystupovali jsme tam s vánočním programem o narození Ježíška. Já jsem byl Josef. Seniorům se to vystoupení líbilo. Dali jsme jim sněhuláky.  Oni nám za to dali sladkosti. Cestou zpátky jsme se zastavili na Svaté Hoře v Příbrami. Byla tam Březnická kaple, Pražská kaple a také Plzeňská kaple. Paní průvodkyně nám ukázala místo, kde kdysi začalo hořet. Požár začal u jeskyně. Viděli jsme také stříbrný oltář.  Je tam i pěkný dřevěný betlém.  Vyrostl tam strom, kterému je více než pět set let.  Den jsem si moc užil.  R. Kvirenc 5. ročník

Projekt "Zdravá výživa" 19. ledna 2023

Ve čtvrtek 19. 1. jsme měli projekt Zdravá výživa – zdravý životní styl.  Já jsem byl kapitán družstva č. 1. Začínali jsme v tělocvičně. Byla tam zábava. Potom jsme šli do třídy plnit výtvarný úkol, vytvářeli jsme kompoty. Bavilo mě to. Poslední věc, kterou jsme dělali, bylo vaření.  Moje družstvo vařilo zdravé palačinky. Nakonec se všechna družstva sešla v jídelně na ochutnávku. Byly tam také pomazánky, třeba avokádová. Nebo saláty – zeleninový a ovocný. Moje družstvo skončilo na prvním místě. Den se mi moc líbil.       R.  Kvirenc 5. ročník

Zvýšení ceny stravného od 1. února 2023

Plavecký výcvik ve školním roce 2022/2023

Vánoční besídka 19. prosince 2022

19. 12. bylo vánoční vystoupení v Kulturním domě v Tochovicích. Příběh byl o Marii a Josefovi, kterým se narodil Ježíšek v městě Betlémě. Kromě vystoupení tam byl i vánoční jarmark, kde byly krásné výrobky. Některé jsem vyráběla i já. První šla vystupovat školka a potom my. Vystoupení se nám hodně povedlo. Doufám, že se líbilo i rodičům. Den se mi moc líbil.                                           A. Zárubová 4. ročník

Charitativní sbírka pro "Fond Sidus"

Projektový den "Pekelná škola" - 5. prosince

V pondělí 5. prosince byla ve škole uspořádána čertovská pekelná škola. Všichni šli buď za anděly, nebo čerty. Já byla za anděla. Nejdříve probíhal program ve třídách, kde jsme byli rozděleni po skupinách. Nasvačili jsme se a těšili jsme se dolů ke stromečku. Jako každý rok jsme mu zazpívali koledy a čekali, jestli se nám rozsvítí. Rozsvítil. Potom jsme šli do tělocvičny, kde jsme hráli plno her. Byly docela dost pěkně připravené. Třeba jsme podlézali provaz, hráli na babu, skákali v pytlích atd. Po hrách dorazil anděl s čertem. Ti nám donesli nadílku. Také jsme dostali diplom. Den s pekelnou školou byl mega dobrý.         A. Zárubová 4. třída

Vystoupení žáků u vánočního stromu v Tochovicích 3. prosince 2022