Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Obecné informace

  • školní rok začíná v pondělí 4. září 2023
  • slavnostní zahájení školního roku začne v 8.00 h v tělocvičně školy, pak se žáci pod vedením třídních učitelů rozejdou do svých tříd, kde budou probíhat činnosti do 9.00 h
  • žáci mohou využívat ranního i odpoledního provozu školní družiny (rodiče přivedou své dítě k budově školy, oznámí vychovatelce jeho příchod, ale do budovy nevstupují, při vyzvedávání dítěte požádají vychovatelku o poslání dítěte do šatny, rodiče žáků 1. ročníku budou moci doprovázet své dítě do šatny a třídy v prvních dvou zářijových týdnech)
  • pobyt zákonných zástupců žáků a cizích osob uvnitř školy jen pro nezbytná jednání
  • s nákupem školních pomůcek počkejte na informace ze školy (vyučující je sdělí žákům v první den školy). Škola poskytne v prvních dvou týdnech čas pro zajištění těchto potřeb.

Stravování

  • žáci svačí ve třídách, pití si přináší z domova
  • žákům přihlášeným ke školnímu stravování bude od úterý 5. září poskytován oběd ve školní jídelně