Třídní schůzky 6. 9. 2023

Ve středu 6. 9. se od 16.15 h konají třídní schůzky a členská schůze SRPŠ.

Rodiče budou seznámeni s plánem akcí připravovaných Radou SRPŠ a celkovou organizací školního roku 2023/2024.