Zápis žáků do 1. ročníku


Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne 22. dubna 2022.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Vzhledem k epidemiologické situace budou informace o průběhu zápisu upřesněny.

Pokud budete žádat o odklad začátku školní docházky, musíte doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského popř. odborného lékaře. Do poradny je nutné se objednat.

Informace o provozu PPP Příbram je na jejich webových stránkách www.pppstredoceska.cz

PPP SK, pracoviště Příbram
Pod Šachtami 294
261 01 Příbram
Telefon: 318624085
Mobil: 733640081
e-mail: pribram@pppsk.cz