Třídní schůzky 18. dubna 2024

Ve čtvrtek 18. 4. se budou konat od 16.15 h třídní schůzky a členská schůze SRPŠ.

Rodiče budou seznámeni s plánem akcí připravovaných Radou SRPŠ, zprávou o hospodaření spolku v roce 2023 a budou jim podány informace ke škole v přírodě.

Pak budou následovat konzultace s tř. učiteli.