O ŠKOLCE

Mateřská škola se stala od ledna roku 2003 součástí Základní školy Tochovice. Provoz školy probíhá ve dvou prostorných třídách. V roce 2011 proběhla ve škole velká rekonstrukce. Byla vyměněna okna, budova byla zateplena a dostala novou barevnou fasádu, stávající kotle byly nahrazeny kotlem na peletky. Během hlavních prázdnin školního roku 2014/2015 proběhla rekonstrukce jedné třídy. Úpravy se týkaly sociálního zařízení, šatny dětí i celé třídy. Ve třídě bylo nově vymalováno, položily se nové podlahy, vyměněn byl stávající obklad i sanita v úmývárce dětí, namontován byl nový nábytek. Úpravy proběhly za pomoci rodičů.

Ve školním roce 2020/2021 byl vyměněn nábytek, dětské stolečky a židličky v jídelní/pracovní části třídy Koťátek.

Během hlavních prázdnin šk. roku 2021/2022 prošla část třídy Koťátek rozsáhlou rekonstrukcí – sociální zařízení, výměna PVC v šatně a ve třídě (pracovní a jídelní část), výmalba třídy, šatny a soc. zařízení.

K budově MŠ náleží zahrada se dvěma pískovišti, dřevěnými průlezkami, skluzavkou, altánkem, pružinovými houpačkami, vláčkem a dalšími herními prvky. Ve školním roce 2015/2016 OÚ Tochovice dovybavil zahradu o další herní prvky – dvě větší sestavy průlezek se skluzavkami. Tyto prvky byly dofinancovány ze získaných dotací. Součástí MŠ je školní kuchyně. Připravují se zde i obědy pro ZŠ, kam jsou v poledne převáženy.

Provoz školy je celodenní, tj. od 6,20 h do 16,30 h.

Škola pracuje podle vlastního vytvořeného školního vzdělávacího programu s názvem "Společným krokem projdeme se celým rokem". ŠVP obsahuje několik základních bloků, které jsou na úrovni třídy konkretizovány a rozpracovány do menších celků, zpravidla měsíčních/týdenních témat. Veškerá témata v sobě odráží lidové tradice a zvyky daného ročního období a zároveň reagují na aktuální situace, které během roku nastávají. Při konkretizaci tématu paní učitelky vychází z potřeb, zájmů a dovedností dětí ve třídě, zohledňují rovněž věkové rozložení třídy.

Školka se zapojuje do programů pro MŠ: