ZÁPIS k PV pro školní rok 2021-2022

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Zákonní zástupci dětí z jiných školek, kteří budou chtít přihlásit své dítě k docházce do MŠ Tochovice během prázdninového provozu, si vytisknou a vyplní potřebné formuláře viz níže. S paní učitelkami ze školky si telefonicky domluví předání vyplněných formulářů.

Žádost k PV - prázdninový provoz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Evidenční list A

Evidenční list B

Přihláška A

Přihláška B

Dohoda o docházce do MŠ

 

FORMULÁŘE

Dohoda

Pověření k předávání a vyzvedávání dětí